Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Bieżące interwencje

Bieżące interwencje - strona 54

PKM Duda S.A. - stanowisko i działania podjęte przez SII

10.03.2009

PKM Duda S.A. - stanowisko i działania podjęte przez SII

SII apeluje do wszystkich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych o współpracę i wsparcie podjętych działań, w szczególności przy zbieraniu wszelkich informacji na temat nieprawidłowości w działaniach PKM Duda S.A.Zobacz więcej

Dalszy ciąg sprawy wynagrodzeń nadzorców spółki Wistil SA

05.03.2009

Dalszy ciąg sprawy wynagrodzeń nadzorców spółki Wistil SA

SII kontynuuje swoje działania w sprawie wynagrodzeń członków rady nadzorczej WISTIL S.A.Zobacz więcej

ZPUE S.A. - możliwa manipulacja kursem akcji oraz wykorzystanie informacji poufnej

12.02.2009

ZPUE S.A. - możliwa manipulacja kursem akcji oraz wykorzystanie informacji poufnej

SII zwróciło się do KNF z prośbą o podjęcie działań zmierzających do ustalenia okoliczności transakcji przeprowadzonych w dniach 27 i 28 stycznia oraz 9 lutego 2009 r.Zobacz więcej

SII: Sprawa transakcji na akcjach Swarzędza trafia do prokuratury. Do Zarządu spółki skierowano prośbę o wyjaśnienia w sprawie planów likwidacji

12.02.2009

SII: Sprawa transakcji na akcjach Swarzędza trafia do prokuratury. Do Zarządu spółki skierowano prośbę o wyjaśnienia w sprawie planów likwidacji

Informacja o podjętych przez SII działaniach związanych z planowanym na 10 marca 2009 r. walnym zgromadzeniem spółki Swarzędz Meble SA, na którym ma być podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki oraz o działaniach SII w sprawie podejrzenia wykorzystania informacji poufnych przez osoby powiązane ze spółką.Zobacz więcej

SII: polityka informacyjna spółek w sprawie opcji może być niezgodna z przepisami prawa

10.02.2009

SII: polityka informacyjna spółek w sprawie opcji może być niezgodna z przepisami prawa

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 6 lutego 2009 roku wystosowało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie nieprawidłowości, jakie w opinii SII pojawiają się w przypadku polityki informacyjnej spółek giełdowych w związku z zawieranymi przez nie transakcjami na instrumentach pochodnych.Zobacz więcej

Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. - postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu

09.02.2009

Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. - postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu

SII zwróciło się do KNF z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności sprzedaży akcji przez znaczącego akcjonariusza oraz jeden z OFE.Zobacz więcej

Pozew o uchylenie uchwał WZA Spółki FON SA - odpowiedź na raport bieżący Spółki

05.02.2009

Pozew o uchylenie uchwał WZA Spółki FON SA - odpowiedź na raport bieżący Spółki

Rozpatrywanie przez Zarząd Spółki FON SA możliwości skierowania do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, tj. działania SII na szkodę Spółki i jej akcjonariuszy, jest bezpodstawne i niczym nieuzasadnione.Zobacz więcej

Pozew SII o uchylenie uchwał WZA Spółki FON SA

27.01.2009

Pozew SII o uchylenie uchwał WZA Spółki FON SA

SII złożyło pozew o uchylenie trzech uchwał WZA Spółki FON SA z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie scalenia akcji, obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie