Chat with us, powered by LiveChat

Grodno – beneficjent wyższych cen energii? Spółka prezentuje wyniki za I półrocze

Skomentuj artykuł
© Vladimir Gerasimov - Fotolia.com

Grodno pochwaliło się dwucyfrową dynamiką wzrostu wyników finansowych w I półroczu roku obrotowego 2018/2019. Spółka z optymizmem patrzy w przyszłość.

 

Wiele wskazuje na to, iż bieżący rok obrotowy będzie jednym z najlepszych w historii GRODNA. Mamy konkretną strategię rozwoju Grupy i – co najważniejsze – udaje nam się konsekwentnie realizować jej poszczególne założenia. Sprzyja nam również rynek, który zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w przyszłych okresach powinien kontynuować dobrą passę. Czynnikiem, o którym warto wspomnieć, jest również zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej. Już dziś odczuwamy związane z nim zwiększone zainteresowanie zarówno usługami audytowymi przeprowadzanymi pod kątem energooszczędności budynków, jak i kompleksowością naszej oferty w zakresie oświetlenia LED, fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Dzięki kompleksowej usłudze GRODNA, właściciele budynków mogą zredukować całkowite koszty energii elektrycznej nawet o 80% - właśnie dlatego z naszej perspektywy, jak i z perspektywy naszych Klientów, w energooszczędności drzemie bardzo duży potencjał. Naszym celem jest wykorzystanie go w jak najwyższym stopniu – napisał w liście do akcjonariuszy Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe uzyskane w I półroczu roku obrotowego 2018/2019 wraz z ch odniesieniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)  I półrocze 2018/2019* I półrocze 2017/2018*  Zmiana
Przychody ze sprzedaży 236 677 195 840 20,8%
Wynik ze sprzedaży 3 207 2 825 13,5%
Wynik EBITDA 5 505 4 735 16,3%
Wynik operacyjny 3 161 2 801 12,9%
Wynik brutto 2 465 1 984 24,2%
Wynik netto 1 839 1 572 17,0%

*Rok obrotowy Spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta.

 

W I półroczu roku obrotowego 2018/2019 Grodno wypracowało 236,7 mln zł przychodów, co było wynikiem o 20,8% wyższym niż przed rokiem. Spółka tłumaczyła wzrost przychodów m.in. rozbudową oferty asortymentowej i usługowej, czy też konsolidacją wyników spółek zależnych, przejętych w roku obrotowym 2017/2018. Zyski rosły w nieco wolniejszym tempie niż przychody, jednak dynamika utrzymywała się na dwucyfrowym poziomie. Zysk EBITDA wyniósł 5,5 mln zł (+16,3% rdr), a zysk netto 1,8 mln zł (+17% rdr). Jednocześnie spółka poprawiła przepływy z działalności operacyjnej, które wyniosły 4,7 mln zł wobec 3,3 mln zł rok temu, co przekłada się na wrost o 45,1% rdr.

 

Po stronie kosztowej największą pozycją była wartość sprzedanych towarów i materiałów, która sięgnęła 195,2 mln zł w I półroczu roku obrotowego 2018/2019, co oznacza wzrost o 21% rdr (wzrost wynikał z wyższego poziomu sprzedaży). Drugim największym elementem kosztów operacyjnych były wynagrodzenia, które wyniosły 18,1 mln zł, czyli o 30% wiecej rdr. W tym obszarze wzrost kosztów był rezultatem m.in. wyższego poziomu zatrudnienia. Wysoką dynamikę wzrostu zanotowały także pozostałe koszty rodzajowe, o 40% rdr do 2,2 mln zł, co spółka tłumaczyła zwiększeniem nakładów marketingowych.

 

Po publikacji wyników finansowych kurs akcji Grodna zniżkował o około 4,6% do godziny 11:30. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w drugiej połowie listopada w zaledwie trzy sesje kurs akcji urósł z okolic 2 zł do 4 zł, a więc odnotował wzrost o 100%. Ostatnie tygodnie to z kolei konsolidacja w okolicach 3,30 zł – 4 zł.

 

Grodno – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Grodno S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie