Chat with us, powered by LiveChat

10 spółek z NewConnect, które regularnie wypłacają dywidendy

Skomentuj artykuł
© adrian_ilie825 – fotolia.com

Nie tylko firmy z Głównego Rynku warszawskiej giełdy potrafią co roku wypłacać dywidendy. W alternatywnym systemie obrotu NewConnect również znajdziemy emitentów, którzy regularnie dzielą się swoimi zyskami z akcjonariuszami. W niektórych przypadkach stopa dywidendy może robić wrażenie.

 

Postanowiliśmy wybrać 10 emitentów, którzy wypłacają dywidendy nieprzerwanie co najmniej od czterech lat (jako spółki giełdowe). Przygotowane przez nas zestawienie prezentujemy poniżej.

Gwarant Agencja Ochrony

Spółka Gwarant zajmuje się ochroną fizyczną obiektów, w tym inwestycji budowlanych (autostrady, obwodnice miast, centra handlowe, stacje paliw itp.) oraz obiektów wielkopowierzchniowych (handlowych i produkcyjnych). Jej porzedmiotem działalności są również prace związane z kompleksowym utrzymaniem czystości w firmach, instytucjach i innych obiektach. Ponadto w ofercie emitenta znajdziemy usługi integracji systemów monitorowania alarmów w Inteligentnym Centrum Monitorowania czy szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zarejestrowanego agenta, kwalifikowanego pracownika ochrony.

 

Gwarant regularnie dzieli się swoim zyskiem od 2010 roku. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym roku dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,4 zł, co przy obecnym giełdowym kursie oznacza stopę dywidendy na poziomie bliskim 10%. Jako dzień dywidendy wyznaczono 30 czerwca 2017 roku, natomiast jej wypłata ma nastąpić 14 lipca 2017 roku.

 

Gwarant Agencja Ochrony – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

Euro-Tax.pl

Działania podejmowane przez Grupę Kapitałową Euro-Tax.pl są związane z pozyskaniem klientów zainteresowanych uzyskaniem zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego z tytułu pracy wykonywanej w jednym z krajów Unii Europejskiej (Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii) lub USA, składaniem w ich imieniu wniosku o zwrot podatku, reprezentowaniem ich przed zagranicznym urzędem skarbowym, a następnie realizacją czeku i transferem środków na konto klienta (usługa realizacji czeków świadczona jest również niezależnie od obsługi zwrotu podatku). Grupa Kapitałowa zajmuje się ponadto oferowaniem usług w zakresie pomocy w uzyskiwaniu zasiłków socjalnych z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

 

Emitent dzieli się zyskiem z akcjonariuszami od 2010 roku. W tym roku dywidenda w wysokości 0,62 zł na jeden walor wypłacona zostanie 29 czerwca. Dzień dywidendy ustalono na 14 czerwca 2017 roku, w związku z czym obecnie akcje Euro-Tax.pl notowane są już bez prawa do dywidendy. Biorąc pod uwagę kurs zamknięcia notowań z ostatniej sesji giełdowej przed odcięciem dywidendy (12 czerwca 2017 roku), stopa dywidendy wyniosła około 11%.

 

Euro-Tax.pl – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

Dektra

Przedmiotem działalności spółki Dektra jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. Jej oferta kierowana jest natomiast przede wszystkim do następujących segmentów budownictwa: systemy dociepleń, sucha zabudowa, izolacje, dekarstwo, budownictwo drogowe, budownictwo hydrologiczne.

 

Dektra dzieli się swoim zyskiem od 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zadecydowało, że w tym roku do akcjonariuszy trafi 1,16 mln zł, co w przeliczeniu daje 1,05 zł na jedną akcję, a przy obecnym kursie giełdowym oznacza stopę dywidendy na poziomie około 10%. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 czerwca 2017 roku, a jej wypłata ma nastąpić 4 września 2017 roku.

 

Dektra – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

Onico

Grupa Onico jest dostawcą m.in. LPG, diesla oraz biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców indywidualnych, przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Specjalizuje się także w sprzedaży asfaltów oraz produktów przemysłowych marki Castrol.

 

Onico wypłaca dywidendy od 2011 roku. W tym roku nie odbyło się jeszcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie emitenta, które musi podjąć decyzję o sposobie podziału zysku wypracowanego w 2016 roku (obrady zostały zwołane na 27 czerwca 2017 roku). Z opublikowanych projektów uchwał wynika jednak, że kwota dywidendy może wynieść 7,23 mln zł, czyli 5 zł na jedną akcję. Jeśli uchwała walnego zgromadzenia zostałaby przyjęta w takim kształcie, biorąc pod uwagę obecny kurs giełdowy Onico, stopa dywidendy byłaby równa 3,5%. Proponowany dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy to odpowiednio 1 i 17 sierpnia 2017 roku.

 

Onico – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

MakoLab

MakoLab – Digital Solutions Agency – realizuje projekty służące transformacji cyfrowej globalnych koncernów i największych polskich instytucji. W ofercie firmy znajdują się platformy komunikacyjne i prosprzedażowe: strony i portale internetowe, e-sklepy, systemy biznesowe, aplikacje mobilne, usługi z obszaru Data i semantyki, a także kreacji i multimediów, user experience, e-marketingu i analityki webowej. MakoLab ma na swoim koncie wiele dedykowanych rozwiązań dla sektorów automotive, finansów i ubezpieczeń i nieruchomości komercyjnych, wdrożonych w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

 

Spółka dzieli się swoim zyskiem od 2011 roku. Proponowana przez Zarząd MakoLab dywidenda za 2016 rok ma wynieść 0,42 mln zł, co w przeliczeniu daje 0,06 zł na jedną akcję, a przy obecnym kursie giełdowym oznacza stopę dywidendy na poziomie około 3%. Proponowany dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy to odpowiednio 13 lipca i 3 sierpnia 2017 roku. Ostatecznie o wysokości ewentualnej dywidendy, jak również o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, decydować będzie jednak Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które zostało zwołane na 29 czerwca 2017 roku. 

 

MakoLab – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

Cyfrowe Centrum Serwisowe

Cyfrowe Centrum Serwisowe prowadzi swoją działalność głównie w obszarach: świadczenia usług serwisowych, dystrybucji, a także działalności holdingowej i inwestycyjnej. Oferta spółki obejmuje gwarancyjny i pogwarancyjny serwis naprawczy urządzeń telekomunikacyjnych, tabletów, wybranych modeli cyfrowych aparatów fotograficznych, usługi logistyczne, odnawianie i modyfikacje urządzeń telekomunikacyjnych na zlecenie producentów i operatorów telefonii komórkowej. Ponadto emitent prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, akcesoriów, modemów, notebooków i innych artykułów elektronicznych.

 

Spółka dzieli się swoim zyskiem od 2013 roku. Zaproponowana przez Zarząd spółki kwota dywidendy za 2016 rok to w przeliczeniu 0,11 zł na jedną akcję, co przy obecnym kursie giełdowym oznaczałoby stopę dywidendy na poziomie około 9%. Dwóch akcjonariuszy Cyfrowego Centrum Serwisowego zgłosiło jednak własny projekt uchwały, zgodnie z którym dywidenda na jedną akcję miałaby wynieść 0,15 zł (stopa dywidendy przy obecnym kursie wyniosłaby wówczas 12%). Ostatecznie decyzja o sposobie podziału zysku podjęta zostanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, które zostało zwołane na 29 czerwca 2017 roku. Zarówno Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego, jak i dwóch akcjonariuszy, którzy zgłosili własny projekt uchwały dotyczący sposobu podziału zysku za 2016 rok, zaproponowali aby dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy przypadał odpowiednio na 14 i 28 lipca 2017 roku.

 

Cyfrowe Centrum Serwisowe – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

Grupa Exorigo-Upos

Exorigo-Upos to firma specjalizująca się w zaawansowanych rozwiązaniach z zakresu IT, która wspiera technologicznie przedsiębiorstwa i instytucje z takich sektorów jak retail, bankowość, ubezpieczenia, produkcja czy administracja publiczna. Emitent kładzie przy tym nacisk na zwiększenie wydajności procesów biznesowych klientów, zarówno w obszarze B2B, jak i B2C.

 

Spółka dzieli się swoim zyskiem od 2013 roku. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos dywidenda za 2016 rok wyniosła 0,51 zł na jedną akcję i wypłacona została 27 kwietnia 2017 roku. Biorąc pod uwagę kurs zamknięcia notowań z ostatniej sesji giełdowej przed odcięciem dywidendy (10 kwietnia 2017 roku), stopa dywidendy wyniosła 3,52%.

 

Grupa Exorigo-Upos – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

Aqua

Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin. Poprzez 40 tysięcy punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tys. mieszkańców oraz odbiera i oczyszcza ścieki od przeszło 166 tys. mieszkańców. Ponadto dostarcza rocznie ok. 15 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 11 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Aquę korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe.

 

Aqua nieprzerwanie dzieli się swoim zyskiem od 2011 roku. Proponowana przez Zarząd spółki kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję za 2016 rok wynosi 0,87 zł, co przy obecnym kursie giełdowym oznacza stopę dywidendy na poziomie ponad 5%. Projekt uchwały zakłada przy tym, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 23 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy 11 lipca 2017 roku. Ostateczna decyzja, zarówno w sprawie kwoty, jak i terminu wypłaty dywidendy, należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, które zostało zwołane na 14 czerwca 2017 roku.

 

Aqua – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

IAI

Spółka IAI oferuje system IAI-Shop.com (poza Polską IdoSell Shop) – kompleksową usługę dla profesjonalnych sprzedawców internetowych dostępną w modelu SaaS. Na usługę składają się consulting, hosting, usługi graficzne oraz wszelkie wsparcie dla firm prowadzących handel w Internecie. Do klientów spółki należą duże firmy detaliczne, sieci handlowe oraz uznane sklepy internetowe z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Od 2013 roku IAI obsługuje również hotele, pensjonaty, właścicieli apartamentów, wypożyczalnie samochodów i innych usługodawców noclegowych i wynajmu dobowego poprzez usługę IdoSell Booking, również dostępną w modelu SaaS, pozwalającą na prowadzenie rezerwacji na swojej stronie internetowej, połączonej z serwisami OTA (np. Booking.com), umożliwiającą przyjmować płatności.

 

Spółka dzieli się swoim zyskiem od 2013 roku. Rekomendowana przez Zarząd IAI kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję w tym roku wynosi 0,12 zł, co przy obecnym kursie giełdowym daje stopę dywidendy na poziomie nieco ponad 1%. Zgodnie z projektem uchwały przygotowanym przez Zarząd spółki dzień dywidendy miałby przypadać na 6 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 13 lipca 2017 roku. Ostateczna decyzja co do sposobu podziału zysku ma zostać podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI, które zostało zwołane na 27 czerwca.

 

IAI – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

Spółka jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym oferującym usługi z zakresu m.in. analizy ochrony ubezpieczeniowej, oceny ryzyka, prewencji, przygotowania oferty, procedur i szkoleń, a także wyceny nieruchomości. Wachlarz obsługiwanych ubezpieczeń dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych i OC, komunikacyjnych, finansowych, gwarancji, a także ubezpieczeń osobowych i grupowych ubezpieczeń na życie.

 

Spółka dzieli się swoim zyskiem z akcjonariuszami od 2013 roku. W tym roku rekomendowana przez Zarząd WDB kwota dywidendy to 0,12 zł na jedną akcję, co przy obecnym kursie dawałoby stopę dywidendy na poziomie około 5%. Zgodnie z opublikowanym projektem uchwały dzień ustalenia prawa do dywidendy miałby przypadać na 7 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2017 roku. Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku będzie jednak należała do akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki. Początkowo obrady zwołane zostały na 7 czerwca, jednak ze względu na brak kworum walne zgromadzenie musiało zostać zwołane ponownie – tym razem na 28 czerwca 2017 roku.

 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi – wykres kursu akcji
Źródło: www.Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie