Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 30 stycznia do 26 lutego 2017 r.

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Od początku 2017 r. rynek NewConnect znajduje się w relatywnie silnym, wzrostowym trendzie. Na przestrzeni ostatnich czterech tygodni NC Index zyskał na wartości 6,50% i na zamknięciu sesji w dniu 24 lutego 2017 r. ustabilizował się na poziomie 332,74 pkt. To najwyższa wartość notowań, jaką NC Index wskazał od dnia 9 czerwca 2014 r. Również dodatnie, lecz o nieco niższych wartościach, dynamiki wzrostu charakteryzowały indeksy głównego parkietu warszawskiej giełdy. Notowania sWIG80 w omawianym okresie zamknęły się na poziomie 15.745,34 pkt, tj. wyższym o 3,79% w stosunku do kursu zamknięcia z dnia 27 stycznia 2017 r. W analogicznym okresie notowania mWIG40 wzrosły o 4,57% do poziomu 4.856,97 pkt, natomiast WIG20 zyskał 6,14% i ustabilizował się na poziomie 2.212.04 pkt. 

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 30 stycznia do 24 lutego 2017 r. osiągnęła poziom 183,06 mln zł, co świadczy o wyższej o 79,12% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 102,20 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 stycznia 2016 r. – 24 lutego 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 27 stycznia – 24 lutego 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 186 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 53 spółek pozostały bez zmian, natomiast 166 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • AdMassive S.A. – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: publikacja prognozowanych wynikach finansowych Spółki, publikacja informacji o emisji obligacji serii D i E, opublikowanie Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii E, a także inne informacje przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących;
  • i3D S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja ogłoszenia o zwołaniu NWZA Emitenta na dzień 15 marca 2017 r.;
  • Present24 S.A. - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o zakończeniu subskrypcji akcji serii E Emitenta.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 27 stycznia – 24 lutego 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

ADMASSIVE

336,36

I3D

310,00

PRESENT24

257,14

INFOSCAN

255,56

PCHVENTURE

207,14

MEDAPP

170,59

TERMO2PWR

157,69

MOTORICUS

150,00

GENERGY

133,33

ERS

113,64

SAPPEERS

112,20

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Bloober Team S.A., The Farm 51 Group S.A. oraz Jujubee S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 2 stycznia - 27 stycznia 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

BLOOBER

15 093,87

FARM51

13 876,77

JUJUBEE

12 641,01

MGAMES

12 113,76

SAPPEERS

11 692,18

FOREVEREN

11 375,35

QUBICGMS

9 592,46

PRESENT24

6 195,97

IFUN4ALL

4 024,97

FLUID

3 298,67

ONICO

3 284,23

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Merit Invest S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • ASTRO S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Nanotel S.A w restrukturyzacji – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu.


Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 27 stycznia – 24 lutego 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

MERIT

-62,03

ASTRO

-46,28

NANOTEL

-45,45

GRUPAEMM

-44,44

NAVIMORIN

-43,64

MGAMES

-42,48

EQUITIER

-41,89

GCINVEST

-41,18

ARTNEWMED

-35,29

GRJAGUAR

-33,33

CZARNKOW

-31,30

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie