Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 5 grudnia do 1 stycznia 2016 roku.

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Pierwsze cztery tygodnie 2017 roku były dla rynku NewConnect bardzo udanym okresem, jeszcze lepszym niż znakomita końcówka 2016 r. Wartość NCIndex na zamknięciu w dniu 27 stycznia 2017 r. wyniosła 312,42 pkt i w stosunku do kursu zamknięcia z 30 grudnia 2016 r. wzrosła o 1,93%. W dniu 25 stycznia 2017 r. odnotowane zostało również przeszło półtoraroczne maksimum tego indeksu na poziomie 315,18 pkt.


Podobny optymizm panował na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, ponieważ kurs sWIG80 ustabilizował się na poziomie 15.170,89 pkt, co oznaczało o wzroście o 5,75%. Jeszcze wyższy wzrost zanotował indeks średnich spółek mWIG40, którego notowania zyskały na wartości w omawianym okresie o 10,18% do 4.644,60 pkt. Bardzo dobrze zachowywał się też WIG20, który pierwsze cztery tygodnie nowego roku zamknął na poziomie 2.084,05 pkt, tj. o 6,99% wyższym od kursu zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej w 2016 r. Dla porównania amerykański indeks Dow Jones Industrial Average w ostatnich czterech tygodniach odnotował relatywnie niski wzrost na poziomie 1,68%.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 2 do 27 stycznia 2017 r. osiągnęła poziom 102,20 mln zł, co świadczy o wyższej o 7,52% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 95,06 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 stycznia 2016 r. – 27 stycznia grudnia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 30 grudnia 2016 r. – 27 stycznia 2017 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 213 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 50 spółek pozostały bez zmian, natomiast 140 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Termo2Power S.A. – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: informacja o zawarciu przeze Emitenta istotnej umowy oraz informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o dofinansowanie;
  • Merit Invest S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Blue Ocean Media S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć: informacja o przyjęciu nowej strategii Emitenta, zmiany osobowe w organach Spółki, informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze, informacje o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta oraz inne przekazywane przez Emitenta do publicznej wiadomości informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 30 grudnia 2016 r. – 27 stycznia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

TERMO2PWR

420,00

MERIT

393,75

BOMEDIA

289,29

PROVECTA

218,97

MGAMES

175,61

LANGLOO

150,00

NWAI

141,51

ASTRO

119,26

SILESIA

110,67

INFOSYS

100,00

BLUETAX

100,00

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Bloober Team S.A., Forever Entertainment S.A. oraz Macro Games S.A. 

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 2 stycznia - 27 stycznia 2017 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

BLOOBER

13 377,13

FOREVEREN

7 771,26

MGAMES

6 994,31

QUBICGMS

4 502,77

FLUID

4 350,83

FARM51

3 537,57

BOMEDIA

3 473,65

JUJUBEE

2 637,13

TOWERINV

2 380,73

CLOUD

2 115,48

GRJAGUAR

1 785,23

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Trophy Holding Nyrt. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja wyników głosowań nad uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 stycznia 2017 r.;
  • M4B S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu;
  • Stanusch Technologies S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje z raportowanego okresu.


Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 30 grudnia 2016 r. – 27 stycznia 2017 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

TROPHYRES

-56,00

M4B

-46,83

STANUSCH

-44,80

MBFGROUP

-42,35

ICPD

-36,00

HOLLYWOOD

-34,17

MBPARTNER

-33,33

HOTBLOK

-33,33

IGORIA

-32,95

EKOBOX

-30,26

RAJDY4X4

-30,00

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie