Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Luma Holding podnosi cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł i wydłuża zapisy

Przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Protektor S.A. ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r. przez Luma Holding Limited, którego warunki uległy modyfikacji na podstawie komunikatu z dnia 2 października 2018 r. (dalej „Wezwanie”) jest łącznie 6.296.150 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033534 (dalej „Protektor” albo „Spółka”), o wartości nominalnej 0,50 zł każda (dalej „Akcje”).

 

Termin ogłoszenia

Wezwania
6 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów
26 września 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów
16 października 2018 r.

 

Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) pod kodem ISIN: PLLZPSK00019.

 

Wzywający / Podmiot Nabywający Akcje w Wezwaniu
Firma: Luma Holding Limited dalej „Wzywający” lub „Nabywający”
Siedziba: St. Julians, Malta
Adres: Level 2, Luxe Pavilion, Portomaso Complex, St. Julians STJ 4010

 

Dom Maklerski pośredniczący w Wezwaniu
Podmiotem Pośredniczącym w ramach Wezwania jest mBank S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku (dalej „mBank”).
Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane we wskazanych punktach usług maklerskich mBanku.

 

Planowany dzień zawarcia transakcji na GPW
19 października 2018 r.
(z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu
przyjmowania zapisów)

Planowany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW
22 października 2018 r.
(z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu przyjmowania zapisów)

Cena, po jakiej Wzywający będzie nabywać Akcje
5,00 zł
(słownie: pięć złotych)

 

Minimalna liczba Akcji objętych zapisami w Wezwaniu, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się do nabycia Akcji w ramach Wezwania:
3.296.444 Akcje, reprezentujące 3.296.444 głosów na WZ Spółki, stanowiących 17,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 17,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Liczba Akcji, jaką Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania

Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania (wspólnie z podmiotem zależnym posiadającym akcje Spółki – Luma Investment S.A.) łącznie 12.554.256 Akcji, reprezentujących 12.554.256 głosów na WZ Spółki, stanowiących 66% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Sposób odpowiedzi na Wezwanie

  • Akcjonariusz posiadający Akcje w mBanku
    Składa w domu maklerskim mBanku dyspozycję blokady Akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.
  • Akcjonariusz posiadający Akcje w innym domu maklerskim niż mBank
    Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży Akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w punkcie usług maklerskich mBanku (wskazanym w Wezwaniu) i składa zapis na sprzedaż Akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.

 

Wszystkie formularze (dyspozycja blokady Akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania) są dostępne w biurach maklerskich oraz w mBanku.

 

Na wszelkie wątpliwości i pytania odpowiedzą pracownicy mBanku pod numerem telefonu (22) 33 22 016.

 

Dokumenty:
Tekst Wezwania ogłoszonego dnia 6 września 2018 roku
Dyspozycja blokady akcji i zlecenia sprzedaży Akcji
Zapis na sprzedaż Akcji
Pełnomocnictwo

 

Powyższa publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny, zaś wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące Wezwania pochodzące od Wzywającego zawarte są w ogłoszeniu z dnia 6 września 2018 r. oraz komunikacie zmieniającym z dnia 2 października 2018 r.