Chat with us, powered by LiveChat

29 spółek z NewConnect, które nie opublikowały raportu za 2018 rok

Skomentuj artykuł
© Cozine - Fotolia.com / SII

Wraz z miesiącem majem, upłynął termin publikacji raportów okresowych za 2018 rok w przypadku spółek notowanych na rynku NewConnect. W związku z tym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało aktualizacji Listy ostrzeżeń SII, czego efektem było dopisanie kryterium Brak raportu rocznego do 29 spółek. W przypadku 23 spółek jest to obecnie jedyny element kwalifikujący je do listy, z kolei pozostałe 6 firm ma na koncie więcej przewinień.

 

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (zał. nr 3, §6, ust. 11 i 12), spółki notowane na rynku NewConnect mają obowiązek publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin opublikowania dokumentu przypada w dniu 31 maja.

 

Brak publikacji raportu za 2018 rok kwalifikuje spółki do wpisania na Listę ostrzeżeń SII. W takim przypadku firmie przypisywane jest kryterium Brak raportu rocznego. Aktualizacja listy jest dokonywana codziennie, dlatego też w przypadku opublikowania przez spółkę raportu, kryterium to zostanie wykreślone.

 

Sprawdź aktualny skład Listy ostrzeżeń SII

 

Według stanu na dzień 10 marca 2019 roku, na Liście ostrzeżeń SII znajdowało się 38 spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz 93 spółki notowane na rynku NewConnect.

Giełdowi recydywiści

Wśród wymienionych poniżej 29 spółek, które nie opublikowały na czas raportu za 2018 rok, 6 ma przypisanych co najmniej dwa kryteria w ramach Listy ostrzeżeń SII. Dotyczy to takich spółek jak AlejaSamochodowa.pl (2 kryteria), Aton-HT (6 kryteriów), Finhouse (3 kryteria), Med-Galicja (4 kryteria), Planet Innovation Group (2 kryteria), Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap (3 kryteria).

Jednorazowe przewinienie

Pozostałe 23 spółki wymienione w tabeli ma przypisane tylko jedno kryterium, związku z niedawnym brakiem publikacji w terminie raportu rocznego. Dotyczy to m.in. takich spółek jak Agencja Rozwoju Innowacji, Arrinera, Call Center Tools, Efix Dom Maklerski, GLG Pharma, Median Polska czy Symbio Polska.

 

Część firm przedstawiła w raporcie bieżącym przewidywany termin publikacji raportu za 2018 rok. Dotyczy to np. Aton-HT (17.06), Eskimos (30.06), czy Plasma Systems (17.06).

 

Spółki notowane na rynku NewConnect, które nie opublikowały raportu okresowego za 2018 rok*

Nazwa spółki

Agencja Rozwoju Innowacji

AlejaSamchodowa.pl
Ark Royal
Arrinera
Aton-HT
Blockchain Lab
Call Center Tools
CWA
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
Efix Dom Maklerski
Eskimos
Fabryka Konstrukcji Drewnianych
Fince Holding
Finhouse
Fluid
GLG Pharma
Grupa Trinity
Kupiec
M Food
Mad-Galicja
Median Polska
Mineral Midrange
Planet Innovation Group
Plasma System
Prim Minerals
Quart Development
Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap
Symbio Polska
Voicetel Communications

*stan na dzień 10.06.2019
Źródło: SII na podstawie danych z rynku NewConnect oraz raportów bieżących spółek

Debiutanci na liście ostrzeżeń

Spośród 29 spółek, które nie opublikowały raportu za 2018 rok znajdziemy również takie, które nigdy wcześniej nie były wpisane na Listę ostrzeżeń SII. Stanowią one ponad połowę podmiotów wymienionych w powyższej tabeli. Dotyczy to takich spółek jak: Agencja Rozwoju Innowacji, Ark Royal, Arrinera, Blockchain Lab, CWA, Dolnośląskie Centrum Deweloperskie, Eskimos, Fluid, Grupa Trinity, Median Polska, Mineral Midrange, Plasma Systems, Prime Minerals, Quart Development, Symbio Polska i Voicetel Communications.

Nie tylko wpis na listę

Oprócz wpisu na Listę ostrzeżeń SII, spółki które nie dopełniają obowiązków informacyjnych muszą liczyć się również z innymi konsekwencjami. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Obrotu, giełda może zastosować wobec nich środki dyscyplinujące w postaci zawieszenia obrotu akcjami do czasu publikacji raportu, upomnienia lub kary finansowej.

 

Listę spółek, które zawieszono z powodu braku publikacji raportu za 2018 rok, opublikowano w dniu 3 czerwca, a z treścią komunikatu można zapoznać się na stronie rynku NewConnect. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że od dnia decyzji zarządu giełdy, niektóre spółki opublikowały raport, a ich notowania zostały przywrócone.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie