Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 10 października do 6 listopada 2016 r.

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - Fotolia.com

W ostatnich czterech tygodniach na mniejszym z parkietów polskiej giełdy widoczny był zdecydowany entuzjazm inwestorów, który jednak z czasem osłabł, w efekcie czego wzrost NCIndex w tym okresie osiągnął wartość jedynie 0,86%, natomiast sam indeks na zamknięciu w dniu 4 listopada 2016 r. ustabilizował się na poziomie 299,76 pkt. Wątpliwie optymistycznym aspektem jest tu fakt, że i tak był to wynik lepszy od dynamiki indeksów głównego parkietu. Indeks sWIG80 spadł do poziomu 14.036,28 pkt, tym samym tracąc na wartości 2,35%, natomiast notowania mWIG40 zamknęły się wynikiem 3.953,94 pkt, czyli niższym względem ostatniego miesiąca o 1,54%. Głównemu indeksowi rynku NewConnect kroku próbował dotrzymać jedynie WIG20, który jako jedyny z najważniejszych indeksów głównego parkietu wykazał dodatnią dynamikę wzrostu. Była ona jednak niewielka, ponieważ wyniosła jedynie 0,57%, co na zamknięciu ustabilizowało ww. indeks na poziomie 1.716,79 pkt.

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 10 października do 4 listopada 2016  r. osiągnęła poziom 103,80 mln zł, co świadczy o wyższej o 12,29% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 92,44 mln zł.

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 października 2015 r. – 4 listopada 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 7 października – 4 listopada 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 158 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 59 spółek pozostały bez zmian, natomiast 189 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Innovative Commerce AS – na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: informacje o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz publikacja protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 października 2016 r.;
  • Global Trade S.A. - na wzrost ceny akcji mogły mieć wpływ: informacja o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta, informacje o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze, informacja o zawarciu przed spółkę zależną od Emitenta umowy istotnej wartości oraz informacja o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  • Eurosystem S.A. - na wzrost ceny mogły mieć wpływ: informacje o zmianie stanu posiadania istotnych akcjonariuszy Emitenta oraz informacja o zawarciu przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy istotnej wartości z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 7 października – 4 listopada 2016 r.

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

INNOCOMM

665,71

GLOBALTR

500,00

ERS

111,76

ADMASSIVE

110,53

VISION

100,00

01CYBATON

100,00

GCINVEST

90,00

INTELIWIS

78,00

BIOERG

76,47

PIK

69,23

GRJAGUAR

62,50

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Black Pearl S.A., Polscy Inwestorzy S.A. oraz Bloober Team S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 7 października – 4 listopada 2016 r.

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

BPC

18 479,92

POLINW

9 701,46

BLOOBER

9 154,55

ONICO

4 380,99

CLOUD

4 018,88

01CYBATON

2 954,02

SOFTBLUE

1 703,97

ARRINERA

1 547,93

TROPHYRES

1 517,09

FLUID

1 492,66

IFUN4ALL

1 471,10

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Polscy Inwestorzy S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o zmianie stanu posiadania przez istotnych akcjonariuszy Emitenta;
  • Luxima S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w omawianym okresie;
  • Provecta IT S.A. – na spadek ceny akcji nie miały wpływu żadne informacje przekazywane przez Emitenta do wiadomości publicznej w omawianym okresie.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 7 października – 4 listopada 2016 r.

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

POLINW

-86,36

LUXIMA

-66,67

PROVECTA

-66,33

NETWISE

-53,61

HOTBLOK

-50,00

PCHVENTURE

-50,00

AEDES

-48,00

HFTGROUP

-43,79

DORADCY24

-40,35

RUNICOM

-40,00

SZAR

-40,00

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie