Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

JSW notuje stratę w III kw. za sprawą zdarzeń jednorazowych

© adam88xx - Fotolia.com

Wyniki finansowe JSW w III kw. 2016 roku zostały obniżone o 186 mln zł przez zdarzenia jednorazowe. Bez uwzględniania tych zdarzeń spółka odnotowała zysk już na poziomie działalności operacyjnej. Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane pozycje wynikowe JSW.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł)

III kw. 2016 r.

III kw. 2015 r.

I-III kw. 2016 r.

I-III kw. 2015 r.

Przychody ze sprzedaży

1 670,0

1 695,1

4 563,6

5 196,8

Wynik brutto na sprzedaży

232,5

21,3

421,4

-32,1

Wynik EBITDA

60,1

364,5

360,9

379,5

Wynik operacyjny

-142,7

29,2

-281,4

-651,8

Wynik brutto

-159,3

0,2

-388,5

-758,2

Wynik netto podmiotu dominującego

-139,0

0,9

-288,1

-623,4

Źródło: JSW S.A.

 

W III kw. 2016 roku przychody JSW wyniosły 1 670 mln zł i były mniejsze o 1,5% rok do roku. Patrząc przez pryzmat 9 miesięcy 2016 roku, kiedy przychody spadły o 12,2% rdr, widoczne jest wyhamowanie ujemnej dynamiki. W okresie I-III kw. 2016 roku produkcja węgla w JSW wyniosła 12 681,5 tys. ton (+6,7% rdr), a sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych 8 674,8 tys. ton (+10,2% rdr). Spółka od początku roku notuje wzrost cen sprzedaży węgla, szczególnie w III kw. 2016 roku. Cena węgla koksowego wzrosła z 80 USD/t w II kw. 2016 roku do 85 UST/t w III kw. 2016 roku (+6,3%), a cena węgla energetycznego odpowiednio z 52 USD/t do 56 USD/t (+7,7%).

 

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w III kw. 2016 roku 232,5 mln zł wobec 21,3 mln zł przed rokiem. Różnica wynika ze spadku kosztów. Koszty rodzajowe były mniejsze o 18,8% rdr, a to głównie za sprawą mniejszej amortyzacji (202,8 mln zł, -39,5% rdr) i świadczeń na rzecz pracowników (715 mln zł, -18,7% rdr). Na poziomie zysku operacyjnego JSW odnotowało 142,7 mln zł straty, jednak wynik EBITDA był dodatni nawet z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych. One-offy obniżyły wynik w III kw. 2016 roku o 186 mln zł i wynikały ze sprzedaży akcji SEJ S.A. i WZK Victoria S.A. Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych EBITDA wyniosła 246,1 mln zł. Z kolei wyniki w III kw. 2015 roku zostały podwyższone między innymi o 207,9 mln zł dodatkowych przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

 

W okresie I-III kw. 2016 roku JSW wypracowało 377,1 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej wobec 555,6 mln zł przed rokiem. Łączna zmiana stanu środków pieniężnych była dodatnia i wyniosła 72,6 mln zł wobec ujemnej wartość przed rokiem na poziomie 226,2 mln zł. Przepływy bieżącego okresu zostały wsparte dodatkowymi wpływami ze sprzedaży akcji spółek PEC, SEJ i WZK Victoria, które zasiliły JSW kwotą 612,2 mln zł. Na koniec III kw. 2016 roku stan środków pieniężnych i ekwiwalentów wyniósł 423 mln zł.

 

„Jesteśmy w trakcie procesu restrukturyzacji. W obliczu zagrożenia utraty płynności finansowej musieliśmy podjąć bardzo trudne decyzje związane m.in. z przekazaniem Ruchu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz ze zbyciem części naszych aktywów koksowniczych i energetycznych. To pozwoliło ustabilizować sytuację płynnościową spółki. Istotnym czynnikiem stabilizującym sytuację było również podpisanie w sierpniu br. Porozumienia z Obligatariuszami Spółki. Obecnie koncentrujemy się na realizacji programu restrukturyzacji. Realizujemy również kilka kluczowych projektów inwestycyjnych, które mają pozwolić na funkcjonowanie Grupy w długim horyzoncie czasu i zabezpieczyć miejsca pracy. Inwestycje te mają doprowadzić do zwiększenia udziału wysokiej jakości węgla koksowego w naszej produkcji. Obecnie odczuwamy też pozytywne skutki wzrostu cen węgla, jednak na razie trudno ocenić, na ile to trwała tendencja” - skomentował Tomasz Gawlik, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

 

Po publikacji wyników do godziny 13:00 kurs akcji JSW rósł nawet o 8,5%, wyznaczając nowe lokalne maksimum. Od początku roku kurs akcji porusza się w bardzo silnym trendzie wzrostowym i na razie na wykresie trudno doszukiwać się sygnałów zwiastujących jego osłabienie. Jednak w dłuższym terminie tak silnie nachylona linia trendu wzrostowego jest praktycznie nie do utrzymania.

 

JSW - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: JSW S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 8 lat, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i raportów analitycznych, prelegent na konferencjach inwestorskich. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW. Inwestor indywidualny z kilkuletnim doświadczeniem.

 

 

📧 Napisz do mnie