Chat with us, powered by LiveChat

Spółka pod lupą SII: Oponeo.pl – rozwój e-commerce będzie sprzyjać firmie

Skomentuj artykuł
Źródło: media.oponeo.pl

Kolejny raport z cyklu Spółka pod lupą SII dotyczy Grupy Oponeo.pl. Zgodnie z założeniami cyklu firma została oceniona pod kątem 10 kryteriów. Wśród nich jest m.in. ocena wyników spółki, jej polityki dywidendowej, branży w której działa, a także strony internetowej oraz jakości sprawozdań firmy. W ramach każdego z kryteriów przyznano jej ocenę w skali od 0 do 10 punktów.

 

Cykl, w którym przygotowujemy obszerny raport na temat notowanych na GPW lub NewConnect spółek zadebiutował w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych 5 listopada 2018 roku. Pierwszą firmą, którą poddaliśmy analizie był LiveChat Software, a treść raportu dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich czytelników naszej strony. Pozostałe raporty dostępne są bezpłatnie wyłącznie dla członków SII z opłaconą rozszerzoną składką.  Wśród wcześniejszych raportów można znaleźć m.in. analizy takich spółek jak: PGE, 11 bit studios, Asbis, Enter Air, Benefit Systems czy CCC.

 

UWAGA! 

 

Tym razem mamy dla Was niespodziankę! Z okazji pierwszych urodzin projektu, raport na temat spółki Oponeo.pl udostępniamy bezpłatnie wszystkim czytelnikom naszego serwisu!

 

Ocenie poddamy poniższe kryteria:

 

  1. Strategia oraz perspektywy rozwoju spółki
  2. Ocena perspektyw branży i otoczenia rynkowego
  3. Ocena wyników finansowych
  4. Płynność finansowa oraz poziom zadłużenia
  5. Polityka dywidendowa
  6. Wskaźniki wyceny
  7. Jakość sprawozdań finansowych
  8. Jakość strony internetowej spółki
  9. Czynniki ryzyka
  10. Analiza techniczna

 

Oponeo

Ocena: 69/100

 

Grupa Oponeo.pl to największy internetowy dystrybutor opon i felg na rynku polskim. Prowadzi sprzedaż w oparciu o własne rozwiązania informatyczne za pośrednictwem strony internetowej o tej samej nazwie – Oponeo.pl. Jest również właścicielem serwisu opony.com.pl, który stanowi bazę wiedzy na temat ogumienia samochodowego, m.in. dotyczących ich prawidłowej eksploatacji, oznaczeń, prawidłowego doboru oraz opinii na temat konkretnych modeli. Oprócz serwisu Oponeo.pl, spółka prowadzi sprzedaż opon za pośrednictwem strony opony.com oraz opony.pl.

 

Historia spółki sięga 1999 roku, natomiast od 2007 roku Oponeo.pl jest notowana na GPW. Firma jest właścicielem strony felgi.pl, motostrada.pl oraz do niedawna również Autocentrum.pl. Portal felgi.pl zajmuje się sprzedażą felg. Przydatną funkcją jest opcja przymierzenia felg, czyli zobaczenia wizualizacji własnego modelu samochodu z wybranymi felgami. Z kolei serwis motostrada.pl działa jako sklep z tanimi oponami. W przypadku Autocentrum.pl firma w dniu 30 października tego roku podpisała umowę sprzedaży 5 mln akcji tego podmiotu za 9,35 mln zł. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części analizy. Na początku 2019 roku Oponeo.pl przejęła spółkę Dadelo – serwisu zajmującego się sprzedażą rowerów, części i akcesoriów rowerowych, a także odzieży rowerowej. Obecnie jest właścicielem 100 procent akcji Dadelo.

 

Oponeo.pl działa nie tylko na rynku polskim. Ekspansja zagraniczna spółki rozpoczęła się w 2009 roku. Obecnie firma działa w 13 europejskich krajach, w tym w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Turcji, Czechach, Słowacji, Belgii i na Węgirzech. Zamówienia z całej grupy kapitałowej realizowane są dzięki nowoczesnemu centrum logistycznemu o powierzchni 2 ha, które może dziennie wysłać 35 tys. opon do odbiorców indywidualnych. Spółka działa również w dwóch amerykańskich stanach – Nevada i Kalifornia.

 

Obszar geograficzny działalności Grupy Oponeo.pl

Obszar geograficzny działalności Grupy Oponeo.plŹródło: prezentacja inwestorska Grupy Oponeo.pl

 

W ramach procesu sprzedaży opon spółka oferuje również możliwość dostawy ogumienia do serwisu. Według danych zawartych w raporcie za trzeci kwartał 2019 roku usługa ta jest oferowana w 1096 warsztatach w Polsce. Co ciekawe, w raporcie za 2018 rok spółka podała liczbę 1129 punktów z którymi współpracuje w tym zakresie.

1. Strategia oraz perspektywy rozwoju spółki

810

Według danych zawartych w prezentacji wynikowej Oponeo.pl za 2018 rok spółka zamierza skupić się na umacnianiu pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w Polsce, a także zwiększeniu sprzedaży za granicą za pomocą stworzonych wcześniej przez emitenta sklepów internetowych działających na poszczególnych rynkach.

 

Wśród celów strategicznych znajdziemy także zwiększenie możliwości logistycznych, poprzez rozwój centrum logistycznego i poprawianie procesów logistycznych. Spółka wymienia również możliwości wejścia na kolejne rynki branżowe e-commerce oraz prowadzenie dodatkowych działań mających na celu rozszerzenie zakresu produktów oferowanych on-line.

 

Oponeo.pl spore nadzieje wiąże z rozwojem przejętego w pierwszym kwartale tego roku sklepu internetowego Dadelo zajmującego się sprzedażą rowerów i asortymentu z nimi związanego. Firma ujawnia to w swoich planach strategicznych wymienionych w ostatniej prezentacji inwestorskiej.

 

Filar sprzedaży w przypadku Oponeo.pl cały czas stanowią opony, których sprzedaż rośnie z roku na rok. W 2018 roku spółka sprzedała 3,3 mln opon, co daje wzrost rok do roku na poziomie 17,9 procent. Nadal niszową część sprzedaży stanowią felgi, jednakże na tym polu spółka również odnotowała wzrost. W 2018 roku sprzedano 122,9 tys. sztuk, co daje zwyżkę rok do roku na poziomie 8,2 procent.

 

Liczba sprzedanych przez Grupę Oponeo.pl opon i felg w latach 2015-2018

Liczba sprzedanych przez Grupę Oponeo.pl opon i felg w latach 2015-2018

Źródło: prezentacja inwestorska Grupy Oponeo.pl

 

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju gospodarczego Polski, a także fakt, że spółka jest liderem sprzedaży opon online w kraju, możliwości wzrostu sprzedaży na lokalnym rynku nie zostały jeszcze wyczerpane. Bez wpływu na perspektywy rozwoju spółki nie pozostaje rosnąca liczba rejestrowanych w Polsce samochodów.

Dobrym krokiem jest dywersyfikacja działalności poprzez rozszerzanie palety produktów, m.in. o części rowerowe. Zarówno w tym segmencie, jak i w segmencie sprzedaży felg samochodowych spółka może jeszcze wypracować spore wzrosty.

 

Rozwój Oponeo.pl wiąże się również z jej ekspansją zagraniczną. Biorąc pod uwagę dane spółki za 2018 rok, przychody ze sprzedaży za granicą stanowiły niespełna 21,7 procent ogółu przychodów. Rok wcześniej ich udział wynosił 21,4 procent. Widać zatem, że mimo rosnących przychodów, proporcja pomiędzy wartością sprzedaży na rynku polskim oraz poza granicami kraju pozostała podobna.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl w podziale na Polskę i zagranicę (mln zł)

Przychody ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl w podziale na Polskę i zagranicę (mln zł)Źródło: prezentacja inwestorska Grupy Oponeo.pl

 

Wśród zagrożeń, jakie mogą dotknąć spółkę należy wymienić dalszy wzrost usług transportu, spedycji i magazynowania. Ze względu na fakt, że firma oferuje darmową dostawę, wzrost kosztów usług kurierskich bezpośrednio wpływa na jej wyniki. W 2018 roku koszty usług obcych wyniosły 64,113 mln zł, a ich poziom rok do roku wzrósł o 33,1 procent. Łącznie stanowiły one 47,4 procent wszystkich kosztów operacyjnych grupy. Pod uwagę również trzeba wziąć ewentualny wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników magazynowych. W ubiegłym roku stanowiły one 18,8 procent kosztów operacyjnych grupy, a rok do roku poszły w górę o 16,6 procent. 

2. Ocena perspektyw branży i otoczenia rynkowego

910

Jako lider sprzedaży opon online w Polsce oraz fakt, że prawie 80 procent przychodów grupy Oponeo.pl stanowi sprzedaż krajowa, w pierwszej kolejności wpływ na sytuację spółki będzie miała sytuacja makroekonomiczna Polski. Według danych GUS, w 2018 roku krajowe PKB urosło o 5,1 procent, wobec 4,8 procent w 2017 roku. Dane dotyczące ubiegłorocznego wzrostu gospodarczego w naszym kraju potwierdza również MFW. Ta sama instytucja przewiduje, że w tym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 4 procent, natomiast Komisja Europejska jest zdania, że wzrost ten wyniesie 4,1 procent. 

 

Wzrost PKB wpływa na poziom dochodu rozporządzalnego przypadającego na przeciętnego Polaka, a także odzwierciedla kondycję działających w Polsce firm. Bardzo niskie jest także bezrobocie, które we wrześniu bieżącego roku wyniosło 5,1 procent. Wyhamował jednak wzrost wynagrodzeń, które i tak są na dość wysokim poziomie około 5 tys. zł brutto. Według GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu bieżącego roku wyniosło 5084,56 zł brutto. Dobre wskaźniki makroekonomiczne powinny się przełożyć na sprzedaż opon w Polsce, które są elementem eksploatacyjnym samochodu. Bogacenie się Polaków zwiększa również ich dbałość o bezpieczeństwo, na co niewątpliwie ma wpływ ogumienie pojazdu.

 

Kondycja gospodarki wpływa natomiast na sprzedaż samochodów. Ten czynnik warto wziąć pod uwagę w skali ogólnoeuropejskiej. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2018 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej wyniosła 15,159 mln wobec 15,138 mln sztuk w 2017 roku. Patrząc na dane z lat wcześniejszych, liczba ta systematycznie rośnie. To natomiast zwiększa szanse spółki na zwiększenie sprzedaży. Optymistycznie wyglądają również dane dotyczące sprzedaży samochodów dostawczych. Trzeba jednak pamiętać, że Oponeo.pl nie dostarcza ogumienia na pierwszy montaż, a jedynie sprzedaje opony w segmencie aftermarket. 

 

Wobec powyższego warto zwrócić uwagę na liczbę sprowadzonych do polski używanych samochodów, gdyż w ich przypadku wymiana opon lub felg jest znacznie bardziej prawdopodobna. W ubiegłym roku w Polsce, według danych Samar, zarejestrowano łącznie 1,604 mln samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. To o 8,6 procent więcej rok do roku, a większość z nich stanowiły auta używane. Jak podaje spółka w sprawozdaniu zarządu za 2018 rok, w ubiegłym roku sprowadzono do Polski 1,003 mln samochodów używanych (+7,1 proc. r/r), których średni wiek to 11 lat i 10 miesięcy. 

 

Dane dotyczące sprzedaży nowych samochodów oraz opon w UE i w Europie w latach 2014-2018

Dane dotyczące sprzedaży nowych samochodów oraz opon w UE oraz w Europie w latach 2014-2018Źródło: Grupa Oponeo.pl na podstawie danych PZPM i ETRMA

 

Rosnąca liczba samochodów pozwala optymistycznie patrzeć na sytuację Oponeo.pl, gdyż liczba jeżdżących po drogach samochodów przekłada się na sprzedaż opon. Patrząc na dane europejskie w tym zakresie, sytuacja wygląda dobrze. W 2018 roku sprzedano łącznie 207,5 mln sztuk opon tzw. zastępczych (nie dotyczy opon sprzedawanych na pierwszy montaż). Cztery lata wcześniej było to prawie 196,7 mln sztuk. Takie dane podała European Tyre & Rubber Manufacturers Association. Jak widać na powyższym wykresie, liczba ta rośnie z roku na rok. W Polsce sprzedaż opon do samochodów osobowych sięgnęła w ubiegłym roku poziomu 11,5 mln sztuk i była o 1,4 procent niższa rok do roku i stanowiła nieco ponad 5,5 procent łącznej sprzedaży odnotowanej na rynku europejskim. 

 

Oponeo.pl prowadzi sprzedaż opon oraz felg samochodowych w internecie. Zatem z punktu widzenia spółki ważny jest również stopień rozwoju rynku e-commerce w Polsce oraz w innych krajach na których działa. Szczególnie warto zwrócić uwagę na odsetek osób robiących zakupy w internecie. Wśród rynków, na których obecna jest Oponeo.pl największy odsetek osób robiących zakupy w internecie według Eurostatu jest w Wielkiej Brytanii (82 procent). Na drugim miejscu jest Holandia (79 procent), a ostatnie miejsce na podium zajmują Niemcy (75 procent). Z kolei najmniejszy odsetek korzystających z rynku e-commerce dotyczy Turcji. W Polsce wskaźnik ten wyniósł 45 procent.

 

Odsetek osób deklarujących robienie zakupów przez internet w krajach, w których działa Oponeo.pl
( dane za 2008 i 2017 rok)

Odsetek osób deklarujących robienie zakupów przez internet w krajach, w których działa Oponeo.pl w 2008 i w 2017 roku

Źródło: sprawozdanie zarządu Grupy Oponeo.pl za 2018 rok na podstawie danych Eurostat

 

Największy skok w kwestii rozwoju rynku e-commerce na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił w Belgii. Wzrost udziału osób robiących zakupy przez internet w 2017 roku w stosunku do 2008 roku wyniósł 39 pkt. proc. 

 

W Polsce rynek ten również się mocno rozwija. Jak pisaliśmy wcześniej, w Polsce zakupy online robi 45 procent Polaków. Z kolei według badań przeprowadzonych przez międzynarodową firmę doradczą EY, jest to 57 procent. Instytucja ta podaje również szczegółowe dane dotyczące różnic w tym zakresie, w zależności od wieku, miejsca zamieszkania, a nawet stanu cywilnego klientów. Największy odsetek korzystających z dobrodziejstw e-commerce jest wśród ludzi młodych, mających od 19 do 24 lat. W tym przypadku wynosi on aż 74 procent. Natomiast im respondenci byli starsi, tym ten udział malał. W przypadku osób 60+ wynosi on 39 procent. Badanie ujawniło również, że liczniejsze gospodarstwa domowe chętniej kupują przez internet. Z kolei odnosząc się do miejsca zamieszkania, w zakupach dokonywanych przez internet przodują mieszkańcy wsi oraz miast o populacji do 50 tys. osób. Odsetek ten jest wyższy niż średnia i przekracza nieznacznie 60 procent.

 

Wartość rynku e-commerce w Polsce w latach 2012-2020 (w mld zł)

Wartość rynku e-commerce w Polsce w latach 2012-2020 (w mld zł)Źródło: sprawozdanie zarządu Grupy Oponeo.pl za 2018 rok 

 

Widać zatem, że rynek e-commerce dynamicznie się rozwija, a jego wzrost będzie kontynuowany w kolejnych latach. Jest to szansa dla Oponeo.pl, aby pozyskać klientów, którzy kupują obecnie opony w sklepach stacjonarnych.

3. Ocena wyników finansowych

610

W trzecim kwartale 2019 roku Oponeo.pl poniosło stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 6,558 mln zł wobec 4,240 mln zł straty w analogicznym okresie roku poprzedniego. Była ona zatem wyższa w ujęciu rocznym o 54,7 procent.

 

Strata została osiągnięta przy wyższych przychodach, które sięgnęły 153,603 mln zł wobec 132,498 mln zł w trzecim kwartale 2018 roku (+15,9 procent rok do roku). Wyższe przychody Oponeo.pl to zasługa rosnącej sprzedaży opon, która sięgnęła w okresie od lipca do września tego roku poziomu 575 tys. sztuk. To o 10,21 procent więcej rok do roku. Spółka sprzedała również więcej o 19,63 procent rok do roku felg, których ilość wyniosła 22,3 tys.sztuk. Nadal jednak kluczowym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż opon. W trzecim kwartale ich sprzedaż stanowiła 89,31 procent przychodów grupy Oponeo.pl.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl w podziale na poszczególne towary w 3 kw. 2018 r. i 3 kw. 2019 r.
(w tys. zł)

 Przychody ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl w podziale na poszczególne towary w 3 kw. 2018 r. i 3 kw. 2019 r. (w tys. zł)

Źródło: sprawozdanie Grupy Oponeo.pl za trzeci kwartał 2019 roku

 

Sprzedaż zagraniczna stanowiła w trzecim kwartale 21,71 procent wszystkich przychodów i wzrosła w ujęciu rocznym o 7 procent. Jej wartość sięgnęła 33,350 mln zł. Z kolei przychody z zamówień na rodzimym rynku urosły o 18,66 procent do poziomu 120,253 mln zł.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl w podziale na Polskę i zagranicę za 3 kw. 2018 r. i 3 kw. 2019 r.
(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl w podziale na Polskę i zagranicę za trzeci kwartał 2018 i trzeci kwartał 2019 roku (w tys. zł)
Źródło: sprawozdanie Grupy Oponeo.pl za trzeci kwartał 2019 roku

 

Za stratę spółki w trzecim kwartale tego roku odpowiadają przede wszystkim wysokie koszty działalności. Warto zwrócić na rosnące koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu. Wyniosły one odpowiednio 29,812 mln zł oraz 2,228 mln zł i były wyższe rok do roku o ponad 18 procent.

 

Główny elementem kosztowym są jednak usługi obce, które w trzecim kwartale tego roku wyniosły 15,134 mln zł i były wyższe rok do roku o 13,21 procent. W sumie stanowiły 47,23 procent wszystkich kosztów operacyjnych spółki. Wśród nich są m.in koszty usług transportowych, wynajem pracowników tymczasowych oraz koszty związane dzierżawą powierzchni. W górę o 5,69 procent rok do roku poszły koszty wynagrodzeń pracowników, które miały udział na poziomie 20,95 procent w kosztach operacyjnych spółki. 

 

Zgodnie z przyjęciem od początku stycznia 2019 roku nowego standardu MSSF 16 Leasing, grupa zastosowała go w odniesieniu do umowy długoterminowej na wynajem powierzchni magazynowej prezentowanej jako prawo do użytkowania. Za trzy kwartały 2019 roku zmiana prezentacji wynikająca z przyjęcia do stosowania nowego standardu wpłynęła na zmniejszenie kosztów usług o kwotę 3 863 tys. zł – podała spółka w raporcie za trzeci kwartał 2019 roku.

 

Przy analizie wyników trzeba również zwrócić uwagę na sezonowość, której poddane są wyniki spółki. W ciągu roku podmiot odnotowuje dwa szczyty sezonu związane z wymianą ogumienia przez właścicieli pojazdów. Pierwszy z nich dotyczy przełomu zimy i wiosny, a drugi przełomu jesieni i zimy. Dokładny moment wystąpienia szczytu zależny jest jednak od warunków meteorologicznych.

 

Dane finansowe Grupy Oponeo.pl za 3 kwartał 2018 i 3 kwartał 2019 roku (w mln zł)

Wybrane dane finansowe

3 kw. 2019 3 kw. 2018 

Przychody ze sprzedaży

 153,603 132,498 

Strata z działalności operacyjnej

 -8,084 -5,858 

Strata brutto

-7,476 -3,832 

Strata netto*

 -6,558 -4,112 

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
Źródło: SII na podstawie danych Grupy Oponeo.pl

 

Wyniki roczne spółki wyglądają nieco lepiej. W 2018 roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 16,763 mln zł i był o 5,2 procent niższy w stosunku do zysku z 2017 roku (zysk netto grupy 16,393 mln zł). Jeżeli jednak spojrzymy na wyniki w szerszej perspektywie zobaczymy, że spółka może się pochwalić systematycznym wzrostem w tym zakresie. W 2015 roku zysk netto wyniósł 10,273 mln zł, natomiast w 2010 roku 7,440 mln zł. 

 

Zysk netto Grupy Oponeo.pl w latach 2009-2018 (w mln zł)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Oponeo.pl w latach 2009-2018 (w mln zł)

Źródło: SII na podstawie danych Grupy Oponeo.pl

 

W 2018 roku przychody Grupy Oponeo.pl wyniosły 842,956 mln zł, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki, a w ujęciu rocznym były one wyższe o prawie 19 procent. Odnotowany wzrost to zasługa zarówno sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej, które wzrosły rok do roku odpowiednio o 18,6 i 22 procent. Prezes spółki cytowany w sprawozdaniu podkreśla, że sprzedaż Oponeo.pl w Polsce była znacznie szybsza niż miało to miejsce w przypadku całego rynku opon w kraju. Wynik brutto sięgnął 24 mln zł.

 

Sprzedaż opon przez grupę w ubiegłym roku wyniosła 3,281 mln sztuk, natomiast felg 122,9 tys. sztuk. Marża EBIT wyniosła 2,89 procent, marża brutto 2,85 procent, a marża netto 1,99 procent. 

 

Dane finansowe Grupy Oponeo.pl w latach 2017-2019 (w mln zł)

Wybrane dane finansowe

2018 2017 Zmiana

Przychody ze sprzedaży

842,956 708,466  18,98%

Zysk z działalności operacyjnej

24,375 15,527  56,98% 

Zysk brutto

 24,011 21,350  12,46% 

Zysk netto*

16,763 17,683 -5,20% 

*przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

Źródło: SII na podstawie danych Grupy Oponeo.pl

 

Spółka zwraca uwagę, że zysk netto w 2018 roku był niższy rok do roku ze względu na wzrost obciążeń fiskalnych. Zysk brutto rok do roku wzrósł o 12,5 procent. Podatek dochodowy wzrósł o 99,2 procent rok do roku. Zwiększone obciążenie podatkowe związane jest ze wzrostem opodatkowania bieżącego poszczególnych spółek w Grupie oraz większą wartością podatku odroczonego – czytamy w rapocie działalności Grupy Oponeo.pl za 2018 rok. Dotyczy to zmian przepisów, w myśl których, usługi marketingowe, doradcze, licencyjne pomiędzy spółkami powiązanymi, powyżej wyznaczonego limitu, nie mogą być zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.

 

Koszty sprzedaży i koszty zarządu wzrosły w 2018 roku łącznie w ujęciu rocznym o 18,2 procent. Z kolei koszty usług obcych stanowiły 47,4 procent wszystkich kosztów operacyjnych spółki. W ujęciu rocznym urosły o 33,1 procent i wyniosły 64,113 mln zł. Podobnie, jak w przypadku danych za trzeci kwartał, dużą rolę w strukturze kosztów odgrywały koszty pracownicze, które na przestrzeni roku urosły o 16,6 procent do poziomu 25,341 mln zł w 2018 roku.

 

Struktura rodzajowa kosztów Grupy Oponeo.pl (w tys. zł)

Struktura rodzajowa kosztów Grupy Oponeo.pl (w tys. zł)Źródło: sprawozdanie zarządu Grupy Oponeo.pl za 2018 rok 

 

Również porównując wyniki rok do roku trzeba pamiętać o zdarzeniu jednorazowym, jakim było ujęcie kwoty 2,838 mln zł z tytuł zapłaty ostatniej raty od sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Elektroda.pl w 2017 roku, co skutkowało spadkiem wyniku z pozostałej działalności operacyjnej o 56,8 procent rok do roku. Z kolei wynik z działalności finansowej był ujemny i jest to efekt zmienionego sposobu prezentacji wyników poprzez przeniesienie bonusów i dyskontów wcześniejszych płatności zobowiązań za zakupiony towar do wyniku z podstawowej działalności operacyjnej. 

 

W analizie wyników Grupy Oponeo należy również wspomnieć o sprzedaży 100 procent akcji Autocentrum. Transakcja ta została jednak ogłoszona pod koniec października tego roku i będzie miała wpływ na wynik spółki za czwarty kwartał oraz cały 2019 rok. Cena za którą sprzedano serwis to 9,35 mln zł.

4. Płynność finansowa oraz poziom zadłużenia

810

Wartość aktywów Oponeo.pl na koniec września 2019 roku wyniosła 417,539 mln zł, wobec 380,005 mln zł zanotowanych na dzień 30 września ubiegłego roku. W tym okresie zwrócić uwagę należy na zmianę wartości zapasów firmy, których poziom na przestrzeni roku wzrósł o 20,53 procent do poziomu 236,202 mln zł. Wzrost ten wiąże się również ze spadkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, których poziom zmniejszył się w tym okresie czasu aż o 32,75 procent, a ich wartość na koniec września tego roku to 23,591 mln zł.

 

Wartość środków trwałych na koniec września 2019 roku wyniosła 82,104 mln zł, co daje wzrost na poziomie 27,39 procent w stosunku do analogicznego momentu roku poprzedniego. Zmiana ta jest spowodowana ujęciem w ewidencji środków trwałych wynajmowanej powierzchni magazynowej zgodnie z MSSF 16 oraz pozostałymi nakładami na inwestycje.

 

Dane bilansowe Oponeo.pl według stanu na dzien 30 września 2018 roku i 30 września 2019 roku (w mln zł)

Wybrane dane finansowe 30.09.2019 30.09.2018 Zmiana 
Aktywa trwałe  129,350 112,175  15,31%
Rzeczowe aktywa trwałe 82,104 64,449 27,39%
Aktywa obrotowe  288,189 267,830  7,60% 
Zapasy 236,202 195,967 20,53%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  23,591 35,079  -32,75% 
Aktywa razem  417,539 380,005  9,88%
Kapitał własny  154,235 150,003  2,82%
Zobowiązania krótkoterminowe  250,288 224,813   11,33%
Zobowiązania długoterminowe  13,016 5,189  150,84% 

Źródło: SII na podstawie danych Grupy Oponeo.pl

 

W przypadku pasywów grupa Oponeo.pl podała, że na dzień 30 września 2019 roku w 36,94-procentach finansowała swoją działalność ze środków własnych. Kapitał własny wyniósł 154,235 mln zł, w stosunku do 150,003 mln zł na koniec września 2018 roku. Zobowiązania krótkoterminowe osiągnęły poziom 250,288 mln zł, co daje wzrost o 11,33 procent rok do roku i zostało spowodowane m.in. zwiększonym obrotem towarowym spółki. W sumie bilansowej zobowiązania krótkoterminowe stanowiły na koniec września aż 59,94 procent. W przypadku zobowiązań długoterminowych kwota była znacznie niższa i wyniosła 13,016 mln zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 5,189 mln zł). Taka struktura zobowiązań wynika przede wszystkim z profilu działalności spółki. 

 

Zastosowanie MSSF 16 pozostało bez wpływu na kapitał własny Oponeo.pl. Spowodowało natomiast wzrost zobowiązań krótko i długoterminowych łącznie o kwotę 18,950 mln zł.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia dla Grupy Oponeo.pl na koniec września 2019 roku wyniósł 0,63. Pokazuje on w jakim stopniu spółka jest obciążona długiem. Zatem spółka w ponad 60 procentach finansuje się kapitałem obcym. Wprawdzie należy go rozpatrywać ze względu na specyfikę branży w której działa, ale mimo tego jego poziom można uznać za umiarkowany. 


Wskaźnik płynności bieżącej na dzień 30 września wynosi 1,15 co oznacza, że poziom aktywów obrotowych jest wyższy w stosunku do wartości zobowiązań krótkoterminowych, a spółka jest w stanie sfinansować krótkoterminowe zobowiązania aktywami obrotowymi. Cykl rotacji zapasów wyrażony w dniach na koniec września sięgnął 164,42. W przypadku należności, ich cykl rotacji był na poziomie 14,65 dni, a zobowiązań bieżących 146,65 dni. Porównując te wskaźniki do poziomów z końca trzeciego kwartału 2018 roku, dostrzegamy niewielką zmianę cyklu rotacji zapasów oraz cyklu rotacji zobowiązań bieżących. W przypadku cyklu rotacji należności, okres ten skrócił się o 9,23 dni z poziomu 23,88 dni, co należy ocenić pozytywnie.

5. Polityka dywidendowa

610

Spółka zadebiutowała na GPW we wrześniu 2007 roku, a od 2012 roku (dywidenda za 2011 rok) dzieli się regularnie zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Od 2013 roku (dywidenda za 2012 rok) nominalna wartość dywidendy na akcję ma tendencje niemalejącą. W tym roku Grupa Oponeo.pl wypłaciła 0,4 zł na akcję z zysku netto za ubiegły rok, co jest najwyższym poziomem od debiutu na GPW. Stopa dywidendy spółki biorąc pod uwagę jej kurs w momencie wypłaty to około 1,5 procent.

 

Dywidenda na akcję Opone.pl wypłacone w latach 2008-2019

Dywidenda na akcję Opone.pl wypłacone w latach 2008-2019Źródło: SII na podstawie danych Grupy Oponeo.pl

 

Minusem jest fakt, że na stronie spółki w zakładce relacje inwestorskie, nie znajdujemy aktualnej informacji na temat polityki dywidendowej. Ostatnie tego typu dane dotyczą polityki dywidendy na lata 2012-2014, natomiast informacja na temat wypłaty dywidendy dotyczy 2017 roku. Bieżące informacje na temat wypłat dywidendy należy szukać w komunikatach bieżących Oponeo.pl. W związku z tym trudno stwierdzić, czy regularność wypłaty dywidendy w kolejnych latach zostanie utrzymana.

 

Informację na temat dywidendy znajdziemy również w sprawozdaniu zarządu Grupy Oponeo.pl za 2018 rok. Wysokość dywidendy dla akcjonariuszy Oponeo.pl jest uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej oraz rozwoju działalności Spółki i uwzględnia utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Oponeo.pl – napisała spółka.

6. Wskaźniki wyceny

410

Liczba akcji spółki to 13,936 mln. Przy kursie na poziomie 22,5 zł za akcję kapitalizacja Grupy Oponeo.pl wynosi 313,560 mln zł. Na zakończenie ostatniej sesji ubiegłego roku za jedną akcję firmy trzeba było zapłacić 20,2 zł, co daje wzrost od początku roku na poziomie około 10 procent. 

 

Na koniec sesji 15 listopada pojedyncza akcja Grupy Oponeo.pl była wyceniana na 22,5 zł. Przy tej cenie wartość wskaźnika P/E wynosi 19,50, co jest poziomem dość wysokim. Dzięki niemu dowiadujemy się, na ile rynek wycenia jedna złotówkę wypracowanego w ostatnich 4 kwartałach zysku. W tym przypadku dotyczy to okresu od 4 kwartału 2018 roku do 3 kwartału 2019 roku. Wartość zysku na akcję za ostatnie cztery kwartały to 1,135 zł.

 

W przypadku P/BV, czyli relacji ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na każdą akcję spółki wynosi 2. Zatem bieżąca kapitalizacja spółki jest na poziomie dwukrotnie wyższym w stosunku do wartości aktywów netto spółki. Kapitał własny spółki na koniec trzeciego kwartału 2019 roku był nieco wyższy w stosunku do analogicznego momentu roku poprzedniego. Z kolei w porównaniu ze stanem na koniec 2018 roku był o 5,4 procent niższy. Dodając do tego wzrost wartości akcji Oponeo na przestrzeni tego roku, przyczyniło się to do wzrostu poziomu tego wskaźnika.

7. Jakość sprawozdań finansowych 

910

Obszerne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2018 roku opisuje w sposób dokładny sytuację Grupy Oponeo.pl. Dzięki temu inwestor otrzymuje przejrzystą informację na jej temat. Oprócz tego spółka zamieszcza komentarz do wyników Dariusza Topolewskiego, prezesa zarządu. 

 

W raportach tłumaczone są zarówno czynniki, które kształtowały wyniki spółki w danym okresie, a także sytuacja branży, w której działa firma. Przedstawione są wskaźniki finansowe, a także kluczowe ryzyka dotyczące grupy. Raporty bieżące spółki publikowane są w terminie, a sama firma nigdy jeszcze nie znajdowała się na Liście ostrzeżeń SII.

 

Nieco bardziej rozbudowane mogłyby być również raporty kwartalne Grupy Oponeo.pl.

8. Jakość strony internetowej spółki

610

Na stronie korporacyjnej Oponeo.pl znajdziemy informacje o działalności firmy, zakładkę relacji inwestorskich, odnośnik do biura prasowego oraz dane kontaktowe.

Strona relacji inwestorskich Grupy Oponeo.pl mogłaby być nieco bardziej rozbudowana. Wprawdzie są tam raporty bieżące i okresowe spółki, prezentacje inwestorskie, informacje o notowaniach jej akcji wraz z wykresem, ale nie znajdziemy aktualnej informacji na temat polityki dywidendowej. Klikając w dział dotyczący tego tematu natrafiamy na informację o uchwale zarządu w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej na lata 2012-2014, a ostatnia informacja w sprawie dywidendy dotyczy wypłaty części zysku spółki za 2017 rok.

 

Na pochwałę zasługuje zakładka wyniki finansowe, gdzie wprawdzie przedstawiono jedynie wyniki roczne, ale można je pobrać w postaci arkusza kalkulacyjnego. Wnikliwy inwestor zajdzie również na stronie dokumenty korporacyjne spółki czy prospekt emisyjny. Z kolei pod względem jakości wizualnej oraz intuicyjności strony, oceniamy ją dobrze, ale nie bardzo dobrze. Niestety na stronie nie znajdziemy strategii spółki, ani informacji o jej otoczeniu rynkowym.

 

W dziale prasowym są informacje prasowe podzielone na cztery kategorie i materiały dla mediów takie jak logotypy czy zdjęcia oraz promocyjne nagrania wideo. Dość ciekawym elementem jest zakładka Oponeo w liczbach. Mimo dobrego pomysłu, mogłaby ona być nie tylko ciekawej w sposób wizualny przedstawiona, ale również bardziej rozbudowana.

9. Czynniki ryzyka

710

Około 90 procent przychodów Grupy Oponeo.pl staniowi sprzedaż opon, a poziom obrotów w dużej mierze jest związany ze szczytami sezonu oponiarskiego przypadającymi na moment zmiany opon z zimowych na letnie oraz z letnich na zimowe. Dotyczy to okresu zimowo-wiosennego i jesienno-zimowego, ale faktyczny szczyt zależny jest od warunków meteorologicznych, które niejednokrotnie odbiegają od tych charakterystycznych dla pór roku. Oprócz tego wystąpienie lekkiej zimy oraz popularyzacja opon całorocznych może osłabić poziom sprzedaży. Zatem, mimo że spółka o czynniku związanym z warunkami pogodowymi wspomina w odniesieniu do sezonowości, to na ten element warto również zwrócić uwagę w kontekście ryzyka.

 

Wśród czynników ryzyka należy również wymienić poziom rozwoju gospodarczego Polski oraz krajów, w których działa spółka. O prognozach dotyczących rozwoju gospodarczego naszego kraju pisaliśmy więcej przy ocenie otoczenia rynkowego spółki. Nieco mniej optymistyczne są prognozy wzrostu PKB w strefie euro i całej Unii Europejskiej. Według OECD, w 2020 roku kraje posługujące się wspólną walutą będą się rozwijać w tempie 1,1 procent (prognoza obniżona o 0,1 pkt. proc.). Z kolei Komisja Europejska jest zdania, że w tym roku wzrost gospodarczy strefy euro wyniesie o 1,3 procent, a w przyszłym roku 1,6 procent. Z kolei dla całej UE prognoza wynosi 1,5 procent w 2019 roku i 1,7 procent w 2020 roku.

 

Kolejnym aspektem jest zmiana kursu walutowego. Dotyczy to przede wszystkim euro, w którym spółka osiąga przychody sprzedając towar za granicą. Grupa stara się równoważyć przychody i koszty w danej walucie oraz zawiera kontrakty zabezpieczające forward w odniesieniu do płatności oraz należności w walutach obcych – napisano w raporcie Oponeo.pl za trzeci kwartał. 

 

Należy zwrócić uwagę również na temat rozwoju rynku e-commerce, z którym działalność Grupy Oponeo.pl jest mocno związana. Odsetek Polaków robiących zakupy w internecie wynosi już ponad 50 procent, o czym świadczy m.in. raport E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska. Odsetek ten rośnie, z im niższą grupą wiekową mamy do czynienia. W przypadku osób w wieku od 15 do 24 lat, sięga on poziom 85 procent. Według prognoz, wartość rynku e-commerce w Polsce w 2020 roku przekroczy 60 mld zł. Dla porównania już w 2018 roku rynek ten był wart ponad 50 mld zł.

 

Istnieje również ryzyko związane ze wzrostem ceny kluczowych surowców, co wpłynie negatywnie na ceny nowych opon oraz ich sprzedaż (kauczuk i ropa naftowa). Trzeba też wziąć pod uwagę ceny usług kurierskich, które są kluczowym kosztem dla spółki.  

 

Ryzykiem obarczona jest również działalność Oponeo.pl w segmencie sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych. Spółka spodziewa się na tym polu wielu efektów synergii, jednakże jak na razie pod znakiem zapytania stoi poziom wzrostu sprzedaży.

 

Wśród ryzyk prawnych Oponeo.pl wspomina o ryzyku wzrostu obciążeń podatkowych, ryzyku zmian zasad prowadzenia handlu online w niedziele niehandlowe oraz ryzyku wprowadzenia podatku ekologicznego, w szczególności dotyczącego opon.

10. Analiza techniczna

610

Na koniec piątkowej sesji tj. 21 listopada, pojedyncza akcja Oponeo.pl wyceniana była na 23,4 zł. W stosunku do notowań sprzed miesiąca, zyskały one na wartości 5,3 procent, głównie za sprawą wzrostów odnotowanych w ostatnich dniach. Jeżeli jednak przyjrzymy się wykresowi spółki za ostatnie 7 miesięcy, sytuacja wygląda znacznie gorzej. Od tegorocznego szczytu, który wystąpił w kwietniu, jej wartość spadła o 31,2 procent. Mimo tego w stosunku do notowań z początku roku, kurs akcji jest notowany o nieco prawie 16 procent wyżej.

 

Akcje grupy do października tego roku znajdowały się w trendzie spadkowym  zapoczątkowanym w kwietniu, natomiast od ubiegłego miesiąca widać, że ich kurs stabilizuje się w okolicy 22-23 zł za sztukę.W ostatnich dniach podjęta została próba wybicia górą z tej krótkoterminowej konsolidacji, a na dzisiejszej sesji cena akcji sięgała nawet poziomu 24 zł przełamując przy okazji krótkoterminową linię trendu spadkowego. 

 

Wykres kursu akcji Grupy Oponeo.pl (dane w skali dziennej)

Oponeo.pl - wykres kursu akcji (dzienny)

Źródło: SII na podstawie danych serwisu stooq.pl

 

Patrząc jednak na wykres spółki w dłuższym okresie zauważymy, że jest ona w trendzie wzrostowym, który rozpoczął się w lutym 2009 roku. Wówczas akcje Oponeo.pl dotarły do najniższego poziomu w historii, wynoszącego 3,27 zł. Punktem wsparcia dla Oponeo.pl jest przedział od 18 od 19 zł za akcję, natomiast najbliższy poziom oporu można dostrzec w przedziale około 28,5-29 zł. Kolejne opory należy upatrywać przy tegorocznym szczycie notowań (34 zł za akcję), a dalej przy historycznym rekordzie spółki, który miał miejsce w lutym 2017 roku. Wówczas wartość akcji doszła do poziomu 52,33 zł za sztukę.

 


Wykres kursu akcji Grupy Oponeo.pl (dane w skali tygodnowej)

Oponeo.pl - wykres kursu akcji (tygodniowy)

Źródło: SII na podstawie danych serwisu stooq.pl

Podsumowanie

Na przestrzeni ostatnich lat Grupa Oponeo.pl mocno się rozwijała, czemu sprzyjał wzrost rynku e-commerce. Przy inwestycji warto jednak wziąć pod uwagę ryzyka, którym podlega spółka oraz czynniki meterologicze odpowiadające za sezonowość jej działalności.

 

Kryterium

Ocena

1. Strategia oraz perspektywy rozwoju spółki

8/10 

2. Ocena perspektyw branży i otoczenia rynkowego

9/10 

3. Ocena wyników finansowych

6/10 

4. Płynność finansowa oraz poziom zadłużenia

8/10 

5. Polityka dywidendowa

6/10 

6. Wskaźniki wyceny

4/10 

7. Jakość sprawozdań finansowych

9/10 

8. Jakość strony internetowej spółki

6/10 

9. Czynniki ryzyka

7/10 

10. Analiza techniczna

6/10 

Łączna ocena

69/100

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

Zapoznaj się z pozostałymi raportami z cyklu "Spółka pod Lupą SII"!

 

Zespół działu analiz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

analizy@sii.org.pl

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Treść powyższego artykułu nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. Więcej informacji w Regulaminie.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie