Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 24 kwietnia do 19 maja 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

W porównaniu do poprzednio analizowanego okresu, w przeciągu ostatnich czterech tygodni można zauważyć delikatną poprawę nastrojów inwestorów, zarówno na małym, jak i dużym parkiecie warszawskiej giełdy. NCIndex na zamknięciu w dniu 19 maja 2017 r. wskazywał poziom 335,92 pkt, tym samym jego notowania wzrosły względem poprzednio analizowanego okresu o 0,61%, tj. względem poziomu 333,9 pkt z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Spośród indeksów rynku głównego jedynie sWIG80 zanotował stratę w ciągu ostatnich czterech tygodni. Jego wartość spadła o 0,76% i na zamknięciu sesji 19 maja 2017 r. wyniosła 16.127,08 pkt. Pozostałe indeksy tj.: mWIG40 i WIG20 w omawianym okresie zamknęły się na poziomie odpowiednio 4.788,56 pkt i 2.328,7 pkt, co wskazuje na wzrost o 1,72% i 2,85%. 

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 24 kwietnia do 19 maja 2017 r. osiągnęła poziom 89,53 mln zł, co świadczy o niższej o 16,13% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 106,75 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 stycznia 2016 r. – 19 maja 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach: 

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 21 kwietnia – 19 maja 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 132 spółki zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 61 spółek pozostały bez zmian, natomiast 211 spółek zanotowało spadki.

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • M4B S.A. – na wzrost ceny mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 roku;
  • Nanotel S.A. w restrukturyzacji - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ publikacje dwóch raportów okresowych: miesięcznego za kwiecień 2017 r. oraz kwartalnego za I kwartał 2017 r.;
  • Rajdy 4x4 S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ informacje o: publikacji raportu rocznego za 2016 r. oraz okresowego za I kwartał 2017 r., zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2017 r., a także informacja o transakcjach na akcjach Spółki wykonane przez osoby pełniące funkcje zarządcze.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 21 kwietnia – 19 maja 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

M4B

838,51

NANOTEL

328,57

RAJDY4X4

300,00

MERIT

252,11

SILVACG

200,00

BOOMERANG

103,19

PGPPOLONI

73,85

EXOUPOS

69,15

ASSETUS

48,39

I3D

45,88

SURFLAND

42,86

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: The Farm 51 Group S.A., Macro Games S.A. oraz M-Trans S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 24 kwietnia – 19 maja 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

FARM51

8 929,86

MGAMES

6 872,40

MTRANS

6 497,98

BLOOBER

5 537,92

UNIFIED

4 061,10

PLATIGE

3 641,27

ONICO

3 357,49

BRAS

2 233,82

ORPHEE

2 195,44

MINOX

1 987,77

FOREVEREN

1 954,68

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Loyd S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć informacje o: złożeniu przez Spółkę wniosku o upadłość likwidacyjną, zakwalifikowaniu akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert oraz o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect w związku z nieopublikowaniem raportu kwartalnego za I kwartał 2017;
  • Bras S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za I kwartał 2017 r. a także publikacja informacji o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Spółki;
  • Ecotech S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ publikacje raportów z działalności za marzec i kwiecień 2017 r. oraz raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 24 kwietnia – 19 maja 2017 r.

 

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

LOYD

-66,67

BRAS

-57,14

ECOTECH

-50,82

LUXIMA

-50,00

IFM

-45,45

ELQ

-44,00

2INTELLECT

-43,64

ADMIRAL

-42,86

OPENNET

-42,86

SPARKVC

-42,31

DASE

-38,46

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie