Chat with us, powered by LiveChat

6 mocno zwyżkujących deweloperów gier – przegląd wykresów

Skomentuj artykuł
© complize | m.martins - Fotolia.com

W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wykresom deweloperów gier, których notowania w ostatnich miesiącach mocno zwyżkowały, podczas gdy główne indeksy na giełdzie spadały. W zestawieniu znalazły się zarówno spółki, które kontynuowały trend wzrostowy i znalazły się na nowych, historycznych maksimach, jak i te, które odnotowały mocne odbicie.

11 bit studios

Po ponad rocznej konsolidacji notowania 11 bit studios wyraźnie wybiły powyżej strefy 214 zł ­­– 220 zł, czemu towarzyszyły zwiększone obroty. Podczas dzisiejszej sesji, to jest 9 kwietnia, kurs akcji otworzył się 2,6% luką wzrostową, co było potwierdzeniem wcześniejszego wybicia. W początkowych godzinach sesji notowania znalazły opór na poziomie 240 zł, co czyni ten poziom wartym obserwowania. Wsparcie można wyznaczyć w obrębie pokonanej wcześniej strefy  214 zł ­­– 220 zł, a poniżej na poziomie okrągłej ceny 200 zł.

 

11 bit studios – wykres notowań
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


PlayWay

Notowania PlayWay kontynuują dynamiczny ruch wzrostowy, zapoczątkowany w 2018 roku. Dzisiejsza sesja otwarła się 10% luką wzrostową, a w pierwszych minutach kurs akcji zwyżkował nawet o 17,5%. Poziomy wsparcia, które na pewno warto obserwować, to 100 zł i 90 zł. Jednocześnie warto również zwrócić uwagę na relatywnie małą płynność notowań PlayWay, a także relatywnie niski free float (około 18%).

 

PlayWay – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

CD Projekt

W zestawieniu nie mogło zabraknąć lidera branży, czyli CD Projektu. W przeciągu ostatnich miesięcy notowania spółki dwukrotnie z sukcesem obroniły poziom 200-okresowej średniej kroczącej, a ostatnie sesje to kolejna próba przeforsowania oporu w okolicach 120 zł. Z trzech wcześniejszych prób dwie zakończyły się porażką, a jedna tylko chwilowym wybiciem (w listopadzie 2017 roku), po czym kurs zanurkował, a korekta przybrała dawno niewidziane rozmiary na walorach tej spółki.

 

CD Projekt – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 9.04, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Weź udział 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


The Farm 51

Bardzo mocne odbicie odnotował kurs akcji The Farm 51 z rynku NewConnect. Od dołka z listopada 2017 roku notowania zwyżkowały z okolic 5 zł do nawet 17 zł, a więc o ponad 200%. Istotnym poziomem dla notowań jest 16 zł, wokół którego kurs oscyluje podczas ostatnich sesji.

 

The Famr 51 – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Vivid Games

Od dołka z przełomu 2017 i 2018 roku mocno podrożały walory Vivid Games. Z okolic 2,20 zł kurs zwyżkował nawet do 4 zł, czyli o ponad 80%. Jednak z punktu widzenia analizy technicznej trudno mówić o przełomie. Notowania wyszły powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, jednak zatrzymały się na linii trendu spadkowego oraz oporze 4 zł, wynikającego z poprzednich dołków.

 

Vivid Games – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Cherrypick Games

Cherrypick Games to zeszłoroczny debiutant z rynku NewConnect. Kurs akcji spółki zwyżkował od debiutu z 80 zł do nawet powyżej 140 zł. Choć ostatnie tygodnie stały dla notowań pod znakiem korekty, to na pewno warto wspomnieć również o tej spółce w zestawieniu.

 

Cherrypick Games – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie