Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

FON SA - pytania do Zarządu Spółki

Skomentuj artykuł

Szanowni Państwo,

 

 

w dniu 23 marca 2009 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, jako akcjonariusz Spółki FON S.A., zwróciło się do jej Zarządu z prośbą o udzielenie odpowiedzi, w formie raportu bieżącego, na pytania dotyczące projektów uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 27 marca 2009 r.


 

Z satysfakcją odbieramy zamieszczenie w porządku obrad uchwał anulujących uchwały, których uchylenie jest przedmiotem pozwu złożonego przez SII w dniu 22 stycznia 2009 r. Niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego takie same uchwały zostaną ponownie poddane pod głosowanie na walnym w dniu 27 marca.

 

Jednocześnie podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko, iż informacja o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Powyższa uwaga została przekazana do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Poniżej znajduje się kompletna lista pytań przekazana Zarządowi Spółki (nie wyczerpuje ona wszystkich wątpliwości SII odnośnie zaproponowanych projektów uchwał):


 


  1. Jaki jest rzeczywisty cel podjęcia uchwały anulującej uchwały nr 26/2008 (w sprawie scalenia akcji), 27/2008  (w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki) i 28/2008 (w sprawie scalenia akcji) nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 r. na godzinę 11:00, jeżeli na walnym w dniu 27 marca planowane jest podjęcie uchwał przywracających uchylany stan rzeczy?
  2. Czy powodem anulowania uchwały nr 26/2008 (w sprawie scalenia akcji) jest fakt, że jej uchylenie jest przedmiotem pozwu złożonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych?
  3. Jaki jest rzeczywisty cel podjęcia uchwały anulującej uchwały nr 5/2008 (w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki) i 6/2008 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H) nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 14:00, jeżeli na walnym w dniu 27 marca planowane jest podjęcie uchwał przywracających uchylany stan rzeczy?
  4. Czy powodem anulowania uchwały nr 5/2008 (w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki) i 6/2008 (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H) jest fakt, że ich uchylenie jest przedmiotem pozwu złożonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych?
  5. Jaki jest rzeczywisty cel podjęcia uchwały nr 9/2009 w sprawie scalenia akcji Spółki? Argumentacja przedstawiona w projekcie uchwały wydaje się być nieracjonalna w kontekście kolejnej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, oraz stoi w sprzeczności z anulowaniem dotychczasowej uchwały o scaleniu akcji Spółki.
  6. Dlaczego Zarząd Spółki nalega na otrzymanie od walnego zgromadzenia upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego? Dlaczego podwyższenie kapitału zakładowego nie może każdorazowo uzyskać (bądź nie) akceptacji walnego zgromadzenia?
  7. Czy zasadne jest, aby akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogły być obejmowane również za wkłady niepieniężne, zamiast wyłącznie za wkłady pieniężne?
  8. Jaki jest rzeczywisty cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki? Cel podany w projekcie uchwały, tj. urealnienie wartości nominalnej akcji do wartości majątku Spółki, nie znajduje  uzasadnienia w wymogach stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym.
  9. Na jaki cel przeznaczone zostaną środki uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H?
  10. Czy na chwilę obecną, w kontekście stwierdzenia o treści „Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do złożenia oferty nabycia akcji nowej emisji wybranym przez siebie inwestorom i zaaprobowanym przez Radę Nadzorczą nie wyklucza z tego kręgu dotychczasowych akcjonariuszy”, zawartego w uzasadnieniu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, Zarząd spółki potrafi wskazać lub przypuszcza, kto obejmie akcje serii H?

Czekamy na Państwa komentarze i opinie.


Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus

Specjalista ds. Interwencji i Analiz

e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel:  (071) 332-95-66 


 

Zobacz również: