Chat with us, powered by LiveChat

Lista najnowszych rekomendacji od DM BOŚ

Skomentuj artykuł
© Spectral-Design - Fotolia.com

DM BOŚ w raporcie dla swoich klientów z 11 grudnia 2014 r. zaktualizował rekomendacje wraz z ceną docelową dla 11 spółek. Dziś poznał ją szeroki rynek:

 

Nazwa spółki

Nowe zalecenie

Poprzednie zalecenie

Docelowa wycena

1 akcji

Poprzednia wycena

1 akcji

Eurotel

kupuj

trzymaj

16,50 zł

11,30 zł

Famur

kupuj

trzymaj

4,70 zł

3,96 zł

Pelion

kupuj

trzymaj

95 zł

100,10 zł

Tell

kupuj

trzymaj

16,20 zł

12 zł

CI Games

trzymaj

sprzedaj

9,30 zł

9,30 zł

Azoty Tarnów

trzymaj

sprzedaj

59 zł

49,80 zł

Asseco Poland

trzymaj

kupuj

55,40 zł

50,60 zł

Erbud

trzymaj

kupuj

26 zł

34 zł

Integer

trzymaj

kupuj

232 zł

282,90 zł

Bogdanka

sprzedaj

kupuj

91,10 zł

127,10 zł

PGE

sprzedaj

trzymaj

19 zł

21,10 zł

Źródło: PAP

 

Komentarz SII:

 

Z największą zmianą w wycenie akcji spośród zaprezentowanych spółek mamy do czynienia w przypadku Eurotelu. Nowa wycena jest wyższa o 46% i wynosi 16,50 zł. Po 3q tego roku spółka ta ma 1,14 zł zysku nett na 1 akcję, a jej wartość księgowa to 11,37 zł. W porównywalnym okresie roku ubiegłego były to odpowiednio wartości 1,03 zł i 9,88 zł. Do podwyższenia rekomendacji mogła skusić decyzja WZA Eurotela o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, co przy obecnej wycenie rynkowej w okolicy 14 zł daje 7,1% stopy dywidendy. Przypomnijmy, że dzień przyznania dywidendy w Eurotelu to 20.01.2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy to 03.02.2015 roku.

 

W przypadku Famuru wycena 1 akcji w rekomendacji DM BOŚ wzrosła o 18,7%. Po wypłacie wysokiej dywidendy (stopa dywidendy 20,5%) w 2014 roku, kurs akcji Famuru spadł o ok. 20%, jednak ostatnie tygodnie przyniosły odbicie. Spółka w ostatnim czasie poinformowała o podpisaniu nowych kontraktów eksportowych, co zmniejsza ekspozycję i uzależnienie od polskich kopalń. Famur dokonał też przejęcia Famaku - spółki prowadzącej działalność w obszarze systemów przeładunkowych i suwnicowych, co dywersyfikuję działalność całej Grupy Kapitałowej.

 

O 28,3% analitycy DM BOŚ zredukowali wycenę akcji Bogdanki i zmienili zalecenie do "sprzedaj" z "kupuj". Przesłankami do takiej decyzji mogła być wciąż niska cena rynkowa węgla na rynku oraz brak oznak spadkowego trendu w tym zakresie. Dodatkowo ostatnie spadki cen akcji Bogdanki wygenerowały sygnały sprzedaży z punktu widzenia analizy technicznej.

 

 

Źródło: PAP

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie