Chat with us, powered by LiveChat

Spółki z sWIG80 o P/E niższym niż 5 i stopą dywidendy powyżej 7 procent

Skomentuj artykuł
Funtap - fotolia.com

Poziom wskaźnika P/E na poziomie niższym niż 5 oraz stopa dywidendy powyżej 7 procent. Połączeniem tych dwóch czynników mogą się obecnie pochwalić nieliczne spółki notowane w indeksie sWIG80. Wśród nich jest Archicom, Cognor Holding oraz Asbisc Enterprises PLC .

 

Wskaźnik P/E, czyli inaczej C/Z to iloraz ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki do jej zysku netto za ostatnie cztery kwartały, przypadającego na jedną akcję. Miernik ten prezentuje cenę, jaką musi zapłacić inwestor, za jednostkę zysku spółki.  Jego poziom obliczono na podstawie kursu akcji spółek z czwartkowego zamknięcia tj. 19 września 2019 roku oraz zysku netto za ostatnie cztery kwartały, przypadającego na jedną akcję. 

Archicom

Wartość P/E dla pochodzącego z Wrocławia dewelopera to 3,8. Niski poziom tego wskaźnika może świadczyć o niskiej cenie rynkowej akcji w stosunku do osiąganych przez spółkę zysków. Jednakże patrząc na wykres Archicomu o słabej kondycji akcji raczej nie możemy mówić. Notowania spółki nie znajdowały się tak wysoko od ponad 3 lat, czyli prawie od początku notowań spółki na GPW. Na zakończenie czwartkowej sesji tj. 19 września, cena pojedynczej akcji Archicomu wyniosła 15 zł, natomiast dwa dni wcześniej akcje spółki były notowane po rekordowe 15,10 zł. 

 

Archicom zadebiutował na warszawskim parkiecie 22 marca 2016 roku, a jego cena emisyjna wynosiła 15,50 zł za akcję. W trakcie pierwszej sesji akcje spółki straciły jednak na wartości 6,39 procent i osiągnęły poziom 14,51 zł. 

 

Widoczny wzrost cen akcji Archicomu rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku. Próba wybicia została jednak przerwana. Dopiero impuls z przełomu stycznia i lutego sprawił, że wzrost zatrzymał się pod koniec czerwca. W tym kontekście ważną informacją było opublikowanie planów spółki na 2019 rok. W raporcie bieżącym podano, że Archicom w tym roku zamierza sprzedać od 1300 do 1600 lokali i przekazać od 1500 do 1600 lokali. 

 

Archicom - wykres kursu akcji
Archicom - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Po wakacyjnych spadkach we wrześniu akcje Archicomu ponownie zaczęły drożeć. Tym razem pozytywnym impulsem były wyniki spółki za pierwsze półrocze 2019 roku opublikowane przed rozpoczęciem sesji 13 września. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za pierwsze sześć miesięcy roku wyniósł 59,837 mln zł, wobec 11,038 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W samym drugim kwartale Archicom wypracował 56,979 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co przerosło również oczekiwania analityków. Konsensus PAP zakładał zysk na poziomie 53 mln zł, co oznacza, że osiągnięty wynik był o 7,51 procent lepszy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje można wyciągnać wniosek, że to właśnie mocny wzrost wyników Archicomu sprawił, że poziom jego P/E jest tak niski.

 

Oprócz wysokich zysków spółka może się również pochwalić wypłatą solidnej dywidendy w tym roku. Poziom dywidendy na akcję sięgnął 1,15 zł, a łącznie na jej wypłatę spółka przeznaczyła 29,521 mln zł, z czego 19,084 mln zł pochodzi z zysku za 2018 rok, a 10,437 mln zł z kapitału rezerwowego. Na dzień dywidendy, który przypadł na 1 lipca stopa dywidendy wyniosła 8,39 procent (kurs na zamknięcie sesji). Wypłata dywidendy nastąpiła kilka dni później 8 lipca.

 

W całym pierwszym półroczu Archicom sprzedał 755 mieszkań, czyli o 16,9 procent więcej rok do roku, natomiast liczba podpisanych aktów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali wyniosła 730, wobec 242 przekazanych lokali w tym samym okresie rok wcześniej. 

Cognor Holding

Wartość P/E dla spółki Cognor Holding to 4,1. Spółka z branży hutniczej zasłynęła w tym roku jednak ze względu na rekordową stopę dywidendy. Jej akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy wynoszącej 0,29 zł na akcję, co daje łącznie 35,690 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 23 października, natomiast sama wypłata nastąpi 17 stycznia 2020 roku. Przy kursie z czwartkowego zamknięcia stopa dywidendy wynosi 16,52 procent.

 

Dla porównania, rok wcześniej Cognor wypłacił dywidendę w przeliczeniu na jedną akcję w wysokości 0,1 zł. Była to jednocześnie pierwsza wypłata zysku dla akcjonariuszy w historii spółki.

 

Od początku września kurs akcji Cognoru wzrósł o około 5 procent, w lipcu natomiast zaliczył spadek o 6,78 procent. Jednakże w stosunku do poziomu z początku tego roku, notowania spółki urosły o 9,69 procent.

 

Cognor Holding - wykres kursu akcji
Cognor - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Analizując wskaźnik P/E należy wziąć również pod uwagę zysk netto spółki z ostatnich czterech miesięcy. W drugim kwartale Cognor odnotował 16,145 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 16,026 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane te nie spodobały się graczom. Podczas następnej sesji akcje spółki straciły 1,79 procent.

 

W skali całego półrocza Cognor zarobił 24,901 mln zł (skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej), w stosunku 41,226 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego.

 

Z ostatnich informacji dotyczących spółki, na które warto zwrócić uwagę jest złożenie przez Cognor wniosku do UOKiK w sprawie nabycia mienia ISD Huta Częstochowa.

Asbisc Enterprises PLC

Niskim poziomem wskaźnika P/E charakteryzuje się również spółka Asbisc. Poziom cena-zysk dla tej spółki wynosi 2,9. Firma zajmuje się dystrybucją produktów z branży IT na rynkach wschodnich Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Opublikowała ona raport półroczny 8 sierpnia przed rozpoczęciem sesji. Jej zysk netto w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wyniósł 9,928 mln zł, wobec 10,354 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

W przypadku kursu akcji od miesiąca oscyluje on w granicach poziomu 2,4-2,5 zł za walor. W lipcu natomiast spółka zyskała na wartości 10,91 procent. Rekordowo akcje Asbisc’u wzrosły na przełomie lutego i marca. Powodem była prawdopodobnie publikacja raportu za czwarty kwartał, który pojawił się 27 lutego. 

 

Asbisc Enterprises PLC - wykres kursu akcji
Asbisc - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

W drugiej połowie sierpnia Asbisc opublikował informację o szacunkowych skonsolidowanych przychodach. Spółka podała, że szacunkowe skonsolidowane przychody za lipiec 2019 roku wyniosły ok. 138 mln USD i były o około 13 procent niższe od przychodów wypracowanych w lipcu 2018 roku (158 mln USD). Ocenę tych danych przedstawiliśmy w jednym z ostatnich wpisów w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Portfela Fundamentalnego. 

 

Asbisc Enterprises PLC może się również pochwalić pokaźną dywidendą. Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 0,05 dolara na akcję, co łącznie dane 2,775 mln dolarów dywidendy. Dzień dywidendy ustalono na 21 maja 2019 roku, a datę wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2019 roku. Jak podaje serwis stooq.pl, stopa dywidendy spółki wyniosła w takim przypadku 7,20 procent. Pod koniec ubiegłego roku firma wypłaciła jednak zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 rok w tej samej kwocie (0,05 USD), co również należy wziąć pod uwagę przy ocenie polityki dywidendowej spółki.

 

Więcej na temat Asbisc Enterprises PLC można przeczytać w naszym raporcie analityczny wykonanym w ramach cyklu Spółka pod lupą SII.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie