Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Nadejście wiosny popsuło nieco nastroje inwestorów, co odbiło się na wynikach notowań zarówno na głównym, jak i małym parkiecie warszawskiej giełdy. NCIndex na zamknięciu w dniu 21 kwietnia 2017 r. osiągnął poziom 333,88 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni stracił na wartości 0,32%. W dniu 31 marca 2017 r. odnotowano niemal trzyletnie maksimum tego indeksu na poziomie 340,03 pkt. Spadki dotknęły również indeksy rynku regulowanego. Kurs sWIG80 w omawianym okresie spadł o 0,74% i na zamknięciu kształtował się na poziomie 16.250,49 pkt, jeszcze większy spadek zanotował mWIG40, którego wartość zmniejszyła się o 1,84% do poziomu 4.707,81 pkt. Jedynie indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie odnotował wzrost do 2.264,07 pkt, co oznacza zwiększenie jego wartości o 1,31%.


Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 25 marca do 21 kwietnia 2017 r. osiągnęła poziom 106,75 mln zł, co świadczy o niższej o 25,60% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 143,49 mln zł. Warto jednak podkreślić, iż wpływ na powyższe wartości miała mniejsza liczba dni sesyjnych, jakie odbyły się w trakcie omawianego okresu.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 stycznia 2016 r. – 21 kwietnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 156 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 55 spółek pozostały bez zmian, natomiast 192 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Mobile Partner S.A. – na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Carlson Gaudi Investments S.A. na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne istotne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • GLG Pharma S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: publikacja zawiadomienia o zwiększeniu dotychczasowego posiadanego udziału w głosach przez Apollo Capital LLC oraz publikacja raportu o podpisaniu istotnej umowy z Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

MBPARTNER

500,00

MOBINI

305,80

GLGPHARMA

133,61

SUMMALING

109,34

BLUETAX

100,00

KKHERBAL

81,48

FHDOM

67,32

GRAPHIC

66,67

2INTELLECT

61,76

IFM

57,14

B2BPARTNER

54,55

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: M-Trans S.A., The Farm 51 Group S.A. oraz T-Bull S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

MTRANS

17 642,70

FARM51

7 353,64

TBULL

5 142,09

BLOOBER

4 332,85

MGAMES

3 744,28

PRIME

3 419,12

BRAS

3 136,53

TOWERINV

2 950,30

BIOMAXIMA

2 273,58

PRESENT24

2 246,98

ONICO

2 229,74

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • M4B S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Loyd S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ raporty o: braku wykupu obligacji serii D i rozpoczęciu przygotowania wniosku o upadłość, rezygnacji członków Zarządu oraz powołaniu nowego Prezesa Zarządu, transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, niedojściu do skutku emisji obligacji serii LYD0320, rozwiązania umowy z autoryzowanym doradcą, zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta oraz o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy nabycia udziałów w spółce Promosupport Sp. z o.o.
  • Ekokogeneracja S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ raporty o: odrzuceniu przez zgromadzenie wierzycieli propozycji układowych w związku z przyspieszonym postępowaniem układowym Emitenta, rezygnacji członka Rady Nadzorczej oraz decyzji sądu dotyczącej odmowy zatwierdzenia układu w spółce WGE Development S.A., dla której Emitent jest poręczycielem obligacji.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 27 marca – 21 kwietnia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

M4B

-84,55

LOYD

-73,91

EKOKOGEN

-73,53

SILVACG

-66,67

NANOTEL

-63,16

ADMIRAL

-50,00

VCP

-48,28

BOA

-37,18

MERLINGRP

-36,73

SILESIA

-35,48

HEFAL

-33,33

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie