Chat with us, powered by LiveChat

P/E spółek deweloperskich. Przeanalizowaliśmy 19 firm

Skomentuj artykuł
Frank Boston, fotolia

W ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks WIG-Nieruchomości zyskał na wartości prawie 30 procent. Dobra koniunktura w branży nieruchomości sprawia, że spółki deweloperskie osiągają dobre wyniki finansowe, co zachęca graczy giełdowych do inwestycji. Mimo wzrostów cen akcji spółek reprezentujących branże, nadal większość z nich może się pochwalić atrakcyjnym poziomem wskaźnika P/E.

 

W 2019 roku WIG-Nieruchomości zyskał na wartości 28,71 procent. To znacznie więcej w porównaniu z segmentami dużych, średnich, a nawet małych spółek. W ubiegłym roku sWIG80 zanotował wzrost na poziomie 13,94 procent, o czym więcej pisaliśmy w osobnej analizie. Jeżeli jednak pod uwagę weźmiemy dość dobry dla akcji spółek z branży nieruchomości początek roku to okaże się, że licząc od zakończenia wtorkowej sesji tj. 14.01, wzrost za ostatnie 12 miesięcy zbliżył się do 30 procent.

 

Aby sprawdzić, jak obecnie wyceniana jest jednostka zysku netto spółek deweloperskich skorzystano ze wskaźnika P/E. Jest on wynikiem podzielenia ceny rynkowej pojedynczej akcji spółki przez jej zysk netto za ostatnie cztery kwartały, przypadający na jedną akcję. 

P/E spółek deweloperskich

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące wskaźników P/E spółek działających na rynku nieruchomości. Do ich obliczenia zastosowano kurs akcji z zakończenia wtorkowej sesji tj. 14.01. 

 

Spośród 19 wymienionych firm, aż 12 notowanych jest przy wskaźniku P/E poniżej 10, co oznacza, że poziom ten jest atrakcyjny. Trzeba jednak pamiętać, że wskaźnik ten bierze pod uwagę historyczne wyniki spółki oraz jej aktualną cenę akcji. P/E powinien być również elementem szerszej analizy firmy, gdyż w określonych przypadkach może on ulec zniekształceniu pod wpływem zdarzeń jednorazowych, które potrafią istotnie zaburzać wyniki z działalności stricte operacyjnej.  Mimo tego P/E stanowi cenny element pomagający podejmować decyzje inwestycyjne i ułatwia wstępną selekcję spółek.

Marvipol z najniższym P/E w stawce

Najniższym poziomem P/E spośród wymienionych poniżej spółek może się pochwalić Marvipol Development. Jego wartość wyniosła 3,4. Obecnie spółka skupia się na budownictwie mieszkaniowym. Na drugim miejscu znalazł się Elkop z wynikiem 3,7. Firma działa na rynku nieruchomości komercyjnych poczynając od jej zakupu, a następnie wynajmując powierzchnię biurową, magazynową czy produkcyjną. Trzecia w kolejności jest Alta (3,8), a wśród pozostałych firm, które mogą się pochwalić niskim (poniżej 10) poziomem P/E jest Archicom, Lokum Deweloper, MLP Group, Inpro, Develia, JW Construction, Echo Investment, Dom Development oraz ED Invest.

 

Wartość wskaźnik P/E obliczona dla spółek z branży nieruchomości

Spółka Wartość P/E*
Marvipol Development 3,4
Elkop 3,7
Alta 3,8
Archicom 3,9
Lokum Deweloper 4,5
MLP Group 6,0
Inpor 6,2
Develia 6,8
JW Construction 7,5
Echo Investment 7,7
Dom Development 8,2
ED Invest 9,4
Polski Holding Nieruchomości 10,9
Tower Investments 11,3
Wikana 11,9
Ronson Development 12,7
GTC 13,1
Atal 15,6
Rank Progress 20,9

*wartość obliczona przywykorzystaniu kursu akcji spółek z zamknięcia sesji 14.01.2020
Źródło: SII na podstawie danych GPW

 

Nieco wyższy P/E, bo przekraczający poziom 10 notuje m.in. Polski Holding Nieruchomości, Tower Investment, Wikana, Ronson Development i GTC. Spośród tych spółek najwyższe P/E ma GTC, którego wartość to 13,1. Poziom ten można uznać za neutralny.

Atal i Rank Progress z P/E powyżej 15

W przypadku Atalu poziom P/E wyniósł 15,6, natomiast w przypadku Rank Progress 20,9. W porównaniu do innych spółek z branży jest to poziom dość wysoki.

 

Wysoka wartość wskaźnika P/E może świadczyć o wysokiej cenie rynkowej akcji w stosunku do osiąganych przez spółkę zysków. Ta natomiast może być efektem mody na daną branżę lub świadczyć o zbyt dużym optymizmie inwestorów w stosunku do przyszłych wyników przedsiębiorstwa. Notowana na GPW spółka może również mieć wysoki poziom wskaźnika P/E w sytuacji gdy wypracowuje słabe wyniki.

 

Trzeba również dodać, że w tabeli nie ma spółek, których zysk netto na akcję za ostatnie cztery kwartały był niższy od zera. Wówczas P/E nie jest obliczane. Przykładem takich spółek jest obenie BBI Development, i2 Development czy Polnord.

Dywidendy spółek deweloperskich

W przypadku spółek z branży nieruchomości warto również zwrócić uwagę na wypłacane przez nie dywidendy, które dodatkowo mogą zwiększyć zysk inwestora. Wartość dywidendy na akcję wypłaconej w 2019 roku z zysku za 2018 rok wybranych spółek przedstawia poniższa tabela. 

 

Wartość dywidendy na akcję w przypadku wybranych spółek deweloperskich notowanych na GPW

Spółka Dywidenda na akcję (w zł) Bieżąca cena akcji (w zł)*
Archicom 1,15 18,10
Atal** 4,70 41,40
Dom Development 9,05 97,60
Echo Investment*** 0,50 4,95
GTC 0,37 9,89
Inpro 0,25 4,70
Lokum Deweloper 2,00 15,00
MLP Group*** 0,18 53,50
Polski Holding Nieruchomości 0,41 12,50
Ronson 0,06 0,84
Tower Investment 1,00 26,60

*cena akcji z zakończenia sesji 14.01.2020
**dywidenda wypłacona w dwóch ratach

***wypłacona w formie zaliczki w 2018 roku

Źródło: SII na podstawie danych spółek giełdowych

 

Regularnością wypłaty może się pochwalić m.in. Dom Development, który w ubiegłym roku zapłacił akcjonariuszom 9,05 zł na akcję. Z kolei Archicom przekazał 1,15 zł na akcję. Stosunkowo wysoką dywidendę wypłacił również Atal (w dwóch ratach), czy Lokum Deweloper.

 

Więcej na ten temat pisaliśmy w analizie zatytułowanej: Dywidendy deweloperów. Sprawdzamy hojność 17 spółek z tej branży.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie