Chat with us, powered by LiveChat

Atmosfera niepokoju nadal dominuje na rynku

Skomentuj artykuł

Ostatni tydzień przyniósł niewielkie zmiany Indeksu Nastrojów Inwestorów. Zgodnie z wynikami tego badania, odsetek graczy spodziewających się trendu spadkowego na giełdzie wyniósł niespełna 60 procent.

 

Według najnowszych danych, Indeks Nastrojów Inwestorów ma wartość -30,2 pkt. Wprawdzie jest to odczyt o 3,9 pkt. wyższy w stosunku do wyniku z tygodnia wcześniejszego, ale nadal widać, że pesymizm przeważa na rynku. Obliczany raz w tygodniu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskaźnik, ma o 12,8 pkt. wyższą wartość w porównaniu z rekordowo niskim poziomem, jaki INI odnotował we wrześniu. Obecne notowanie powstało na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród inwestorów w dniach od 11 do 18 października. Odpowiadali oni na pytanie, jakiego trendu spodziewają się w ciągu kolejnych 6 miesięcy na giełdzie.

 

Notowania Indeksu Nastrojów Inwestorów 

ini_indeks_18_10_2018

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych    

 

Wśród ankietowanych, 58,5 procent osób spodziewa się na giełdzie trendu spadkowego, co potwierdza pesymizm obecny na rynku. Ponad 40-procentowy udział niedźwiedzi utrzymuje się nieprzerwanie od początku lutego tego roku. Warto również dodać, że w przypadku wielu odczytów pesymiści stanowili ponad połowę wszystkich graczy biorących udział w badaniu. Udział byków wynosi obecnie 28,4 procent. Jest on o 1,2 punktu procentowego wyższy niż tydzień wcześniej, a inwestorzy nastawieni neutralnie stanowią 13,1 procent.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

Na przestrzeni ostatniego tygodnia indeks WIG20 zyskał 1,31 procent. W przypadku indeksu WIG wzrost wyniósł 1,11 procent. Podobną skalę zmian zanotował również indeks grupujący średnie spółki. Lekki wzrost głównych indeksów potwierdza zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich dni zanotował INI.

Równowaga sił nadal się utrzymuje

Mimo ostatnich spadków amerykańskich indeksów, równowaga sił w USA utrzymuje się. Warto jednak zauważyć, że lekką przewagę mają niedźwiedzie, które na prowadzenie wyszły już w ubiegłym tygodni. W najnowszej edycji badania, ich udział sięga 35 procent, tymczasem inwestorów oczekujących wzrostów jest 33,9 procent. Również udział graczy nastawionych neutralnie plasuje się podobnie (31,1 procent.).

 

Odsetek inwestorów spodziewających się na giełdzie w ciągu kolejnych 6 miesięcy trendu wzrostowego/bocznego/spadkowego w podziale na polskich i amerykańskich graczy     

ini_aaii_indeks_18_10_2018

*dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 11.10-18.10.2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SII oraz AAII        

 

Od momentu publikacji przez American Association of Individual Investors ubiegłotygodniowego wskaźnika, S&P500 nie zaliczył mocnych spadków. Indeks najsłabiej wypadł 18 października, kiedy jego wartość spadła o 1,44 procent. Z kolei na przestrzeni tygodnia S&P500 zyskał 1,48 procent. W przypadku indeksu Nasdaq, wzrost tygodniowy wyniósł 2,13 procent. Dla amerykańskiego rynku akcji, oprócz kwestii zmian stóp procentowych, najważniejszym elementem staje się powoli sezon wyników za trzeci kwartał.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie