Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 5 grudnia do 1 stycznia 2016 roku.

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

Ostatnie cztery tygodnie 2016 roku były dla rynku NewConnect udanym okresem. Wartość NCIndex na zamknięciu w dniu 30 grudnia 2016 r. wyniosła 306,50 pkt i w stosunku do kursu zamknięcia z 2 grudnia 2016 r. wzrosła o 4,17%. Podobny optymizm panował na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, ponieważ kurs sWIG80 ustabilizował się na poziomie 14.345,88 pkt, co oznaczało o wzroście o 2,66%. Nieznacznie niższy wzrost zanotował indeks średnich spółek mWIG40, którego notowania wzrosły w omawianym okresie o 1,80% do 4.215,54 pkt. Zdecydowanie najlepsze wyniki odnotował jednak WIG20, który 2016 rok zamknął na poziomie 1.947,60 pkt, tj. o 9,21% wyższy od kursu zamknięcia z 2 grudnia 2016 r. 

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 5 grudnia do 30 grudnia 2016 r. osiągnęła poziom 95,06 mln zł, co świadczy o wyższej o 18,76% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 80,04 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w mln zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 października 2015 r. – 30 grudnia 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 2 grudnia – 30 grudnia 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 170 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 54 spółek pozostały bez zmian, natomiast 174 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Grupa Exorigo-Upos S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o zmianach w składzie osobowym organów Spółki;
  • Innovative Commerce AS - na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu informacji o zwołaniu na dzień 30 grudnia 2016 r. NWZA Emitenta; w dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta;
  • Patent Fund S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje.


Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 2 grudnia – 30 grudnia 2016 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

XOUPOS

309,56

INNOCOMM

256,58

PATFUND

150,00

GREMPCO

107,69

RAJDY4X4

100,00

PARCELTEC

90,00

LSTECHHOM

89,80

JANTAR

75,56

JWWINVEST

73,11

LIBERTY

70,37

TAXUSFUND

66,67

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Cloud Technologies S.A., Bloober Team S.A. oraz Black Pearl S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 5 grudnia – 30 grudnia 2016 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

CLOUD

15 041,81

BLOOBER

10 090,95

BPC

5 538,80

EFENERGII

4 498,54

BIOERG

2 853,60

FARM51

2 374,74

FOREVEREN

2 229,18

JUJUBEE

1 945,86

SAPPEERS

1 876,85

BRAS

1 828,90

PRIME

1 630,67

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • 71Media S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje;
  • Merit Invest S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych oraz informacji o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta;
  • Futuris S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej przez Emitenta informacje.


Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 2 grudnia – 30 grudnia 2016 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

71MEDIA

-62,81

MERIT

-55,56

FUTURIS

-52,94

B2BPARTNER

-50,00

BRAS

-50,00

BPC

-50,00

BOMEDIA

-49,09

SMSKREDYT

-45,74

MOTORICUS

-45,45

BIOERG

-43,33

RSY

-42,93

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie