Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 4 do 29 grudnia 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Inwestorzy z rynku NewConnect nie będą mogli zaliczyć ostatnich czterech tygodni 2017 r. do najbardziej udanych, szczególnie w porównaniu do inwestorów z głównego parkietu warszawskiej giełdy. NCIndex niezmiennie utrzymuje tendencję spadkową, obniżając swoją wartość o 1,65% w ciągu czterech tygodni (z 282,88 pkt do 278,22 pkt), co więcej w dniu 27 grudnia odnotowano najniższą wartość NCIndex w 2017 r., która wówczas wyniosła 272,72 pkt. W ujęciu całorocznym kurs tego indeksu spadł o 9,23%.

 

Największy wzrost w omawianym okresie odnotował indeks sWIG80, który w przeciągu czterech tygodni urósł o 3,22% (z 14.139,82 pkt do 14.595,76 pkt). Wartość indeksu WIG20 wzrosła z poziomu 2.389,92 pkt w dniu 1 grudnia 2017 r. do poziomu 2.461,21 pkt w dniu 29 grudnia 2017 r., co oznacza, że w omawianym okresie jego wartość poprawiła się o 2,98%. Zwyżkę kursu, choć o nieco mniejszym zakresie, zanotował indeks mWIG40 zamykając rok na poziomie 4.847,27 pkt, wyższym o 2,61% w stosunku do wartości z 1 grudnia 2017 r. Na nowojorskiej giełdzie nadal przeważają optymistyczne nastroje, czego najlepszym dowodem jest wzrost wartości indeksu Dow Jones Industrial Average o 2,01% w omawianym okresie.

 

Jak co roku w okresie świątecznym miała miejsca mniejsza liczba sesji giełdowych, co w prosty sposób przełożyło się na ilość transakcji i w konsekwencji – ogólną wartość handlu na rynku NewConnect, która w okresie od 4 do 29 grudnia 2017 r. osiągnęła poziom 68,614 mln zł. W stosunku do wartości obrotu z poprzednich czterech tygodni, wynoszącej 79,165 mln zł, świadczy to o spadku aktywności inwestorów o 13,33%.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 października 2016 r. – 29 grudnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 1 – 29 grudnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 102 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 88 spółek pozostały bez zmian, natomiast 215 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Auxilia S.A. – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ publikacje raportów dotyczących uruchomienia nowej linii biznesowej w zakresie dochodzeń roszczeń z tyt. polisolokat oraz wstępnych informacji o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za listopad 2017 r.,
  • CSY S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportowanym okresie,
  • Inwestycje.pl S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportowanym okresie.


Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 1 – 29 grudnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

AUXILIA

261,73

CSY

223,86

INWESTPL

200,00

PLGROUP

135,00

RSY

115,20

WIERZYCL

70,00

GENERGY

62,50

ADVERTIGO

61,54

MPAY

55,00

SYNERGA

50,00

STOPKLA

49,90

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Presto S.A., Bloober Team S.A. oraz The Farm 51 Group S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 4 - 29 grudnia 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

PRESTO

4 086,17

BLOOBER

3 903,71

FARM51

3 242,12

INFOSCAN

2 362,64

CHERRY

2 250,48

CLOUD

2 063,68

BITEVIL

1 805,41

MINOX

1 750,26

NEXTBIKE

1 665,50

ONICO

1 493,68

JUJUBEE

1 380,13

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • NAVIMOR-INVEST S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje raportowane przez Emitenta do wiadomości publicznej w omawianym okresie;
  • Presto S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ informacje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta oraz publikacja treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2017 r.;
  • XSystem S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć publikacje raportów dotyczących złożenia przez Zarząd Emitenta wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki.


Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 1 – 29 grudnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

NAVIMORIN

-60,71

PRESTO

-57,14

XSYSTEM

-55,17

DOMENOMAN

-55,17

DEVORAN

-51,11

HEFAL

-50,00

GCINVEST

-50,00

EDISON

-46,61

BOA

-43,24

MILESTONE

-41,71

STOPPOINT

-41,67

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie