Chat with us, powered by LiveChat

7 spółek z P/E poniżej 7, które od 10 lat wykazują zysk netto

Skomentuj artykuł
Dreaming Andy - fotolia

Regularne generowanie zysków netto to jeden z ważniejszych czynników decydujących o inwestycji w akcje danej spółki. Oto przykłady firm notowanych na GPW, które przez ostatnie 10 lat regularnie wypracowują zysk netto. Oprócz tego, każda z wymienionych spółek może się pochwalić wskaźnikiem P/E o wartości niższej niż 7. Oznacza to, że jednostka ich zysku jest obecnie wyceniana przez rynek stosunkowo nisko.

 

Pod uwagę wzięliśmy wyłącznie wyniki roczne spółek notowanych na GPW. Warunkiem było generowanie regularnych zysków w latach 2009-2018, zatem firmy wymienione poniżej ani razu nie wykazały na poziomie danych rocznych straty netto. Regularność generowanych zysków jest ważnym elementem dającym poczucie bezpieczeństwa inwestorowi. Firma taka będzie również ze znacznie większym prawdopodobieństwem spółką dywidendową. Trzeba jednak pamiętać, że zależy to od decyzji jej akcjonariuszy, którzy pod uwagę muszą wziąć m.in. program inwestycyjny spółki.

 

Drugim warunkiem, które spełniają wymienione poniżej spółki, to niski wskaźnik P/E. Inaczej C/Z, czyli iloraz ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki do jej zysku netto za ostatnie cztery kwartały, przypadającego na jedną akcję. Miernik ten prezentuje cenę, jaką musi zapłacić inwestor, za jednostkę zysku spółki. 

 

W przypadku tych spółek, P/E nie przekracza poziomu 7 (przy cenie akcji z końca wtorkowej sesji tj. 26.11). A zatem ich zysk za ostatnie cztery kwartały jest przez inwestorów wyceniany stosunkowo nisko. 

AB

AB zajmuje się dystrybucją produktów IT, AGD, RTV, GSM oraz zabawek. Firma chwali się asortymentem liczącym 96 tys. produktów, a także liczbą 16 tys. partnerów handlowych. Firma jest również dostawcą usług chmurowych (cloud).

 

Obecny poziom wskaźnika P/E to 6,3. Na zakończenie wtorkowej sesji akcje AB były wyceniane na 22,5 zł. W skali miesięcznej zyskały ponad 9 procent, a od początku roku są na poziomie ponad 40 procent wyższym. Akcje spółki mocno zanurkowały w maju tego roku, po czym w czerwcu ponownie zaczęły zyskiwać na wartości. Więcej na temat tego, jak zachowuje się wykres akcji AB pisaliśmy w osobnej analizie.

 

AB - wykres kursu akcji
AB - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W przypadku zysków, zwrócić należy uwagę na rok 2014, kiedy zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 68,392 mln zł. Z kolei najniższy zysk w okresie 2009-2018 przypadł na rok 2009 i wyniósł 35,127 mln zł. 

 

Skonsolidowany zysk netto* AB w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)**

AB - zysk netto w latach 2009-2018 (w mln zł)

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
**rok obrotowy AB trwa od 1.07 do 30.06. Przestawione na wykresie lata dotyczą momentu rozpoczęcia danego roku obrotowego spółki

Źródło: SII na podstawie danych spółki

Eurotel

Spółka prowadzi ponad 250 punktów sprzedaży dla różnych zleceniodawców – głównie branży telekomunikacyjnej. Eurotel kieruje siecią 105 salonów sprzedaży T-Mobile na terenie całej Polski – współpraca z tym operatorem funkcjonuje od 1996 roku. Oprócz tego prowadzi 90 salonów Play w ramach współpracy z firmą od 2008 roku. Dodatkowo spółka posiada 11 salonów sprzedaży Apple Premium Reseller (APR) oraz 5 serwisów napraw sprzętu, a także 32 salony sprzedaży NC+.

 

Wysokość P/E dla Eurotelu wynosi 6,8. Akcje spółki na koniec wtorkowej sesji były wyceniane na 23,4 zł, o prawie 7 procent wyżej niż w analogicznym momencie poprzedniego miesiąca. Od początku roku akcje spółki zyskały 34 procent.

 

Eurotel - wykres kursu akcji
Eurotel - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W okresie od 2009 do 2018 roku Eurotel najwyższy zysk netto wypracował w 2017 roku (11,657 mln zł), natomiast najniższy w 2013 roku (5,173 mln zł).

 


Skonsolidowany zysk netto* Eurotel w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

Skonsolidowany zysk netto* Eurotel w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych spółki

Famur 

Firma zajmuje się produkcją urządzeń i maszyn górniczych. Jej produkty są również wykorzystywane w przemyśle transportowym, przeładunkowym i energetyce. – Tworzymy zmechanizowane kompleksy ścianowe, kompleksy do drążenia wyrobisk korytarzowych, podziemne i naziemne systemy transportu, maszyny dla górnictwa odkrywkowego, jak również urządzenia dla masowego transportu i przeładunku – pisze spółka na swojej stronie internetowej. 

 

Wartość P/E dla Famuru wynosi obecnie 4,9. Cena akcji na zakończenie sesji 26 listopada wynosiła 3,46 zł, co daje około 1,5-procentowy spadek w stosunku do stanu z analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei od początku roku akcje Famuru straciły prawie 30 procent.

 

Famur - wykres kursu akcji
Famur - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Roczne zyski netto spółki przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie od 2009 do 2018 roku plasowały się w przedziale od 48,529 mln zł w 2017 roku do 271,067 mln zł w 2012 roku.  

 

Skonsolidowany zysk netto* Famur w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

Skonsolidowany zysk netto* Famur w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych spółki

Fasing

Najniższym poziomem P/E może się pochwalić Fasing (2,5). Wartość pojedynczej akcji spółki na zakończenie wtorkowej sesji to 15,20 zł. Niski poziom P/E utrzymuje się mimo wzrostu cen akcji firmy, które na przestrzeni ostatniego miesiąca zyskały około 13 procent. Trzeba jednak zaznaczyć, że pod koniec kwietnia spółka osiągnęła mocny wzrost notowań, czego konsekwencją było osiągnięcie tegorocznego szczytu na poziomie 19,96 zł za akcję. Od tego czasu akcje Fasing potaniały o 24 procent.

 

Fasing, a dokładniej Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing produkuje łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.

 

Fasing - wykres kursu akcji
Fasing - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wartość zysku netto spółki wynosiła od 1,152 mln zł w 2017 roku do 21,287 mln zł rok później. Szczegółowe dane przedstawia wykres.

 

Skonsolidowany zysk netto* Fasing w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

Skonsolidowany zysk netto* Fasing w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych spółki

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

Spółka należy do Grupy Azoty i zajmuje się produkcją produktów chemicznych i nawozowych. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy jest jednostką dominującą dla 7 podmiotów zależnych w tym m.in. Zakłady Azotowe Chorzów, REMZAP, AGROCHEM Puławy, czy STO-ZAP. 

 

Wartość wskaźnika P/E dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy to obecnie 5,9. Na zakończenie wtorkowej sesji akcje spółki były wyceniane na 90,6 zł. Na przestrzeni ostatniego miesiąca jej akcje podrożały o około 1,5 procent, a od początku roku zyskały na wartości prawie 37 procent. Jest to zasługa wzrostów, które obserwowaliśmy w styczniu i lutym tego roku. Zysk na akcję w okresie od czwartego kwartału 2018 roku do trzeciego kwartału 2019 roku wynosi 15,211 zł.

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy - wykres kursu akcji
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat spółka zarabiała rocznie od 31,819 mln zł w 2009 roku do nawet 600,635 mln zł w 2011 roku. Zmiany wartości zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej przedstawia wykres.

 

Skonsolidowany zysk netto* Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

Skonsolidowany zysk netto* Grupa Azoty Puławy w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych spółki

Stalprodukt

Firma zajmuje się produkcją wysokoprzetworzonych wyrobów ze stali, takich jak blachy transformatorowe i rdzenie toroidalne, kształtowniki gięte na zimno, systemy drogowych barier ochronnych oraz wyroby centrów serwisowych blach walcowanych na zimno i na gorąco. Stalprodukt może się również pochwalić rozwiniętą siecią wyrobów hutniczych. Na GPW jest notowana od 1997 roku. Obecnie figuruje w indeksie mWIG40. 

 

Wartość P/E dla spółki, przy cenie akcji na poziomie 192 zł wynosi 6,6. W ciągu ostatniego miesiąca akcje Stalproduktu mocno zniżkowały, tracąc łącznie około 16 procent swojej wartości. Z kolei od początku roku jej akcje potaniały o prawie 39 procent.

 

Stalprodukt - wykres kursu akcji
Stalprodukt - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W okresie od 2009 do 2018 roku najwyższy zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spółka wypracowała w 2016 roku i wyniósł on 325,777 mln zł. Z kolei najniższy w kwocie 63,43 mln zł dotyczył roku 2012.

 

Skonsolidowany zysk netto* Stalprodukt w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

Stalprodukt - wykres kursu akcji

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych spółki

Vindexus 

Vindexus jest firmą windykacyjną obecną na GPW od 2009 roku. Jej klientami są m.in. banki i firmy telekomunikacyjne. Podmiot zarządza również trzema niestandaryzowanymi funduszami sekurytyzacyjnymi, a także zajmuje się obrotem wierzytelnościami. 

 

P/E dla spółki, przy cenie akcji z wtorkowego zamknięcia na poziomie 8,18 zł, wynosi 5,2. Przez ostatni miesiąc notowania firmy spadły o ponad 1,5 procent, ale od początku roku notują wzrost na poziomie przekraczającym 23 procent. Największy skok notowań odnotowano w lutym oraz w lipcu.

 

Vindexus - wykres kursu akcji
Vindexus - wykres kurs akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Najwyższy roczny zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na przestrzeni ostatnich 10 lat wystąpił w 2011 roku i wyniósł 19,544 mln zł, wobec najniższego w 2009 roku na poziomie 3,384 mln zł. 

 

Skonsolidowany zysk netto* Vindexus w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

Skonsolidowany zysk netto* Vindexus w latach 2009-2018 (dane roczne w mln zł)

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych spółki

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie