Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek z GPW, które mogą skorzystać na trendzie energooszczędności

Skomentuj artykuł
© ipopba - Fotolia.com

Przy okazji publikacji raportu okresowego za III kw. 2018 roku prezes Grodno S.A., Andrzej Jurczak, stwierdził, że upatruje dużego potencjału w energooszczędności. Spodziewany wzrost cen energii elektrycznej jest jednym z głównych tematów w ostatnich dniach, głównie za sprawą zapowiedzi rządu o stworzeniu rozwiązania, dzięki któremu ceny energii nie wzrosną istotnie. Wydaje się jednak, że w długim terminie podwyżki i tak dotkną odbiorców końcowych, więc 2019 rok może być dobrym momentem na inwestycje w energooszczędne systemy.

 

Czynnikiem, o którym warto wspomnieć, jest również zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej. Już dziś odczuwamy związane z nim zwiększone zainteresowanie zarówno usługami audytowymi przeprowadzanymi pod kątem energooszczędności budynków, jak i kompleksowością naszej oferty w zakresie oświetlenia LED, fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Dzięki kompleksowej usłudze GRODNA, właściciele budynków mogą zredukować całkowite koszty energii elektrycznej nawet o 80% - właśnie dlatego z naszej perspektywy, jak i z perspektywy naszych Klientów, w energooszczędności drzemie bardzo duży potencjał. Naszym celem jest wykorzystanie go w jak najwyższym stopniu – napisał w liście do akcjonariuszy Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

 

Poniżej prezentujemy cztery inne firmy, głównie związane z branżą oświetlenia LED, które mają w swojej ofercie rozwiązania energooszczędne. W raporcie rocznym LUG przedstawiono dane wskazujące, że na oświetlenie w Europie zużywa się około 19% całkowitego zużycia energii, a około 75% instalacji oświetleniowych jest starsza niż 25 lat. Z kolei ES-System podaje, że wiele ze realizowanych obiektów budowlanych – biurowców zużywa na cele oświetleniowe 15-20 W/m2. Przy optymalizacji wszystkich parametrów, przy równoczesnym zachowaniu wysokich standardów oświetleniowych określonych normami europejskimi można rozwiązać instalacje oświetleniowe spełniające parametr efektywności 7-8 W/m2. 

 

ES-System

ES-System zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnych rowiązań oświetleniowych LED o wysokiej wydajności przeznaczonych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych i miejskich. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe po trzech kwartałach 2018 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) I-III kw. 2018 roku I-III kw. 2017 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży  142 469 135 984 4,8%
Wynik brutto ze sprzedaży  57 172  51 349  11,3%
Wynik operacyjny  6 979 4 595  51,9%
Wynik brutto  7 142  4 563 56,5% 
Wynik netto  6 424  4 780  34,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Po trzech kwartałach 2018 roku spółce udało się istotnie poprawić zyskowność. Przychody zwięszyły się o 4,8% rdr, do 142,5 mln zł, podczas gdy zysk brutto na sprzedaży odnotował dynamikę 11,3% rdr, rosnąc do 57,2 mln zł, a zysk operacyjny o 51,9% rdr, wynosząc 7 mln zł. Spółka zwróciła uwagę m.in. na rosnący udział opraw LED w sprzedaży (78,7% wobec 70,2% rok temu) – przychody ze sprzedaży sięgnęły 112 mln zł i były o 17% wyższe rdr. Ponadto, w rapocie można było przeczytać m.in.: w najbliższych latach, wraz ze wzrostem cen energii, Zarząd ma nadzieję na zwiększony popyt na projekty z obszaru energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, które gwarantują realne ograniczenie kosztów zużycia energii.

 

Na przestrzeni ostatnich lat kurs akcji ES-System porusza się w trendzie bocznym 2 zł – 2,80 zł.

 

ES-System – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

LUG

LUG jest jednym z wiodących europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe po trzech kwartałach 2018 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) I-III kw. 2018 roku I-III kw. 2017 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży  119 596  103 024 16,1% 
Wynik brutto ze sprzedaży  51 923  42 995 20,8% 
Wynik operacyjny  5 358  3 547 51,1% 
Wynik brutto  4 786  4 046 18,3% 
Wynik netto  5 010  4 260 17,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Po trzech kwartałach 2018 roku LUG wypracował 119,6 mln zł przychodów, co było wynikiem o 16,1% wyższym w relacji rdr. Zyski spółki rosły w tempie szybszym od przychodów: zysk brutto na sprzedaży wykazał dynamikę wzrostu na poziomie 20,8% rdr, rosnąc do 51,9 mln zł, zysk operacyjny odpowiednio 51,1% rdr, 5,4 mln zł, a zysk netto 17,6% rdr, 5 mln zł.

 

W raporcie okresowym spółki za III kw. 2018 roku pojawiły się m.in. następujące stwierdzenia: Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ograniczone zasoby energii elektrycznej sprawiają, że upowszechnianie się energooszczędnych produktów jest obecnie globalnym trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiązań najtańszych na rzecz droższego, ale efektywnego energetycznie oświetlenia. Ważne jest, iż w przeciwieństwie do innych metod redukcji emisji CO2, wymiana energochłonnego oświetlenia na rozwiązania efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę światową, a wręcz przeciwnie, pozytywnie ją stymuluje.

 

Jesień to czas zakupów energii na następny rok, a rok 2018 przyniósł rekordowo wysokie ceny. Wzrosły one na rynku hurtowym nawet o 80% za część obrotową w stosunku do roku poprzedniego. Przekłada się to na wzrost cen energii od 35% do nawet 45%. Analitycy podkreślają, że ze względu na rosnące stawki uprawnień do emisji CO2, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała ulec zmianie. Z kolei nawet do 40% energii zużywanej przez jednostki samorządowe, przeznaczane jest na oświetlenie publiczne.

 

Kurs akcji LUG wystrzelił w 2017 roku, rosnąc z okolic 4 zł do nawet 13 zł. Ostatnie półtora roku to jednak korekta, która sprowadziła notowania nawet do poziomu poniżej 7 zł.

 

LUG – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Lena Lighting

Lena Lighting jest jednym z wiodących producentów wysokiej jakości systemów oświetleniowych i opraw oświetleniowych zintegrowanych ze źródłem światła w formie panelu LED. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe po trzech kwartałach 2018 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) I-III kw. 2018 roku I-III kw. 2017 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży  94 451  95 668 -1,3% 
Wynik brutto ze sprzedaży  26 943  28 688 -6,1% 
Wynik operacyjny  5 916  11 333 -47,8% 
Wynik brutto  6 153  10 930 -43,7% 
Wynik netto  4 954  8 791 -43,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Po trzech kwartałach 2018 roku Lena Lighting osiągnęła przychody o 1,3% niższe rdr, które wyniosły 94,5 mln zł. Spadek zysku brutto na sprzedaży sięgnął natomiast 6,1% rdr, spadając do 26,9 mln zł. Spółka tłumaczyła pogorszenie m.in. kursem euro, cenom surowców, czy kosztem wdrożenia nowych produktów i rozwoju istniejących grup produktów. Zysk operacyjny okazał się o 47,8% niższy rdr, jednak na dynamikę istotnie wypłynęła wysoka baza z 2017 roku spowodowana m.in. wykazaniem dodatkowego zysku ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w wysokości ponad 2,6 mln zł.

 

W 2018 roku notowania Lena Lighting załamały się – kurs akcji spadł z okolic 5 zł do 2,6 zł obecnie. 

 

Lena Lighting – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Sescom

Grupa Kapitałowa Sescom specjalizuje się w świadczeniu usług Facility Management, tj. serwisu technicznego budynków oraz urządzeń. Jednocześnie Emitent rozwija inne usługi, w tym Sescom Energy, czyli usługi optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe po trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) I-III kw. 17/18 r. I-III kw. 16/17 r. Zmiana
Przychody ze sprzedaży  94 477  66 823 41,4% 
Wynik brutto ze sprzedaży 20 471  12 369 65,5% 
Wynik operacyjny 8 709  3 830 127,4% 
Wynik brutto 8 488  3 463 145,2% 
Wynik netto  6 735  2 685 150,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 Grupa Sescom wypracowała 94,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 41,4% wyższym niż przed rokiem. Jeszcze szybciej rosły zyski – wynik brutto na sprzedaży sięgnął 20,5 mln zł (+65,5% rdr), wynik operacyjny 8,7 mln zł (+127,4%), a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,7 mln zł (+150,9% rdr). Na taką skalę poprawy wyników finansowych złożyło się wiele czynników. Po pierwsze, jest to efekt wzrostu organicznego, w tym zakończonej integracji podmiotów w Grupie (zarówno przejętego Cube.ITG, jak i założonych spółek zależnych). Po drugie, baza wynikowa z lat poprzednich wciąż pozostaje niska. Jak tłumaczy Zarząd Emitenta, najważniejszym powodem było jednak przyspieszenie prac i zakończenie wielu kontraktów (m.in. dostawa i instalacja znaczącej liczby urządzeń IT dla dotychczasowych klientów w ramach segmentu IT Infrastructure czy kontrakty związane z likwidacją nierentownych sklepów zagranicznych klientów), a w efekcie rozliczenie ich w III kw. roku obrotowego 2017/2018.

 

Segment Sescom Energy nie stanowi istotnego udziału w wynikach Grupy – w ostatnich latach generował on przychody w okolicach 1 mln zł. Jednak rozwijany jest również m.in. Sescom Intelligence, a zamiarem spółki jest stworzenie autorskiej platformy SES BI, pozwalającej na analizę danych z różnorodnych systemów celem dostarczania kompleksowej wiedzy do zarządzania placówkami sieciowymi, w tym m.in. na temat zużycia energii elektrycznej (nowa platforma ma zostać zintegrowana m.in. z rozwiązaniem Sescom Energy – systemem SES Control).

 

Kurs akcji Sescom charakteryzuje się niską płynnością. W I połowie 2018 roku notowania spadły z ponad 40 zł do 20 zł, jednak druga połowa roku przyniosła odreagowanie spadków.

 

Sescom – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie