Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z Dnia Inwestora Indywidualnego KGHM. Odwiedziliśmy hutę i kopalnię

Skomentuj artykuł
KGHM

Wizyta w zakładzie górniczym Polkowice-Sieroszowice oraz w Hucie Miedzi Głogów to główne atrakcje Dnia Inwestora Indywidualnego KGHM zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Oprócz tego giełdowi gracze mieli również okazję poznać sposób funkcjonowania największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most oraz porozmawiać z przedstawicielami zarządu i kadry menadżerskiej spółki. Podczas prezentacji w centrali KGHM w Lubinie, uzyskali informacje na temat strategii firmy, jej aktywów wytwórczych, wyników finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku oraz narzędzi służących do komunikacji spółki z inwestorami.

 

Dzień Inwestora Indywidualnego KGHM zorganizowano w dniach 1-2 października 2019 roku. Dzięki niemu inwestorzy indywidualni mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat surowcowej spółki poprzez poznanie od środka, jak funkcjonują jego główne zakłady. Wydarzenie stanowiło kontynuację działań spółki w obszarze otwartego i bezpośredniego dialogu, konsekwentnie realizowanego wobec wszystkich grup interesariuszy. Było to drugie, po Dniu Analityka, tego typu wydarzenie organizowane w tym roku przez KGHM.

Dwa dni i dwie grupy inwestorów

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania gości w Restauracji Oberża w Lubinie. Na spotkaniu obecna była m.in. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansów KGHM, a także zespół departamentu relacji inwestorskich spółki z Januszem Krystosiakiem na czele. Spotkanie zakończyło się w godzinach wieczornych, po czym grupa inwestorów została podzielona na dwie grupy.

 

Grupa A została zakwaterowana w hotelu znajdującym się w Lubinie, po czym kolejnego dnia udała się na zwiedzanie kopalni Polkowice-Sieroszowice. Grupa B udała się do Polkowic, skąd następnego dnia pojechała do Huty Głogów w celu zwiedzania zakładu. Ponowne spotkanie obu grup inwestorów nastąpiło dopiero po południu drugiego dnia tego wydarzenia.

Zwiedzanie kopalni Polkowice-Sieroszowice

Poranna wizyta w zakładzie górniczym Polkowice-Sieroszowice rozpoczęła się od zapoznania grupy inwestorów z niezbędnymi wymogami bezpieczeństwa związanymi ze zjazdem do kopalni. Uczestnicy dostali również specjalny strój wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem, do którego należy m.in. kask, gogle i słuchawki ochronne, a także latarka i aparat tlenowy.

 

Źródło: KGHM 

 

Oddział, ZG Polkowice-Sieroszowice prowadzi działalność w czterech obszarach górniczych, Polkowice, Radwanice Wschód,  Sieroszowice i Gaworzyce. Oprócz tego prowadzone są prace na obszarze Głogów Głęboki - Przemysłowy, gdzie celem jest udostępnianie złoża do eksploatacji. 

 

Źródło: KGHM  

 

Oprócz rudy miedzi, na terenie kopalni wydobywana jest również sól kamienna. Dotyczy to obszaru górniczego Sieroszowice, a jej złoża znajdują się powyżej złoża rud miedzi. Rocznie wydobywa się tam 300 tys. ton soli, która trafia na krajowy rynek.

 

Źródło: KGHM  

 

Zwiedzana kopalnia powstała w 1996 roku z połączenia dwóch zakładów górniczych: Polkowice i Sieroszowice. Z kolei budowa osobno każdej z nich rozpoczęła się znacznie wcześniej. Było to odpowiednio w 1962 roku i 1977 roku. Jak podaje KGHM na swojej stronie internetowej, w 2018 roku kopalnia wydobyła ponad 196 tysięcy ton miedzi, ponad 300 tysięcy ton soli kamiennej i ponad 428 tysięcy kilogramów srebra.

 

Zdjęcia z wizyty w Kopalni Polkowice-Sieroszowice znajdziecie również na profilu facebookowym Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i KGHM.

 

 

Zwiedzanie Huty Miedzi Głogów

Druga grupa inwestorów udała się na zwiedzanie Huty Miedzi Głogów. Podobnie, jak w przypadku wizyty w kopalni, należało rozpocząć wizytę od zapoznania się z kwestiami bezpieczeństwa, a także przybrania odpowiedniego stroju. Oprócz kasku, uczestnicy otrzymali również maski przeciwpyłowe.

 

Źródło: KGHM  

 

Huta Miedzi Głogów podzielona jest na dwie linie technologiczne, gdzie stosowana jest technologia przerobu koncentratów miedziowych w piecach zawiesinowych. Efektem finalnym prowadzonych tam prac jest miedź elektrolitycznie rafinowana w postaci katod. Tego typu linię technologiczną mieli okazję zobaczyć uczestnicy Dnia Inwestora Indywidualnego. Składa się ona  z poszczególnych etapów takich jak: przygotowanie wsadu do przetopu, przetop koncentratu w piecu zawiesinowym, odmiedziowanie żużli w piecach elektrycznych i piecach konwertorowych, rafinacji, czego efektem jest odlew w postaci anod oraz elektrorafinacji miedzi. Podczas ostatniego etapu miedź anodowa ulega rozpuszczaniu w elektrolicie i osadza się na katodzie.

 

Źródło: KGHM  

 

Oprócz tego, w hucie wytwarzane jest także srebro w postaci gąsek i granulatu, złoto w postaci sztabek, a także koncentrat platynowo-palladowy i selen techniczny. Zakład zajmuje się także zagospodarowaniem metali i związków towarzyszącym rudom miedzi, takich jak: kwas siarkowy, ołów oraz nikiel w postaci siarczanu niklowego. 

 

Źródło: KGHM  

 

Historia tego zakładu rozpoczęła się w 1968 roku, kiedy podjęto decyzję o jego budowie. Eksploatacja rozpoczęła się w 1971 roku. W latach 1990-1993 na terenie Huty Miedzi Głogów powstał wydział zajmujący się odzyskiwaniem ze szlamów anodowych m.in. srebra i złota. Z kolei w latach 2000-2001 zmodernizowano wydział ołowiu. - W październiku 2016 roku została uruchomiona największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, tworząc tym samym najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi - podaje spółka.

 

Zdjęcia z wizyty Hucie Miedzi Głogów znajdziecie również na twitterze

Żelazny Most

Grupa zwiedzająca hutę miała również okazję poznać sposób funkcjonowania największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, emisja zanieczyszczeń do środowiska (powietrza, wody) została tam praktycznie wyeliminowana. Na bieżąco prowadzone są również obserwacje mające na celu monitorowanie wpływu składowiska na środowisko. Aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń, stosowane są m.in. kurtyny wodne czy systemy drenażowe.

Jak podaje KGHM, rocznie składowane jest tam od 20 do 26 mln ton odpadów flotacyjnych, z czego 75 procent z nich wykorzystywanych jest do nadbudowy, natomiast 25 procent ulega unieszkodliwieniu.

 

Aby zwiększyć potencjał tego obiektu, KGHM sfinalizował umowę dotyczącą jego rozbudowy o tzw. Kwaterę Południową. Dzięki pierwszemu etapowi prac, którego finalizacja przewidziana jest na koniec 2021 roku, będzie możliwość deponowania odpadów poflotacyjnych na całej powierzchni Kwatery Południowej. Wartość kontraktu to 578 mln złotych. - Docelowa objętość Kwatery Południowej wynosi około 170 mln metrów sześciennych, długość zapór zewnętrznych około 6400 metrów, a wysokość maksymalnie 60 metrów, natomiast szerokość plaż minimum 200 metrów - podaje spółka.

Spotkanie z zarządem i kadrą menadżerską KGHM

Ostatnim etapem Dnia Inwestora Indywidualnego KGHM było spotkanie z przedstawicielami zarządu i kadry menadżerskiej spółki. Jako pierwsza głos zabrała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, która opowiedziała o grupie, jej aktywach produkcyjnych, akcjonariacie, ładzie korporacyjnym oraz wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku. 

 

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na zdjęciu Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansów KGHM
Źródło: KGHM 

 

W ubiegłym Grupa KGHM wyprodukowała 634 tys. ton miedzi płatnej, co daje jej czołowe miejsce w rankingu największych producentów tego surowca na świecie. W 2018 roku firma była ósmym największym producentem miedzi i trzecim największym producentem srebra na świecie. Aktywa produkcyjne spółki zostały przedstawione na grafice poniżej.

 

Aktywa Grupy KGHM

KGHM - aktywa grupy

Źródło: KGHM

 

Wśród aktywów krajowych spółki znajdziemy: ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna, Głogów Głęboki-Przemysłowy, HM Legnica, HG Głogów I, HM Głogów II i Walcownia miedzi HM Cedynia. Z kolei do aktywów zagranicznych KGHM należy: Sierra Gorda (Chile) z udziałem 55 procent, Robinson (USA), Sunbury (Kanada), Franke (Chile). W ramach projektów rozwojowych firma wymienia Sierra Gorda Oxide (Chile), Victoria (Kanada) oraz Ajax (Kanada) z udziałem 80 procent.

 

W 2018 roku KGHM został włączony do indeksu FTSE4Good, w którym znajdują się spółki zwracające szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalności.

 

W sposób przekrojowy inwestorzy uczestniczący w wydarzeniu poznali wyniki spółki. Przychody grupy wyniosły 11,228 mld zł, a wynik netto miał wartość 970 mln zł. Z kolei produkcja miedzi płatnej poszła w górę o 19 procent rok do roku. Koszt jednostkowy C1 grupy wyniósł 1,77 dolara za funt i był o 3 procent niższy rok do roku. Warto dodać, że C1 jest to gotówkowy koszt produkcji koncentratu z uwzględnieniem podatku od wydobycia niektórych kopalin, powiększony o koszty administracyjne oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC), pomniejszony o koszt amortyzacji i wartość premii za produkty uboczne, w przeliczeniu na miedź płatną w koncentracie.

 

 

Pojawiła się również informacja na temat podatku od wydobycia niektórych kopalin. Spółka podała, że jego zmniejszenie pozwoliło w lipcu osiągnąć oszczędności na poziomie 19 mln zł.

 

W następnej kolejności szerzej omówione zostały aktywa produkcyjne grupy. Mówił o nich m.in. Wojciech Chojnacki, dyrektor naczelny ds. produkcji oraz Michał Bator, dyrektor naczelny ds. zagranicznych aktywów produkcyjnych i rozwojowych.

 

Omówiono również sytuację makroekonomiczną w kontekście KGHM, czym zajął się Piotr Paszko, dyrektor naczelny ds. skarbowości i Łukasz Bielak, dyrektor departamentu ryzyka finansowego i rynkowego. Z kolei narzędzia komunikacji inwestorskiej spółki przedstawił Janusz Krystosiak.

 

Po każdym z wystąpień była możliwość zadawania pytań. Podziękowania za ogranizację tak ważnego wydarzenia z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, złożył również Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Na pierwszym planie Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Źródło: KGHM 

 

Relacja z Dnia Inwestora w KGHM-ie znalazła się również w 244 odcinku podcastu Echa Rynku:

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie