Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 11 września do 8 października 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

11 września 2017 r.
Alejasamochodowa.pl S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy z rosyjską siecią hurtowni części samochodowych "Pro-Moto parts" na dostawę części dla sklepów motoryzacyjnych kontrahenta. Szacowany zysk z tytułu realizacji umowy ma wynieść 0,32 mln zł, natomiast jej ogólna wartość nie została precyzyjnie wskazana przez Zarząd Emitenta.

 

12 września 2017 r.
SITE S.A.
Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości nową strategię Spółki na lata 2017-2020, polegającą m. in. na zmianie modelu biznesowego, w tym rozpoczęciu działalności w zakresie wydawania i koprodukcji gier cyfrowych oraz zmianie nazwy Spółki na Fat Dog Games S.A. Więcej informacji dotyczących nowej strategii zostało opisanych w raporcie ESPI nr 29/2017 Emitenta.

 

13 września 2017 r.
Infoscan S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z firmą Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie prototypów zestawów cyfrowych narzędzi laryngologicznych, które posłużą do wziernikowania ucha w ramach doświadczalnej instalacji zamawiającego w zakresie projektu telerehabilitacji narządów zmysłów. Wartość zamówienia wynosi 0,18 mln złotych netto. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 września 2017 roku.

 

14 września 2017 r.
GEO-TERM Polska S.A.
Zarząd Spółki poinformował o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej ze złożonych w przetargu na zadanie pn. "Budowa układu odzysku ciepła ze sprężarek powietrza". Przedmiotem ww. oferty jest zaprojektowanie i wybudowanie układu odzysku ciepła ze sprężarek powietrza wykorzystującego pompy ciepła. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy: pierwszy obejmujący sporządzenie projektu, ma zostać zrealizowany do 30 listopada 2017 r., natomiast drugi etap obejmować będzie wybudowanie systemu do 31 maja 2018 r. Przewidywana wartość wynagrodzenia Spółki wynosi 2,79 mln zł netto. Zamawiającym jest przedsiębiorstwo z branży energetycznej zajmujące się sprzedażą ciepła z siedzibą w Katowicach

 

15 września 2017 r.
MedApp S.A.
Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia Republiki Kazachstanu a spółką Microsoft w zakresie przeprowadzania testów rozwiązań telemedycznych w Kazachstanie. Emitent ma być partnerem Microsoft wdrażającym rozwiązania telemedyczne, w szczególności pilotażowego wdrożenia w szpitalu w Astanie systemu telemedycznego Carna Life, testową implementację, rozwiązania do wizualizacji 3D wykorzystującego HoloLens, a także dostarczenie aplikacji i niezbędnych urządzeń diagnostycznych dla Uniwerystetu Medycznego w Astanie.

 

18 września 2017 r.
Broad Gate S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, iż spółka zależna Advag OOO podpisała umowę ze spółką Tambovskaya Indeyka LLC, na mocy której zobowiązała się do sprzedaży oleju słonecznikowego w ilości powyżej 400 ton. Dokładna wartość umowy zostanie określona w momencie dostawy, przy czym maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć 0,31 mln USD. Dostawa zostanie zrealizowana do dnia 10 października 2017 roku.

 

19 września 2017 r.
XSystem S.A.
Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał od Centrum Obsługi Przedsiębiorcy informację o przyznaniu dofinansowania w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na projekt dotyczący innowacyjnej technologii klasyfikowania dokumentów oraz kategoryzowania zawartych w nich informacji. Całkowita wartość projektu wynosi 1,20 mln zł, a kwota dofinansowania 0,90 mln zł.

 

20 września 2017 r.
Mega Sonic S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, iż jego spółka zależna ECDF S.A. podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako lider konsorcjum, którego samodzielnym członkiem jest również Emitent. Niniejsza umowa dotyczy wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym Pożyczka Rozwojowa, w ramach którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w woj. dolnośląskim, zabezpieczone standardowo, oprocentowane na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis. Umowa obowiązuje w okresie od 20 września b.r. do końca 2027 r., a jej wartość wynosi 20,00 mln zł. Zawarcie powyższej umowy stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta.

 

21 września 2017 r.
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną Dome International sp. z o.o. umowy na wykonanie magazynu soli wraz z infrastrukturą do wytwarzania chlorku wapnia i sodu oraz z silosem w ramach zadania generalnego wykonawcy: "Budowa Autostrady A1 na odcinku Tuszyn- Pyrzowice, odcinek I Węzeł Woźniki bez węzła - węzeł Pyrzowice bez węzła". Realizowanego przez generalnego wykonawcę: Strabag p. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Wartość ww. umowy wynosi 1,81 mln zł netto.

 

22 września 2017 r.
JWA S.A.
Zarząd Spółki poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w przetargu pt. "Usługa wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych", przeprowadzonym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Konsorcjum będzie realizowało zadania wsparcia CSIOZ na podstawie odrębnych zleceń udzielanych w ramach umowy w łącznym wymiarze od 1.650 do 3.300 roboczogodzin. Cena ofertowa Konsorcjum za realizację zamówienia w maksymalnym wymiarze godzin wynosi 0,36 mln zł brutto. Zadania mają zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 1 grudnia 2017 r.

 

24 września 2017 r.
AQUATECH S.A.
Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu zamówienia na dostawę oczyszczalni przydomowych na potrzeby inwestycji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na dostawę separatora węglowodorów na potrzeby inwestycji drogowej S7, realizowanej przez GDDKiA. Łączna wartość zamówienia wynosi 1,42 mln zł netto.

 

25 września 2017 r.
Sevenet S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania sieciowego Cisco od klienta z branży informatycznej. Wartość zamówienia opiewa na kwotę ponad 1,20 mln USD netto. Realizacja zamówienia rozpocznie się po 30 listopada 2017 r. W opinii Zarządu współpraca z nowym klientem umocni pozycję Spółki na rynku teleinformatycznym, co umożliwi zwiększenie jej konkurencyjności.

 

26 września 2017 r.
JWW Invest S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu umowy ze spółką E003B7 sp. z o.o. Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż części ciśnieniowej w zakresie Pakietu 4.1 z przeznaczeniem dla budowy bloku 910 MW Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II. Łączna wartość umowy wynosi 8,73 mln zł netto.

 

27 września 2017 r.
Mega Sonic S.A.
Zarząd Emitent poinformował o zawarciu umowy pomiędzy jego spółką zależną ECDF S.A. działającą jako lider konsorcjum, którego członkiem jest Emitent a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem ww. umowy jest wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym, w ramach którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla podmiotów posiadających siedzibę, oddział lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego. Pożyczki oprocentowane będą na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis. Wartość umowy to 8,00 mln zł. Umowa obowiązuje od 27 września 2017 r. do końca 2031 r. Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta.

 

28 września 2017 r.
NESTMEDIC S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu pt. "Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6,93 mln zł netto, natomiast wartość dotacji to 4,96 mln zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 3,20 mln zł, a na prace rozwojowe 1,76 mln zł.

 

29 września 2017 r.

Inteliwise S.A.
Zarząd Inteliwise S.A. poinformował, iż Emitent wraz ze spółką zależną Intelidesk sp. z o.o. utworzył konsorcjum, które zawarło umowę z Ministerstwem Rozwoju i Finansów na dostarczenie kompleksowej usługi wielokanałowej obsługi klienta, zintegrowanej z CRM oraz systemem połączeń wychodzących, realizowanej całościowo w modelu outsourcingu. Wartość umowy to 3,72 zł brutto. Okres świadczenia usługi wynosi 36 miesięcy począwszy od dnia 2 października 2017 r.

 

2 października 2017 r.

Presto S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, iż projekt Emitenta pn.: "Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania bloczków keramzytowych z innowacyjnym wypełnieniem izolacyjnym" został wybrany do dofinasowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Całkowity budżet wskazanego wyżej projektu wynosi 2,32 mln zł netto, a wysokość przyznanej dotacji 1,35 mln zł netto.

 

4 października 2017 r.
Alejasamochodowa.pl S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy z ukraińskim dystrybutorem części samochodowych Korean-Auto na dostawę części dla sieci dystrybucyjnej posiadanej przez kontrahenta. Wartość umowy w skali roku wynieść ma 4,80 mln zł, a szacowany zysk z transakcji 0,43 mln zł.

 

5 października
Doradcy24 S.A.
Zarząd Spółki poinformował, iż jego spółka zależna POLDEVELOPMENT sp. z o.o. zawarła z PGP DEVELOPMENT sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest wybudowanie dwóch obiektów budowlanych na inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Smardzowskiej 46. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 0,98 mln zł netto i zgodnie z jej zapisami prace budowlane rozpoczną się najpóźniej 17 października 2017 r., a ich zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2018 roku.

 

6 października 2017 r.
HM Inwest S.A.
Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu umowy przeniesienia własności z firmą Trenda International LTD. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieruchomość znajdująca się w Poznaniu przy ul. Karpia, na której Spółka zamierza wybudować wielorodzinny budynek mieszkalny wraz z garażami. Cena netto zakupu nieruchomości wynosi 7,30 mln zł.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie