Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki spółek z WIG20 za 2017 rok. Sprawdź, kto zarobił najwięcej

Skomentuj artykuł
vege - fotolia.com

Znamy już ubiegłoroczne wyniki wszystkich dużych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jak pokazują dane zawarte w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, łączny skonsolidowany zysk netto blue chipów wyniósł 34 mld złotych, co jest rezultatem o ponad 80 procent lepszym w stosunku do danych z 2016 roku. Po tym, jak sprawdziliśmy, która spółka może się pochwalić największym wzrostem zysku, wyłoniliśmy firmy o najwyższym i najniższym skonsolidowanym zysku netto przypisanym akcjonariuszom jednoski dominującej.

 

Tylko dwie spółki spośród firm notowanych w indeksie WIG20 odnotowało w 2017 roku stratę netto, co dobrze świadczy o rozwoju polskiej gospodarki. Według danych GUS, w ubiegłym roku polskie PKB urosło o 4,6 procent, wobec wzrostu o 2,9 procent w 2016 roku.

 

Jak pisaliśmy wcześniej, największą poprawą wyniku w 2017 roku może się pochwalić JSW. Gigantyczny wzrost wynoszący 38 tys. procent to zasługa niskiego poziomu zysku za 2016 rok oraz mocnego wzrostu cen węgla koksowego oraz koksu. Ich średnie ceny podskoczyły w ciągu roku o 65 i 60 procent.

PKN Orlen na czele

Biorąc pod uwagę samą wartość zysku netto, najlepszy w 2017 roku okazał się PKN Orlen. Paliwowa spółka wygenerowała 6,655 mld złotych skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 26,5 procent więcej w stosunku do danych za 2016 rok i jednocześnie rekord w wykonaniu państwowego giganta (Skarb Państwa posiada 27,52 procent udziału w spółce). Nieco wolniej rosły przychody firmy. W 2017 roku wyniosły one 95,364 mld zł, czyli o 20 procent więcej rok do roku. Jednym z elementów, którym Orlen zawdzięcza wysoki zysk, jest rekordowa sprzedaż paliw, która wyniosła 42 382 tys. ton (o 7 procent więcej rok do roku). Spółka podała również, że dobry rezultat to także zasługa wprowadzonych regulacji ograniczających szarą strefę, wzrost notowań głównych produktów oraz zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych w grupie Unipetrol, której właścicielem jest PKN Orlen. Bez znaczenia nie pozostaje również marża rafineryjna, która wzrosła z 5,3 USD/bbl w 2016 roku do 6,4 USD/bbl w 2017 roku.

 

PKN Orlen - wykres kursu akcji
wykres PKN Orlen
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Wiceliderem indeksu WIG20 pod względem wielkości ubiegłorocznego zysku jest PKO BP. Największy bank działający na polskim rynku zarobił 3,104 mld zł, o 8 procent więcej niż rok wcześniej. Na trzecim miejscu znalazł się gazowy gigant PGNiG, z zyskiem netto na poziomie 2,923 mld zł, a na czwartym PZU. Pierwszą piątkę zamyka Polska Grupa Energetyczna, której zysk wyniósł 2,66 mld zł. Widać zatem, że cały czas największymi zyskami mogą się pochwalić spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Warto pamiętać, że waga “państwowych” firm w indeksie WIG20 obecnie przekracza 70 procent.

 

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spółek notowanych w indeksie WIG20 wygenerowany w 2017 roku
Nazwa spółki Wartość (w tys. zł)
Alior Bank 515 241
BZ WBK 2 213 054
CCC 286 900
CD Projekt 200 270
Cyfrowy Polsat 980 600
Energa 773 000
Eurocash -33 312
JSW 2 538 900
KGHM 1 568 000
Lotos 1 671 800
LPP 440 851
mBank 1 091 530
Orange Polska -60 000
Pekao 2 475 129
PGE 2 660 000
PGNiG 2 923 000
PKN Orlen 6 655 000
PKO BP 3 104 000
PZU 2 910 000
Tauron 1 380 663
SUMA: 34 294 626

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych spółek

Orange Polska z największą stratą

Najwyższą stratę spośród spółek notowanych w indeksie blue chipów zanotował Orange Polska. Firma w 2017 roku straciła 60 mln zł. Biorąc pod uwagę poziom straty w 2016 roku, wyniki telekomunikacyjnej firmy nie jest zły. Rok wcześniej spółka straciła 1,746 mld zł. Poprawie wyniku towarzyszył wzrost przychodów, które poszły w górę o 1,38 procent do poziomu 11,538 mld zł. W 2018 roku Orange zamierza zainwestować od 2 do 2,2 mld zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój sieci światłowodowej oraz komórkowej.

 

Orange Polska - wykres kursu akcji
 wykres Orange Polska
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Oprócz dawnego TP S.A. na minusie rok zakończył Eurocash. Gigant branży handlowej stracił 33 mln złotych, wobec zysku na poziomie niespełna 180 mln zł rok wcześniej. Jak czytamy w raporcie “negatywny wpływ na zysk netto miały wyższe koszty z tytułu wzrostu zadłużenia związanego z akwizycjami oraz płatności zabezpieczenia na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT”. Mimo straty netto Eurocash zamierza wypłacić dywidendę. Zgodnie z projektem uchwały, która będzie poddana pod głosowanie podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy 25 kwietnia, po uzyskaniu zgody właścicieli firma może wypłacić 0,73 zł dywidendy na akcję. Środki te mają pochodzić z kapitału zapasowego spółki.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie