Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 27 lutego do 24 marca 2017 roku

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Po bardzo dobrym początku 2017 r. okres ostatnich czterech tygodni na rynku NewConnect nie należał do najbardziej udanych. Mimo, iż pozytywne nastroje nieco osłabły, to na przestrzeni ostatnich czterech tygodni NC Index utrzymał trend wzrostowy zyskując na wartości 0,76%. Kurs NC Index na zamknięciu sesji w dniu 24 marca 2017 r. uzyskał poziom 334,94 pkt. Maksimum tego indeksu, licząc od początku czerwca 2014 roku, odnotowano w dniu 3 marca 2017 roku, gdy jego wartość ustabilizowała się na poziomie 338,48 pkt. Spośród indeksów głównego parkietu jedynie mWIG40 zanotował spadek o 1,26% i w dniu 24 marca 2017 roku osiągnął poziom 4.795,92 pkt. Pozostałe tj. WIG20 oraz sWIG80 w omawianym okresie zamknęły się na poziomie odpowiednio 2.234,82 pkt. i 16.371,47 pkt., co daje wzrost o 1,03% oraz 3,98%. 

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 27 lutego do 24 marca 2017 r. osiągnęła poziom 143,49 mln zł, co świadczy o niższej o 21,62% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 183,06 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 stycznia 2016 r. – 24 marca 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 24 lutego – 24 marca 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 146 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 54 spółek pozostały bez zmian, natomiast 203 spółek zanotowało spadki.

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Merit Invest S.A. – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: publikacja raportu rocznego za 2016 rok, informacja o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r. o punkt dotyczący pozwolenia na udzielenie Emitentowi pożyczki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej na cele związane z realizacją strategii rozwoju Spółki na lata 2017-2020;
  • PCH Venture S.A. - na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • MedApp S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu o objęciu akcji serii E w ramach kapitału warunkowego.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 24 lutego – 24 marca 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

MERIT

186,67

PCHVENTURE

172,09

MEDAPP

169,57

MONDAY

145,45

MPLVERBUM

128,57

KANCELWEC

124,24

LASERMED

106,79

ADVERTIGO

76,92

PIK

68,42

5THAVENUE

65,35

MOBINI

60,47

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: The Farm 51 Group S.A., Macro Games S.A. oraz Bloober Team S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 27 lutego – 24 marca 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

FARM51

14 822,11

MGAMES

11 339,05

BLOOBER

9 629,38

PRIME

8 717,67

JUJUBEE

6 008,90

PRESENT24

5 654,12

FOREVEREN

5 068,12

BRAS

3 503,70

I3D

2 727,84

IFUN4ALL

2 715,57

QUBICGMS

2 658,97

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Mobile Partner S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Auto-Spa S.A. – na spadek ceny akcji wpływ mógł mieć raport w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji Spółki;
  • Momo S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu.


Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 24 lutego – 24 marca 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

MBPARTNER

-66,67

AUTOSPA

-54,07

MOMO

-52,86

BLUETAX

-43,64

BGE

-43,24

GCINVEST

-42,62

QUARKVENT

-42,56

BRAS

-42,50

PROPERTYF

-40,49

HFTGROUP

-39,13

LOYD

-38,64

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie