Chat with us, powered by LiveChat

8 spółek na historycznych maksimach

Skomentuj artykuł
© XtravaganT - Fotolia.com

Nie ma hossy bez banków? W takim razie w 2018 roku hossa może być kontynuowana. Notowania trzech banków wyznaczyły historyczne maksima, co jest klasycznym, pozytywnym sygnałem analizy technicznej.

BZ WBK

Na początku 2018 roku notowania banku BZ WBK wystrzeliły, przebijając opór na poziomie okrągłych 400 zł. Następnie kurs akcji zniżkował kilka sesji, wykonując retest pokonanego oporu. Zgodnie z klasyką, po reteście notowania odbiły, windując kurs na nowe maksimum. Ważnym wsparciem pozostają okolice 400 zł.

 

BZ WBK – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

BZ WBK – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


Alior

Podczas wczorajszej sesji notowania Alior Banku z impetem wybiły powyżej oporu 80 zł, a następnie pokonały historyczne maksima na poziomie 82 zł (z uwzględnieniem prawa poboru). Był to klasyczny sygnał analizy technicznej, który postanowiliśmy wykorzystać w nowym projekcie Techniczny Portfel SII.

 

Alior – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

PKO BP

Na przełomie 2017 i 2018 roku notowania PKO BP pokonały szczyt z początku 2014 roku na poziomie 43,64 zł (wykres zdyskontowany o wypłacone dywidendy). Po krótkiej konsolidacji wokół tego obszaru kurs akcji kontynuował ruch wzrostowy, zwyżkując nawet do 46,83 zł.

 

PKO BP – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 22.01, godzina 19:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Weź udział 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


CCC

Notowania CCC pokonały w tym tygodniu opór na poziomie 300 zł. Ostatni impuls wzrostowy rozpoczął się na wsparciu 240 zł – na jego istotność zwracaliśmy uwagę niejednokrotnie w komentarzach tekstowych czy też webinarach analitycznych Analiza techniczna na żywo. Martwić może reakcja kursu po samym wybiciu, czyli dwa cienie górne, a także zachowanie wolumenu, który wykazywał tendencję spadkową podczas wspomnianego impulsu wzrostowego.

 

CCC – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Benefit Systems

Nowe, historyczne maksima wyznaczyły notowania Benefit Systems. Wcześniej kurs obronił 200-okresową średnią kroczącą, a także zaznaczony na wykresie obszar wsparcia, wynikający z poprzednich lokalnych szczytów. Istotne wsparcia można wyznaczyć na poziomach 1 150 zł oraz 1 050 zł.

 

Benefit Systems – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Orbis

Na początku 2017 roku notowania Orbisu pokonały szczyt z 2007 rok. Od tego momentu kurs porusza się zgodnie ze wzrostową strukturą coraz wyższych szczytów i dołków. Początek 2018 roku przyniósł wyznaczenie nowego historycznego maksimum, a tym samym kurs jest coraz bliżej okrągłego poziomu 100 zł.

 

Orbis – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

PCC Rokita

Tempa nie zwalnia PCC Rokita, której kurs akcji  w ostatnich tygodniach regularnie i systematycznie wyznacza nowe szczyty. Tym samym spółka kontynuuje trend wzrostowy, który trwa niemal od debiutu w 2014 roku. 

 

PCC Rokita – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Rainbow Tours

Bardzo dobrze performują również notowania Rainbow Tours. Rok 2017 roku spółka zaczęła od mocnych zwyżek, które wywidnowały kurs akcji na nowe historyczne maksima. Podobna sytuacja ma miejsce w 2018 roku. Notowania wystrzeliły, zatrzymując się na razie na okrągłym poziomie 50 zł.

 

Rainbow Tours – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie