Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Podsumowanie czatu inwestorskiego z Votum S.A. - wyniki, prognozy, dywidenda

Skomentuj artykuł
FotolEdhar - fotolia.com

Tematem przewodnim rozmowy Bartłomieja Krupy, prezesa zarządu Votum z inwestorami były wyniki spółki za pierwsze półrocze 2018 roku. Podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych poruszone zostały również zagadnienia dotyczące dywidendy, inwestycji, zmian legislacyjnych oraz spodziewanych wyników spółki w drugiej połowie roku.

 

Uwadze inwestorów nie umknęła kwestia rosnących przychodów, spadającego zysku operacyjnego oraz niższego zysku netto. O przyczynę takiego stanu rzeczy pytał jeden z uczestników czatu inwestorskiego.

 

- Spadek zysku z działalności operacyjnej w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem kumulacji różnych działań podjętych w poprzednim oraz bieżącym roku przez spółkę, takich jak rozwój sieci sprzedaży, obsługa spraw procesowych, rozwój nowego segmentu usług dotyczący dochodzenia roszczeń w sprawach bankowych oraz zwiększenie zaangażowania w projekt związany z nabywaniem cesji - tłumaczył Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum.

 

Przedstawiciel spółki dodał również, że wymienione działania pociągnęły za sobą znaczący wzrost kosztów w pozycjach usługi obce, podatki i opłaty oraz wynagrodzenia. Dodatkowo w pierwszym półroczu grupa kapitałowa odnotowała zwiększone koszty amortyzacji spółki flotowej (1,5 mln zł) oraz koszty rozpoczęcia projektu współpracy z NFZ przez spółkę rehabilitacyjną z Krakowa (ok. 400 tys. zł), które miały charakter jednorazowy.

 

Jedno z pytań dotyczyło również wskaźnika zobowiązań ogółem do kapitałów własnych spółki, który systematycznie maleje.

 

- Będziemy utrzymywali podobny poziom kapitałów własnych, struktura kapitałów do zobowiązań wynosząca ok. 40 procent jest dla nas optymalna celem właściwej obsługi finansowania inwestycji - odpowiedział Bartłomiej Krupa.

 

Odnośnie spadającej rentowności prezes zarządu tłumaczył, iż spółka zmienia strukturę produktową tak, aby rósł udział produktów najwyżej marżowych, stąd chociażby inwestycje w rzeczówki i rezygnacja ze spraw o najmniejszym potencjale roszczeń. Z kolei dzięki procesom informatyzacji spółka będzie zmierzała do ograniczenia kosztów pracy.

 

Votum - wykres kursu akcji
Votum - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Nawiązując do sytuacji fundamentalnej Votum, jeden z inwestorów zapytał o powody spadku kurs akcji spółki.

 

Według Bartłomieja Krupy, powody spadku cen akcji Votum leżą zarówno po stronie samej spółki, jak i są efektem ogólnej sytuacji na giełdzie. - Analizując czynniki wewnętrzne wypada przyznać, że na przełomie roku 2016 i 2017 odnotowaliśmy spadek sprzedaży. Naszą odpowiedzią był szereg zmian wprowadzonych w spółce, w tym rozpoczęcie procesów cyfryzacji w spółce, rezygnacja z prowadzenia mniejszych spraw i wprowadzenie nowego produktu dla kredytobiorców frankowych. W praktyce te nowe projekty również wiązały się z kosztami, co było wyraźnie widoczne w naszym wyniku. W roku 2018 roku przełamujemy tę passę i spodziewamy się poprawy rentowności - komentował prezes spółki.

 

- Wypada podkreślić, że dwóch z naszych inwestorów instytucjonalnych odczuło skutki zdarzeń związanych ze spółką GetBack co nie pozostawało bez wpływu na spółki pozostające w portfelach tych funduszy - dodał.

Inwestycje

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez inwestorów były inwestycje spółki Votum, a w szczególności wartość środków, jakie firma zamierza zainwestować w najbliższych latach.

 

- Nakłady inwestycyjne w najbliższych latach związane będą szczególnie z inwestycjami w szkody rzeczowe, jeszcze w tym roku chcemy zwiększyć pulę inwestycji o dodatkowe 2 mln zł. W tym momencie mamy jeszcze marginalny udział w tym rynku i chcemy go zdobywać także dzięki zaangażowaniu w nowe technologie. Dzięki partnerstwu z „DirectInfo”, z którym współtworzymy już projekt „Law Stream” mamy zamiar być bardziej skuteczni w pozyskiwaniu klientów metodą „direct”. Traktujemy ten kierunek jako strategiczny i w przyszłości on również może generować potrzeby inwestycyjne większe niż do tej pory - tłumaczył Bartłomiej Krupa.

 

W kontekście platformy Law Stream, jeden z inwestorów zauważył, że ma ona obecnie tendencje do zawieszania się. Prezes zarządu Votum podkreślił jednak, że platforma jest na razie w wersji testowej, a każdego dnia wprowadzane są usprawnienia.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, platforma ruszyła we wrześniu. Według informacji przekazanych podczas czatu inwestorskiego, uruchomiona została pierwsza usługa w wariancie testowym. Dzięki linkom testowym możliwy będzie powrót z usługą do klientów, którzy ucierpieli w kolizjach, a których sprawy nie są prowadzone w modelu tradycyjnym od sierpnia 2017 roku.

 

- W tej chwili pracujemy nad usługą dziedziczenia w OFE w modelu JAAS (justice as a service), którą mamy zamiar uruchomić do końca roku. Celem biznesowym spółki na tym etapie jej rozwoju jest zbudowanie rozpoznawalności i nawyku u klientów oraz upselling do modelu tradycyjnego. Spółka jest prowadzona w modelu niskokosztowym, a jej realny wpływ na wynik skonsolidowany to perspektywa co najmniej roku - mówił prezes zarządu Votum.

Działalność na Ukrainie i kanały sprzedaży

W kwestii działalności Votum na Ukrainie, prezes Bartłomiej Krupa zwrócił uwagę, iż w pierwszym półroczu 2018 roku tamtejsza spółka osiągnęła wynik na działalności operacyjnej na poziomie 149 tys. zł w stosunku do straty 105 tys. zł w pierwszym półroczu 2017 roku. Dodał, że jest to wynik marginalny biorąc pod uwagę, że rynek ten jest podobnej wielkości jak rynek polski, a sumy gwarancyjne na Ukrainie będą rosły.

 

Jeden z inwestorów zadał również pytanie dotyczące nowych kanałów sprzedaży rozwijanych przez spółkę.

 

- Projekt cesji szkód w pojazdach najdynamiczniej rozwija się w Internecie, szkody osobowe są pozyskiwane w dominującej części przez sieć wewnętrzną, a sprawy „frankowe” cieszą się rosnącym zainteresowaniem nie tylko naszej sieci prowizyjnej, ale także zewnętrznych multiagencji i sieci sprzedaży DSA - opisywał Bartłomiej Krupa.

 

Zobacz, jak relacjonowaliśmy czat inwestorski ze spółką Votum na twitterze

 

W kontekście spraw frankowych, prezes Votum mówił, że obecnie przeszło 200 spraw klientów spółki jest na etapie po złożeniu pozwu i w części z nich wyznaczone są terminy pierwszych posiedzeń. - Mamy już pierwszy nakaz zapłaty, niemniej jednak liczymy się z tym, że sprawy będą musiały w większości przejść przez tok instancji, co może zająć 2 a nawet 3 lata - dodał prezes. Poinformował również, że wprowadzenie nowego modelu płatności przewidującego częściową opłatę z góry sprawi, że jeszcze w 2018 roku koszty prowadzenia tych spraw, sięgające ćwierć miliona złotych, zostaną pokryte przychodami, a w 2019 roku może zostać wypracowany zysk.

Zmiany legislacyjne

Inwestorzy pytali również o wpływ zmian legislacyjnych na działalność Votum oraz o sposób, w jaki spółka zamierza zniwelować negatywne skutki ewentualnych zmian.

 

- W Senacie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy dot. świadczenia usług odszkodowawczych. Jak każda regulacja i ta będzie zwiększała bariery dostępu do rynku. Takie rozwiązanie może wiązać się z pewnymi kosztami, chociażby w zakresie windykacji należności od części klientów, jak również w zakresie ceny maksymalnej może wpływać na rentowność ze sprzedaży. To co dla wielu może być trudnością stanowi jednak dla najsilniejszych uczestników rynku okazję do zwiększenia przewagi nad rywalami. Dzięki zapleczu kapitałowemu będziemy w stanie sobie poradzić w warunkach rynkowych, które dla mniejszych podmiotów, jeszcze przed wprowadzeniem regulacji okazują się nie do pokonania. Oczywiście nasz samorząd uczestniczy w tych pracach i ich kształt nie jest ostatecznie przesądzony. Co warte podkreślenia ich wynik ma dotyczyć przyszłych kontraktów, a nie będącego w obrocie portfela ponad 1 mld roszczeń klientów Votum S.A. - komentował Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum.

Dywidenda

Odnośnie dywidendy, prezes Bartłomiej Krupa tłumaczył, że kwota 2,3 mln zł przekazana decyzją WZA na kapitał rezerwowy ma w przyszłości zostać wypłacona w formie dywidendy. - Nie jest to zatem rezygnacja z dzielenia się wynikiem z akcjonariuszami, ale oddalenie tego w czasie ze względu na aktualne potrzeby inwestycyjne - stwierdził prezes Votum. Dodał również, że w ramach obecnej polityki dywidendowej możliwe jest również zastosowanie opcji buy-back.

Prognoza wyników

- Na konferencji prasowej można było usłyszeć, że Votum zakłada wypracowanie w drugiej połowie 2018 roku lepszych wyników niż w pierwszym półroczu. Z czego ma wynikać ta zakładana poprawa i czy nadal to Państwo podtrzymują? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Podtrzymujemy deklarację poprawy wyników. Uważni obserwatorzy spółki zapewne pamiętają, że jej wyniki cechują się pewną sezonowością i tak w trzecim kwartale wynik bywa niższy ze względu na sezon urlopowy w sądach i branży ubezpieczeniowej, w czwartym zaś odnotowujemy najwyższe wyniki z całego roku ze względu na zamykanie pozycji przez ubezpieczycieli. W drugim półroczu nie będą już na naszym wyniku ciążyły koszty tak wysokiego stanu zatrudnienia w sieci wewnętrznej, a jednocześnie już widzimy, że projekt spraw bankowych począwszy od września będzie rentowny w poszczególnych miesiącach aż do końca roku. Ze względu na wzmożoną akcję kierowania spraw do procesów i pozyskanie rekordowej ilości spraw cesji wierzytelności (50 procent więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego) możemy się spodziewać również wzrostu przychodów - uzasadniał Bartłomiej Krupa podczas czatu inwestorskiego.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie