Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 11 września do 6 października 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Ostatnich czterech tygodni na rynku NewConnect nie można zaliczyć do udanych. Wartość NCIndex spadła o 1,34%, z poziomu 312,90 pkt w dniu 11 września 2017 r. do 308,72 pkt na zamknięciu sesji w dniu 6 października 2017 r. Zmniejszyła się również wartość indeksu sWIG80, który w opisywanym okresie spadł o 2,58%, z poziomu 15.279,68 pkt. do 14.885,34 pkt. Nieco łagodniej zachował się indeks największych spółek na rynku odnotowując niewielki spadek o 0,17%, z 2.483,58 pkt. do 2.479,46 pkt. Spośród najważniejszych indeksów na polskiej giełdzie jedynie mWiG40 wykazał dodatnią dynamikę wzrostu, która wyniosła 0,84%, co na zamknięciu ustabilizowało indeks sWIG40 na poziomie 4.930,58 pkt. Sytuacja na polskim rynku sprawia, że inwestorzy z zazdrością mogą obserwować to, co dzieje się za oceanem, gdzie w przeciągu ostatnich czterech tygodni indeks Dow Jones Industrial Average zanotował wzrost o 4,48%.

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 11 września do 6 października 2017 r. osiągnęła poziom 106,17 mln zł, co świadczy o wyższej o 13,12% aktywności inwestorów względem poprzednich czterech tygodni, gdy obroty wyniosły 93,86 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2016 r. – 6 października 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 11 września – 6 października 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 124 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 95 spółek pozostały bez zmian, natomiast 186 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • 71Media S.A. – na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportowanym okresie;
  • LZMO S.A. w restrukturyzacji - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2017 r., informacja o zwołaniu NWZA na dzień 30 października 2017 r. oraz informacje o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta;
  • K&K Herbal Poland S.A.- na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportowanym okresie.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 8 września – 6 października 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

71MEDIA

192,31

LZMO

150,00

KKHERBAL

93,33

PIK

87,50

SITE

84,62

BITEVIL

78,79

LKDESIGN

78,39

BIZTECH

72,73

COPERNIC

70,00

ARAMUS

68,57

ATHOS

65,52

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: BitEvil S.A., XTPL S.A. oraz BizTech Konsulting S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 11 września – 6 października 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

BITEVIL

12 219,22

XTPL

8 069,77

BIZTECH

5 610,05

RAJDY4X4

5 381,91

UNIFIED

4 702,97

MGAMES

4 367,62

STARFIT

3 381,58

TERMO2PWR

3 337,54

FARM51

3 186,10

BLOOBER

2 809,75

FACHOWCY

2 555,14

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Star Fitness S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r., upomnienie Spółki ze strony Giełdy oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki;
  • Aedes S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ informacja o złożeniu wniosku o ustanowienie kuratora dla Emitenta;
  • Prima Park S.A. (Kleba Invest S.A.) – na spadek ceny akcji mógł mieć wpływ raport o podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta oraz informacja o wykupie obligacji serii T.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 8 września – 6 października 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

STARFIT

-84,57

AEDES

-61,11

KLEBAINV

-50,00

LIBERTY

-44,74

TECHMADEX

-44,11

PREMFOOD

-36,67

MOMO

-33,33

BALTICINV

-33,33

AQUATECH

-31,67

VENTUREIN

-30,62

LETUS

-30,00

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie