Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

ZEG SA - Przyłącz się do Porozumienia Akcjonariuszy

W związku ze zmianami właścicielskimi w Spółce ZEG SA, a także zważając na plany Kopexu dotyczące budowy dywizji automatyki górniczej oraz wciąż niezakończony proces restrukturyzacji Spółki chcielibyśmy zachęcić wszystkich posiadaczy akcji ZEG do przyłączenia się do porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych ZEG SA.

22 kwietnia na WZA ZEG-u Porozumienie wraz z pozostałymi inwestorami, którzy przekazali Stowarzyszeniu swoje pełnomocnictwa posiadało łącznie niemal 17% udział w kapitale zakładowym Spółki. Mimo tego w późniejszych głosowaniach, Kopex – nowy inwestor branżowy Spółki ZEG nie dopuścił do tego, aby w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadł przedstawiciel mniejszości. Taka postawa nowego właściciela jest niezrozumiała, zaskakująca, a także rodzi obawy, co do intencji właściciela wobec inwestorów mniejszościowych, a nawet samej spółki. Tego typu praktyka zasługuje na zdecydowaną krytykę, gdyż podważa transparentność działań Kopexu wobec przejmowanej Firmy, a także wobec pozostałych udziałowców. Godzi także w element przestrzegania kodeksu dobrych praktyk.             

                                                                                                                                                                Plany i dotychczasowe działania Porozumienia

 

Od momentu powołania Porozumienia Akcjonariuszy (od maja 2006 roku), jego działanie nakierowane było na restrukturyzację Spółki. Działając pod szyldem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zdołaliśmy zebrać do tej pory kilkanaście procent kapitału zakładowego ZEG, a z ramienia Porozumienia wszedł w maju 2007 roku do Rady Nadzorczej Spółki Piotr Cieślak – Wiceprezes Zarządu SII W ciągu kilku ostatnich miesięcy m.in. dzięki współpracy z BBI zrealizowana została cześć naszych postulatów związanych m.in. z redukcją kosztów. Spadek kosztów ogólnego zarządu oraz optymalizacja zatrudnienia, to czynniki, które znajdą większe odzwierciedlenie dopiero w tegorocznych wynikach finansowych Spółki. Uważamy jednak, że Firma nadal ma przed sobą spory potencjał do rozwoju, a jednocześnie nadal widzimy obszary wymagające dalszej restrukturyzacji. Wskazać tu można m.in. potrzebę sprzedaży zbędnych nieruchomości, które stanowią obecnie balast kosztowy. Sprzedaż nieprodukcyjnego majątku może zapewnić spółce dodatkowy zastrzyk gotówki, która mogłaby być wykorzystana m.in. przy inwestycjach w rozwój. Ponadto po przeprowadzonych analizach nie widzimy zasadności utrzymywania w strukturach Grupy – spółki zależnej Biura Handlowego ZEG. Utrzymywanie tej firmy w strukturach GK ZEG obniża rentowność całej Grupy, a w dodatku nie daje żadnych wymiernych korzyści zarówno operacyjnych, jak i finansowych Spółce. Zważając na dynamiczny wzrost inwestycji w segmencie górniczym w krajach azjatyckich (głównie Chiny, czy też Rosja) widzimy potrzebę istotnego wzmocnienia działu eksportu. Liczymy, że udrożnienie działań eksportowych nastąpi także dzięki m.in. współpracy z Grupą Kopex. Wspólnie z nowym właścicielem chcielibyśmy dokonać dalszej analizy i weryfikacji konieczności ponoszenia przez Spółkę bardzo wysokich, jak na sektor elektromaszynowy i branżę około górniczą kosztów rozwoju.

Chcielibyśmy również w jeszcze większym stopniu niż dotychczas zwiększyć rolę akcjonariuszy mniejszościowych w budowaniu strategii dalszego rozwoju Spółki. Uważamy, że korzystnym dla Spółki wariantem będzie konsolidacja całej dywizji automatyki Górniczej skupionej obecnie wokół Kopexu, pod szyldem spółki ZEG. Uważamy, że połączenie ZEGu z czołowym producentem automatyki górniczej na świecie Hansenem dałoby obu firmom wymierne efekty w postaci wielu obszarów synergii operacyjnej, jak i kosztowej. Konsolidacja dywizji automatyki wokół GK ZEG doprowadziłaby również do wzmocnienia światowej pozycji spółek, ich konkurencyjności, ale także mogłaby doprowadzić do istotnego wzrostu wartości zarówno Grupy Kapitałowej ZEG, jak i Kopexu.

W zależności od wizji rozwoju Grupy zaproponowanej przez nowego inwestora branżowego mamy także propozycje dotyczące dalszego rozwoju spółki ZEG Energetyka, będącej częścią GK ZEG. Wymieniona Spółka zależna rozwija się bardzo dynamicznie. W związku z planowanymi inwestycjami w branży energetycznej w Polsce, spodziewać się można dalszego silnego  wzrostu popytu na wyroby tej firmy. W takiej sytuacji niezbędne może się okazać wzmocnienie kapitałowe gałęzi energetycznej ZEG. W zależności od planów strategicznych nowego inwestora branżowego mamy dwie koncepcje rozwoju spółki ZEG Energetyka. Przy założeniu, że Kopex nie będzie zainteresowany rozwojem segmentu energetycznego ZEGu uważamy, że Spółka powinna przez najbliższe lata rozwijać się „niezależnie” dzięki środkom pozyskanym z rynku New Connect. Upublicznienie Spółki mogłoby być połączone ze sprzedażą części akcji będących własnością ZEG. Po upublicznieniu ZEG Energetyki, ZEG posiadałby nadal pakiet kontrolny (51%), a w perspektywie 2-3 lat pozbyłby się tego pakietu przy znacznie wyższej wycenie rynkowej. Nabywcą mógłby być inwestor branżowy. Jeśli jednak Kopex będzie zainteresowany utrzymaniem tej Firmy w strukturach GK ZEG, uważamy, że należałoby dokapitalizować Firmę w ramach Grupy (ewentualnie także i tu wchodziłaby w rachubę opcja upublicznienia), tak aby zapewnić jej możliwość dalszego dynamicznego rozwoju. Uważamy również, że w sytuacji, gdyby nie doszło do połączenia ZEGu z Hansenem, Spółka ta (ZEG Energetyka) powinna docelowo pozostać w strukturach GK ZEG. Podobne ścieżki rozwoju powinny być przypisane innej spółce zależnej ZEGu – ZEG PCB.

 

W opinii Porozumienia pod względem występujących obszarów synergii operacyjnej Grupa Kopex jest dobrym partnerem strategicznym dla Spółki ZEG, mogącym otworzyć dostęp do nowych rynków zbytu, ale także furtkę do know–how zdobywanego tańszym niż dotychczas kosztem. Chcielibyśmy, aby nasze pomysły zostały przynajmniej w części uwzględnione w planach strategicznych Kopexu przygotowywanych dla firmy ZEG. Uważamy, ze wiele z zaproponowanych przez nas działań, to propozycje mogące wpłynąć na wzrost wartości Grupy. Postawa Kopexu na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółki ZEG jest odczytywana przez rynek w sposób jednoznacznie negatywny. W maju przekazaliśmy pisemnie przedstawicielom Kopexu nasze krytyczne stanowisko dotyczące decyzji z ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZEG, przekazaliśmy je także w trakcie zebrania akcjonariuszy. Dysponując poparciem ponad 17% akcji gotowi jesteśmy do dalszych działań Porozumienia na rzecz zwiększenia naszego udziału w akcjonariacie do ponad 20%. Wówczas w drodze głosowania Grupami możemy zapewnić „mniejszości” miejsce w Radzie Nadzorczej ZEG. W związku z powyższym w perspektywie najbliższych miesięcy zamierzamy doprowadzić do ponownego głosowania nad zmianami w Radzie. Zainteresowanych wstąpieniem do Porozumienia bądź wsparciem naszej inicjatywy prosimy o kontakt z Piotrem Cieślakiem ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (pcieslak@sii.org.pl).

 

Aby zostać członkiem Porozumienia akcjonariuszy ZEG SA należy podpisać umowę Porozumienia, a następnie przekazać pełnomocnictwo do swoich akcji ZEG Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Akcje należy blokować tylko i wyłącznie pod Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Podpisane dokumenty w dwóch egzemplarzach należy przesłać na adres SII (ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław).

 

Umowa Porozumienia

Pełnomocnictwo

 


 
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie