Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek z GPW, które mogą stracić na Brexicie

Skomentuj artykuł
ink drop - adobe.stock

Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. Ustalony na 31 stycznia 2020 roku Brexit staje się jeszcze bardziej realny po tym, jak ostatnie wybory na Wyspach wygrała partia konserwatywna. Opuszczenie wspólnoty przez ten kraj oznacza, że wymiana handlowa pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią po okresie przejściowym nie będzie już tak swobodna, a spółki notowane na GPW, które dotychczas część swoich towarów i usług eksportowały właśnie tam muszą przygotować się na zmiany. Najczęściej sprzedawane przez polskie firmy do Wielkiej Brytanii są wyroby związane z przemysłem, a także żywność. W związku z tym w poniższej analizie sprawdziliśmy, które spółki mogą stracić na Brexicie.

 

W wyborach z 12 grudnia zwyciężyła partia konserwatywna z Borisem Johnsonem na czele. Otrzymali oni liczbę mandatów w 650 osobowej brytyjskiej Izbie Gmin, dającą im samodzielną większość. Jest to jednocześnie najwyższy wynik konserwatystów od czasów Margaret Thatcher i jej trzeciego zwycięstwa w 1987 roku. 

Brexit przesądzony?

Zwycięstwo tej frakcji której obecnie przewodniczy Johnson powoduje, że prawie pewne staje się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na koniec stycznia przyszłego roku. Do jej przypieczętowania zostało jedynie głosowanie brytyjskiego parlamentu, ale nowy rząd z dzięki w większości w Izbie Gmin może poddać pod głosowanie ten punkt w pierwszej kolejności. 

 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma bazować na wynegocjowanym wcześniej porozumieniu, które zakłada, że relacje pomiędzy dwoma stronami zostaną utrzymane na dotychczasowych zasadach. Informację o jej finalizacji podano w październiku. To jednak nie koniec, bo po oficjalnym opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, premier Boris Johnson stanie przed wyzwaniem prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie relacji handlowych ze wspólnotą europejską. Zawarte porozumienie zakłada bowiem okres przejściowy, który potrwa tylko do końca 2020 roku. Warto również dodać, że według doniesień brytyjskiej prasy projekt umowy brexitowej może zostać nieco zmodyfikowany. Konsekwencją tego może być brak możliwości przedłużenia okresu przejściowego pomiędzy UE, a Wielką Brytanią.

Co eksportujemy do Wielkiej Brytanii?

Według danych GUS za 2018 rok, wartość polskiego importu z Wielkiej Brytanii wyniosła 5,567 mld euro, natomiast eksport miał wartość prawie 13,947 mld euro. Widać zatem, że Polska ma nadwyżkę handlową w relacjach z tym krajem. 

 

Największą wartość eksportowanych w ubiegłym roku towarów i usług miały te pochodzące z segmentu Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. Było to łącznie niespełna 5,447 mld euro, czyli prawie 40 procent polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu znalazły się towary z kategorii Żywność i zwierzęta żywe, których wartość sięgnęła 2,410 mld euro. Na trzecim miejscu podium był segment Różne wyroby przemysłowe, a na kolejnym Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca.

 

Kategorie produktów eksportowanych z Polski do Wielkiej Brytanii o najwyższej łącznej wartości w 2018 roku

Kategoria produktów  Wartość (w mld euro)
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 5,447
Żywność i zwierzęta żywe 2,410
Różne wyroby przemysłowe 2,268
Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca 2,231

Źródło: GUS

 

Jak wskazuje GUS w danych za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku pod względem wielkości eksportu, Wielka Brytania jest trzecim partnerem handlowym Polski. W tym okresie wartość eksportu towarów i usług do tego kraju wyniosła 10,4 mld euro, o 2,2 procent więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Kraje w przypadku których wartość eksportowanych polskich produktów jest najwyższa (I-IX 2019 roku)

Kraj Wartość eksportu (w mld euro)
Niemcy 48,1
Czechy 10,6
Wielka Brytania 10,4
Francja 10,1
Włochy 7,9
Holandia 7,7
Rosja 5,4

Źródło: GUS

 

Wśród spółek, które mogą stracić na Brexicie znajdują się Grupa Kęty, Wielton, Oponeo.pl, Stelmet, Amica, Tarczyński i Wawel. Są one przedstawicielami różnych branż, które wyróżniono powyżej, jako ważne w wymianie handlowej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

Grupa Kęty

Jedny z polskich eksporterów do Wielkiej Brytanii jest Grupa Kęty. Producent profili i komponentów aluminiowych swoje towary wysyła także z powodzeniem do Czech i Niemiec. Eksport do Wielkiej Brytanii dotyczy takich segmentów działalności spółki jak profile aluminiowe, systemy aluminiowe czy opakowania giętkie.

 

Najważniejsze rynki zbytu dla Grupy Kęty w poziale na kraje i branże

Najważniejsze rynki zbytu dla Grupy Kęty (kraje i branże)

Źródło: Grupa Kęty 

 

Według danych zawartych w sprawozdaniu zarządu działalności spółki za pierwsze półrocze 2019 roku, 54 procent produkcji firmy trafia na rynek krajowy, natomiast 44 procent na pozostałe rynki europejskie. Pozostałe 2 procent trafia przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Obok Niemiec i Czech, Wielka Brytania (11 procent) jest największym rynkiem eksportowym dla spółki. Z punktu widzenia branży, na kondycję spółki wpływa koniunktura w budownictwie i przemyśle spożywczym.

Wielton

Również w przypadku Grupy Wielton duża część eksportu dotyczy Wielkiej Brytanii. Producent przyczep, naczep oraz zabudów samochodowych jest jednym z dziesięciu największych graczy działających w tej branży w Europie, a według danych za trzy kwartały tego roku, 81,5 procent jej przychodów pochodzi ze sprzedaży zagranicznej. Wielka Brytania jest trzecim co do wielkości rynkiem zbytu dla spółki. W tym okresie więcej sprzedała ona jedynie we Francji oraz w Polsce. Oprócz tego, ważnym dla niej kierunkiem eksportowym są Niemcy, Włochy oraz Rosja.

 

Grupa Wielton weszła na rynek brytyjski w 2019 roku i przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku sprzedała 3041 pojazdów (przyczep, naczep, zabudów), co dało jej piątą pozycję na tym rynku. W sumie spółka sprzedała w tym okresie 16426 sztuk swojego asortymentu, a zatem udział Wielkiej Brytanii w liczbie sprzedanych sztuk przez Wieltona wynosi 18,5 procent.

 

Sprzedaż naczep, przyczep i zabudów przez Grupę Wielton w okresie I-III kwartał 2018 i 2019 roku

Sprzedaż naczep, przyczep i zabudów przez Grupę Wielton w okresie I-III kwartał 2018 i 2019 roku

Źródło: Grupa Wielton

 

W okresie od stycznia do września tego roku przychody netto ze sprzedaży Grupy Wielton sięgnęły 1,838 mld zł, wobec 1,455 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka w raporcie wspomina o problemach, jakie mogą dotknąć branżę transportową po Brexicie. 

 

- Po wyjściu z UE, Wielka Brytania będzie musiała stworzyć własny system transportu i rozwiązać takie problemy jak: zezwolenia transportowe, zasady kabotażu, licencje i certyfikaty dla pracodawców, standardy techniczne pojazdów. W celu zmniejszenia kolejek na granicach, Wielka Brytania przystąpiła do Wspólnej Procedury Transportowej (WPT). Dla użytkownika procedura ta jest prostsza od procedury TIR, a obieg informacji odbywa się drogą elektroniczną - pisze Wielton w raporcie za trzeci kwartał 2019 roku.

Oponeo.pl

Na fakt, że Wielka Brytania stanowi jeden z istotniejszych zagranicznych rynków zbytu, zwraca uwagę Oponeo.pl. Spółka podkreśla, że Brexit bez umowy będzie miał negatywny wpływ na ponoszone koszty i generowane zyski. W 2018 roku przychody Oponeo.pl z zagranicznej sprzedaży sięgnęły 182,6 mln zł i rok do roku urosły o 20,2 procent. Stanowiły one 21,7 procent ogółu przychodów. W trzecim kwartale tego roku wyniosły natomiast 33,350 mln zł i stanowiły również 21,7 procent wszystkich przychodów. 

 

Kwartalne przychody grupy Oponeo.pl w podziale na rynek krajowy i zagraniczny

Kwartalne przychody grupy Oponeo.pl w podziale na rynek krajowy i zagraniczny

 

- W przypadku bezumownego Brexit-u państwa członkowskie UE, w tym Polska, będą stosować wobec Wielkiej Brytanii takie przepisy, jakie obecnie znajdują zastosowanie wobec państw trzecich. Może to oznaczać w szczególności konieczność dodatkowego opodatkowania eksportowanych towarów (tytułem VAT lub akcyzy), płacenia należności celnych, a także wprowadzenia utrudnień natury formalnej - w szczególności w zakresie składania zgłoszeń i deklaracji celnych - czytamy w raporcie Oponeo.pl za trzeci kwartał 2019 roku.

 

Więcej na temat spółki Oponeo.pl można przyczytać w analizie w ramach cyklu Spółka pod Lupą SII

Stelmet

Spore przychody na rynku brytyjskim osiąga również Stelmet. Według danych za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2018/2019 (10.2018-06.2019), przychody uzyskane na tym rynku były wyższe w stosunku do tych wypracowanych w Polsce. Wyniosły one 91,716 mln zł, wobec 76,269 mln zł przychodów krajowych. Największe przychody w tym okresie Stelmet osiągnął jednak na rynku niemieckim - 152,647 mln zł.

 

Wartość oraz udział poszczególnych rynków w przychodach Grupy Stelmet w okresie X 2018- VI 2019

Kraj Wartość przychodów (w mln zł) Udział
Niemcy 152,647 32,19%
Wielka Brytania 91,716 19,34%
Francja 85,833 18,10%
Polska 76,269 16,08%
Ogółem: 474,189  

Źródło: Grupa Stelmet

 

Przy łącznych przychodach w okresie od października 2018 roku do czerwca 2019 roku wynoszących 474,189 mln zł, udział sprzedaży w Niemczech wynosi ponad 32 procent, w przypadku Wielkiej Brytanii prawie 20 procent, a Polski nieco ponad 16 procent.

Amica

Również producent sprzętu gospodarstwa domowego może odczuć skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z komentarza zarządu grupy kapitałowej Amica wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku obszar Zachód wygenerował aż 44 procent wszystkich przychodów spółki w tym okresie. Do tego obszaru Amica kwalifikuje takie kraje jak m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania. Dla porównania przychody wygenerowane na polskim rynku stanowił w tym okresie 26 procent łącznych przychodów, które wyniosły 1,381 mld zł. 

 

Struktura geograficzna przychodów spółki Amica

Struktura geograficzna przychodów spółki Amica

Źródło: Grupa Amica

 

- Na rynku brytyjskim sprzedaż w funtach była wyższa rok do roku o 4 procent, napędzana wzrostem przychodów ze sprzedaży kuchni wolnostojących o 63 procent. Udział produktów w całkowitej sprzedaży wyniósł 15 procent (+0,4 p.p. rok do roku) - podała Amica w komentarzu zarządu dotyczącym pierwszego półrocza 2019 roku.

Tarczyński

Polska eksportuje dużą ilość żywności do Wielkiej Brytanii w tym produkty i przetwory mięsne. W związku z tym Brexit może również dotknąć notowaną na GPW spółkę Tarczyński. Jak czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki, w 2018 roku sprzedaż eksportowa sięgnęła 21,5 procent, a główne kierunki zbytu to Holandia, Niemcy i Wielka Brytania. Przychody za sprzedaży Tarczyńskiego w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 676,5 mln zł, co oznacza, że przy zachowaniu podobnego jak w ubiegłym roku udziału eksportu w przychodach, sprzedaż zagraniczna wyniosła około 145 mln zł. 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie