Chat with us, powered by LiveChat

Pierwsze inwestycje w Technicznym Portfelu SII!

Skomentuj artykuł
© Sergey Tarasov - Fotolia.com

Wczoraj rozpoczęliśmy nowy projekt edukacyjny, w ramach którego będziemy zarządzać portfelem o wartości 35 tys. zł, kierując się wskazaniami analizy technicznej. Dzisiaj postanowiliśmy dokonać pierwszych inwestycji. Nasz Portfel zasiliły dwie spółki.

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


 

Pierwszy odcinek Technicznego Portfela SII pozostawiamy otwarty dla wszystkich. Kolejne komentarze będą dostępne już jednak tylko dla aktywnych członków SII i dla klientów domu maklerskiego Noble Securities.

 

Dzisiaj Portfel zasiliły dwie spółki. Pierwsze inwestycje to PGE oraz Alior. Poniżej prezentujemy potwierdzenie dokonanych transakcji z platformy Sidoma.

 

Potwierdzenie dokonanych transakcji
Źródło: Sidoma, Noble Securities

 

Od końca 2016 roku nastąpiła zmiana sentymentu do sektora energetycznego. Beneficjentem została również Polska Grupa Energetyczna, której notowania zwyżkowały z 9 zł do 15 zł. Z kolei okres od wrzesień-grudzień 2017 roku to korekta zwyżek. W połowie stycznia nowego roku notowania wybiły górą z blisko 2-miesięcznej konsolidacji 11,6 zł – 13 zł. Postanowiliśmy wykorzystać ten sygnał do zakupu akcji.

 

Negacją sygnału będzie powrót i spadek poniżej 11,60 zł i tam ustawiamy zlecenie stop loss. Zyski będziemy chcieli zrealizować w obszarze 14,5 zł – 15 zł.

 

PGE – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Notowania Alior Banku forsują historyczne maksima w cenach zamknięcia (na wykresie uwzględniającym prawo poboru). Jednocześnie dzisiejsze wybicie powyżej 80 zł jest kontynuacją impulsu wzrostowego, rozpoczętego w czerwcu ubiegłego roku. Postanowiliśmy wykorzystać to wybicie oraz pozytywny sentyment do sektora bankowego do zawarcia drugiej transakcji w Technicznym Portfelu SII.

 

Zlecenie stop loss ustawiamy na poziomie 76 zł w cenach zamknięcia. W potencjalnym scenariuszu wzrostowym mówimy o nowych historycznych maksimach, więc pozwolimy notowaniom rozwinąć skrzydła. Nie chcemy jednak realizować zysków poniżej 84 zł.

 

Alior – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

 

--

Projekt „Techniczny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie