Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z mWIG40 o najwyższej kapitalizacji

Skomentuj artykuł
Worawut - fotolia.com

Ze względu na regulacje dotyczące doboru spółek do indeksu WIG20, pierwsze trzy miejsca w zestawieniu firm notowanych w indeksie mWIG40 o najwyższej kapitalizacji zajmują banki. Tuż poza podium znalazła się spółka, która stosunkowo niedawno zadebiutowała na GPW i jest właścicielem sklepów spożywczo-przemysłowych.

 

Zgodnie z regulacjami warszawskiej giełdy, w indeksie WIG20 może być notowanych maksymalnie 5 spółek działających w jednym sektorze. Limit ten obejmuje m.in. sektor bankowy, którego część przedstawicieli, mimo wysokiej kapitalizacji jest notowanych w indeksie mWIG40. Takie banki jak Handlowy,ING oraz Millennium zauważalnie wyprzedzają większość “średnich spółek” pod względem wartości rynkowej. Na czwartym miejscu znalazła się spółka Dino Polska. Do określenia kapitalizacji wymienionych spółek użyto kursu akcji z zakończenia sesji w dniu 11 czerwca.

ING Bank Śląski

Notowany na GPW od 25 stycznia 1994 roku bank jest warty obecnie 25,109 mld złotych. Cena akcji na zakończone poniedziałkowej sesji wyniosła 193 zł, a liczba akcji to 130,1 mln. Mimo wahań, biorąc pod uwagę kurs akcji spółki sprzed 3 miesięcy, wartość ING BSK zmieniła się od tego czasu nieznacznie.

 

W pierwszym kwartale ING Bank Śląski wypracował 322,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 7,3 procent więcej w stosunku do danych z analogicznego okresu roku poprzedniego. Lepszy wynik netto to efekt poprawy rezultatów działalności zarówno w części odsetkowej, jak i z tytułu opłat i prowizji. W całym 2017 roku zysk spółki wyniósł 1,403 mld zł, wobec 1,253 mld zł rok wcześniej. Akcjonariusze ING zdecydowali się wypłacić dywidendę w łącznej wysokości 416,3 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 3,2 zł.

 

ING Bank Śląski - wykres kursu akcji
ING Bank Śląski - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Bank Handlowy

Spółka jest warta obecnie 10,335 mld zł. W poniedziałek cena akcji banku na giełdzie wyniosła na zakończenie sesji 79,10 zł, a liczba akcji 130,66 mln. W porównaniu do wartości sprzed trzech miesięcy, Bank Handlowy jest tańszy o niespełna 2 procent.

 

W pierwszych trzech miesiącach tego roku, Bank Handlowy zarobił 145,8 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej wypracował natomiast 42,7 mln zł, co daje wzrost rok do roku na poziomie 240 procent. Wynik odsetkowy spółki urósł o 9 procent rok do roku, a wyniki z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 5 procent rok do roku. Z ostatnich informacji wynika również, że bank wypłaci w tym roku w formie dywidendy cały ubiegłoroczny zysk. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, posiadacz pojedynczej akcji otrzyma 4,11 zł.

 

Bank Handlowy - wykres kursu akcji
Bank Handlowy - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Bank Millennium

Trzecią spółką o najwyższej kapitalizacji spośród firm notowanych w indeksie mWIG40 jest Bank Millennium. Jej wartość rynkowa wynosi 10,045 mld zł. Na zakończenie poniedziałkowej sesji cena akcji sięgnęła 8,28 zł przy liczbie akcji wynoszącej 1 213,12 mln. Porównując obecny kurs akcji spółki to tego sprzed trzech miesięcy widać, że spadł on o prawie 3,5 procent.

 

W okresie od stycznia do marca tego roku bank wypracował 155,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 10,5 procent więcej rok do roku. Wynik z tytułu odsetek wzrósł w ujęciu rocznym o 6,2 procent, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji poszedł w górę o 3,8 procent rok do roku.

 

Bank Millennium - wykres kursu akcji
Bank Millennium - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Dino Polska

Właściciel sieci sklepów spożywczo-przemysłowych jest obecnie warty 9,814 mld zł. Nie licząc spółek z sektora bankowego, jest to obecnie spółka o najwyższej kapitalizacji notowana w indeksie mWIG40. Wartość pojedynczej akcji na zamknięciu poniedziałkowej sesji wyniosła 100,10 zł, co jest wynikiem o ponad 7 procent wyższym niż jeszcze 3 miesiące temu.

 

W pierwszym kwartale tego roku Dino Polska wypracowała 55,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 30,46 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody spółki sięgnęły 1,285 mld zł i były o 41 procent wyższe rok do roku. Jak podaje firma, dobre wyniki to efekt m.in. wzmożonych zakupów związanych ze świętami wielkanocnymi. Dodano, że w 2017 roku efekt ten był widoczny w drugim kwartale. Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku Dino Polska otworzyła 25 nowych sklepów. Na koniec marca ich sieć liczyła już 800 placówek, a do końca 2020 roku firma chce mieć ich aż 1200.

 

Dino Polska - wykres kursu akcji
Dino Polska - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie