Chat with us, powered by LiveChat

Spółki z NC, które nie opublikowały raportu za I kw. 2019 roku

Skomentuj artykuł

27 spółek notowanych na rynku NewConnect nie opublikowało sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2019 roku. Firmy te znajdują się na Liście ostrzeżeń SII od pewnego czasu, a każda z nich posiada co najmniej dwa kryteria kwalifikacji ją do tej grupy.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, §6, ust. 9 i 10, raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny spółka notowana na NewConnect musi przekazać do publicznej wiadomości w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Tym samym, w przypadku firm dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin publikacji tych dokumentów minął 15 maja.

Stali bywalcy

Nieopublikowanie raportu za pierwszy kwartał 2019 roku jest podstawą wpisania spółki na Listę ostrzeżeń SII z kryterium Brak raportu kwartalnego. Prezentowane poniżej spółki już wcześniej znajdowały się na tej liście, a nowe kryterium stanowi jedynie uzupełnienie ich niechlubnego dorobku.

 

Spośród wymienionych spółek, najwięcej przypisanych kryteriów w ramach Listy ostrzeżeń SII ma Global Trade oraz Polska Grupa Przemysłowa Polonit. Mają one odnotowane po 9 przewinień. Są to jednocześnie spółki o największej liczbie tych kryteriów, spośród wszystkich firm notowanych na NewConnect. W obu przypadkach naruszenia dotyczyły braku publikacji raportów okresowych oraz braku ZWZ w określonych latach.

 

Z kolei najmniej spośród wymienionych spółek, bo tylko dwa kryteria, mają przypisane: Angel Business Capital, Langloo i Taxus Fund. We wszystkich trzech przypadkach naruszenia dotyczyły braku publikacji raportu kwartalnego i raportu rocznego.

 

Spółki notowane na rynku NewConnect, które nie opublikowały raportu okresowego za I kwartał 2019 roku*

Aedes
Angel Business Capital
Assetus
Centrum Wspierania Projektów Europejskich
Centuria Group
Concept Liberty Group
Erne Ventures
Global Trade
Hetan Technologies
I3D
Langloo
Logzact
Luxima
Macro Games
Mega Sonic
MGM Systems
Minox
Momo
Motoricus
M-Trans
MVA Green Energy
Polska Grupa Przemysłowa Polonit
Prima Park
Star Fitness
Taxus Fund
Verte
Wealth Bay

*stan na 20 czerwca 2019 roku

Źródło: SII na podstawie danych z rynku NewConnect oraz raportów bieżących spółek

 

Aktualizacja listy jest dokonywana codziennie, dlatego też w przypadku opublikowania przez spółkę raportu, kryterium to zostanie wykreślone.

 

Sprawdź aktualny skład Listy ostrzeżeń SII

 

Oprócz wpisu na Listę ostrzeżeń SII, spółki niedopełniające obowiązków informacyjnych muszą liczyć się również z innymi konsekwencjami. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Obrotu, giełda może zastosować wobec nich środki dyscyplinujące w postaci zawieszenia obrotu akcjami do czasu publikacji raportu, upomnienia lub kary finansowej. W przypadku wymienionych spółek, ich notowania zostały zawieszone wcześniej, w momencie wystąpienia poprzednich przewinień.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie