Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Akcje JSW najniżej od września 2016 roku. Jakie są powody tych spadków?

JSW S.A.

Prawie 60 procent straciły akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej od szczytu notowań z początku 2018 roku. Również przecena z ostatnich dni sprawiła, że notowania spółki spadły do najniższego poziomu od września 2016 roku. Jak wynika z danych JSW, sytuacja cenowa na rynku węgla jest dość dobra, jednakże jak pokazuje raport za 2018 rok, nie przekłada się to na jej wyniki finansowe. W ubiegłym roku rosły m.in. koszty produkcji węgla, a skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zmalał o 31,58 procent. Negatywnie na notowania węglowej spółki mogły działać również doniesienia dotyczące firmy ArcelorMittal Poland, ważnego partnera biznesowego firmy oraz dane o sprzedaży i produkcji węgla JSW w pierwszym kwartale 2019 roku.

 

Notownia JSW w czwartek po godzinie 14-tej spadły poniżej poziomu 47 zł za akcję. W stosunku do wspomnianego szczytu notowań z 16 stycznia 2018 roku, są one tańsze o 57 procent. Biorąc pod uwagę cenę akcji JSW podczas debiutu w lipcu 2011 roku, wartość firmy zmalała o 65 procent.

 

Wpływ na nastroje inwestorów dotyczące JSW ma sytuacja na światowych rynkach węgla, co następnie odbija się na wynikach spółki. Jak czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jednym z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój spółki jest zmienność popytu i cen na produkty Grupy. Firma jest producentem węgla koksowego, węgla energetycznego oraz koksu.

 

JSW - wykres kursu akcji
JSW - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Zaprzestanie w II kwartale 2017 roku publikowania kwartalnych benchmarków węgla koksowego, będącego wyznacznikiem światowych cen węgla koksowego sprawiło, iż obecnie negocjacje cenowe oparte są na dziennych notowaniach węgli australijskich lub amerykańskich - napisano w sprawozdaniu z działalności grupy.

 

Stosowany jest w szczególności The Steel Index (TSI), czyli cena referencyjna węgla koksowego klasy premium hard HCC wykorzystywana przy ustalaniu kontraktów terminowych oraz Nippon Steel, czyli cena kwartalna - średnia z dwóch miesięcy danego kwartału i miesiąca poprzedzającego dla dwóch indeksów: S&P Global Platts Premium Low Vol FOB Australia oraz TSI Premium Hard FOB Australia.

 

Na rynku węgla energetycznego brany jest pod uwagę indeks PSCMI1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej. Z kolei w przypadku segmentu koksowego, spółka bierze pod uwagę ceny koksu wielkopiecowego na europejskim rynku oraz ceny chińskiego koksu wielkopiecowego.

 

Według informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności JSW, w 2018 roku średnia dziennych notowań indeksu TSI Premium HCC wyniosła 206,5 USD i była 10 procent wyższa niż w roku 2017. Amplituda wahań w 2018 roku wyniosła od 262 USD do 170 USD, natomiast w roku 2017 od 314 USD do 141 USD. Podobnie jak w roku ubiegłym na wahania cen miały wpływ nieprzewidziane zdarzenia jednorazowe. Spółka wymienia m.in. zator w australijskim porcie, co wydłużyło czas załadunku statków czy pożar w australijskiej kopalni North Goonyella. Z kolei indeks PSCMI1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej w roku 2018 wyniósł 239,51 zł/t wzrost o 16,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. W przypadku koksu, notowania cen koksu wielkopiecowego na europejskim rynku wyniosły w 2018 roku średnio 394 USD/mt CIF ARA, co oznacza wzrost o 30 procent w porównaniu do 303 USD/mt CIF ARA w 2017 roku.

 

Jak widać w 2018 roku ceny węgla z perspektywy JSW miały się całkiem dobrze. Jak czytamy w prezentacji wynikowej spółki, średnia cena koksu węgla koksowego wzrosła w 2018 roku o 17 procent w porównaniu z danymi za 2017 rok. Z kolei średnia cena węgla koksowego urosła o symboliczne 0,3 procent. W tym czasie produkcja koksu urosła o 2,9 procent, a produkcja węgla poszła w górę o 3,3 procent.

Spadek zysku, wyższe koszty

Mimo opisanej przes spółkę sytuacji na rynku węgla, skonsolidowany zysk netto JSW przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł z poziomu 2 538,9 mln zł w 2017 roku do poziomu 1 737,1 mln zł. Przychody rok do roku urosły o 10,5 procent, natomiast koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów poszły w górę aż o 23,06 procent, co przyczyniło się w znacznym stopniu do obniżenia wyniku. Jak tłumaczy spółka, jest to efekt wyższych kosztów produkcji węgla w jednostce dominującej. Jeszcze bardziej rosły koszty administracyjne JSW, które poszły w górę o 29,74 procent. Nieznacznie rosły również koszty sprzedaży.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że spółka na koniec 2018 roku miała 3,3 mld zł gotówki, licząc łącznie z funduszem stabilizacyjnym. Przy obecnych notowaniach JSW daje to wartość ponad połowy kapitalizacji spółki.

 

Wybrane dane finansowe JSW w latach 2017-2018 (w mln zł)

  2018 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 9 809,5 8 877,2 10,50%
Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów (6 938,4) (5 638,3) 23,06%
Koszty sprzedaży (298,8) (282,4) 5,81%
Koszty administracyjne (623,8) (480,8) 29,74%
Zysk operacyjny 2 254,1 3 116,5 -27,67%
Zysk przed opodatkowaniem 2 192,5 3 123,6 -29,81%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 737,1 2 538,9 -31,58%

Źródło: SII na podstawie danych JSW

 

Wprawdzie wyniki za pierwszy kwartał tego roku nie są jeszcze znane, ale w drugiej połowie kwietnia JSW opublikowała raport bieżący zatytułowany informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w I kwartale 2019 roku. Publikacja raportu za pierwsze trzy miesiące tego roku planowana jest na 16 maja, jednakże opublikowane niedawno dane JSW dotyczące produkcji, sprzedaży i cen węgla, dają inwestorom możliwość prognozowania wyniku działalności za ten okres. Po publikacji tych danych, cena akcji JSW zaczęła spadać. Notowania spółki mają za sobą siedem spadkowych sesji z rzędu podczas których akcje zostały przecenione o 17 procent.

 

W pierwszym kwartale tego roku produkcja węgla ogółem wyniosła 3,48 mln ton, wobec 3,74 mln ton w czwartym kwartale ubiegłego roku i 4,11 mln ton w pierwszym kwartale 2017 roku. Malała również sprzedaż, która w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 3,57 mln ton, a w tym samym okresie rok wcześniej miała wartość 3,96 mln ton. W przypadku koksu produkcja w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 0,83 mln ton, wobec 0,92 mln ton w pierwszym kwartale 2018 roku, z kolei sprzedaż koksu w tych samych okresach była równa i wyniosła 0,85 mln ton. W sumie w ujęciu rocznym produkcja węgla ogółem spadła o 15,4 procent, a jego sprzedaż była niższa o 9,8 procent. Szczegółowe dane dotyczące produkcji i sprzedaży wypracowanej przez poszczególne segmenty działalności spółki pokazano w tabeli poniżej.

 

Dane dotyczące produkcji i sprzedaży węgla i koksu przez JSW (w mln ton)

  1Q2018 4Q2018 1Q2019
Produkcja węgla ogółem 4,11 3,74 3,48
- Produkcja węgla koksowego 3,04 2,31 2,40
- Produkcja węgla energetycznego 1,07 1,43 1,08
Sprzedaż węgla ogółem* 3,96 3,68 3,57
Produkcja koksu ogółem 0,92 0,87 0,83
Sprzedaż koksu 0,85 0,98 0,85

*obejmuje sprzedaż wewnątrz grupy oraz sprzedaż do odbiorców zewnętrznych
Źródło: SII na podstawie danych JSW

 

Firma podała również dane dotyczę cen surowca na światowych rynkach w kontekście dokonywanych przez siebie transkacji. Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym wyznacznikiem jest The Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dziennych notowań dla tego indeksu za 1Q 2019 roku w stosunku do średniej 4Q 2018 roku spadła o ok. 6 procent - podaje spółka w komunikacie bieżącym. Z kolei szacowana średnia cena wyrażona w złotych węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w tym okresie wzrosła o ok. 8 procent w stosunku do poprzedniego kwartału. Firma podała również, że średnia cena węgla energetycznego sprzedawanego przez JSW w 1Q 2019 roku w stosunku do kwartału ubiegłego wzrosła o ok. 5 procent.

ArcelorMittal Poland i zamieszanie polityczne

Negatywnie na notowania JSW zadziałały również doniesienia dotyczące planowanego na wrzesień przez ArcelorMittal Poland tymczasowego wstrzymania pracy części surowcowej w krakowskiej hucie. Firma jest jednym z głównych partnerów biznesowych spółki. JSW poinformowała jednak, że nie planuje znacznych zmian poziomu dostaw węgla koksowego dla tej firmy. Jak informował wcześniej ArcelorMittal, ograniczenie produkcji stali może wynikać z rosnących kosztów praw do emisji CO2 oraz cen energii.

 

Oprócz kwestii ArcelorMittal Poland, również zawierucha polityczna dawała się we znaki spółce. Przykładem tego była informacja dotycząca ewetntualnego zakupu przez JSW pakietu akcji Polimex-Mostostal z połowy ubiegłego roku.

Dywidenda

Zarząd JSW opublikował również rekomendację dotyczącą dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendową spółki, uwzględniając plany jej rozwoju, władze firmy rekomendują walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy JSW wypłatę dywidendy w łącznej kwocie niższej niż 30 procent skonsolidowanego zysku netto za ostatni rok. Proponowana wysokość to 1,71 zł na akcję, co przy kursie akcji JSW na koniec środowej sesji daje stopę dywidendy na poziomie 3,43 procent.

Sytuacja na wykresie

Notowania akcji JSW od kilkunastu miesięcy znajdują się w trendzie spadkowym, a pod koniec 1 kw. 2018 r. na wykresie wygenerowany został pierwszy długoterminowy negatywny sygnał w postaci przełamania od góry 200-okresowej średniej kroczącej przebiegającej wówczas na poziomie 92 zł. Od szczytu z 2018 r. notowania JSW czterokrotnie próbowały przełamać od dołu 100-okresową średnią kroczącą, ale w żadnym z tych przypadków nie zdołały na dłużej utrzymać ponad średnią, dość szybko wracając do dalszych spadków, co potwierdzało istotną przewagę strony podażowej.

 

Zobacz również:

W dniach 10-11 stycznia 2020 roku na PGE Narodowym odbyło się Forum Finansów i Inwestycji. Była to pierwsza edycja tej imprezy. Mimo to na Stadionie, w dwa dni imprezy, pojawiło się ponad 3000 inwestorów.

CD Projekt ogłosił przesunięcie premiery swojej najnowszej gry. Cyberpunk 2077 ma się pojawić 17 września 2020 roku, a nie tak jak wcześniej zapowiadano - 16 kwietnia 2020 roku.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie