Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek z WIG20, które w 2017 roku najmocniej poprawiły wyniki

Skomentuj artykuł
Dreaming Andy - fotolia.com

Za nami publikacja raportów za 2017 rok wszystkich największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Czternaście spośród dwudziestu blue chipów może pochwalić się wzrostem zysku. W poniższej analizie znajdziecie pięć z nich, których wzrost skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej był największy.

 

W sumie spółki z indeksu WIG20 zarobiły w 2017 roku 34 mld zł, co jest wynikiem lepszym rok do roku o 87 procent. Pod uwagę wzięliśmy spółki z uwzględnieniem ostatniej rewizji indeksu w marcu tego roku. Wówczas miejsce Asseco Poland zajął CD Projekt.

JSW

Węglowa spółka zarobiła w 2017 roku 2,539 mld zł. Dzięki niskiemu poziomowi zysku w 2016 roku, wynoszącemu zaledwie 6,7 mln zł, JSW może się pochwalić wzrostem o prawie 38 tys. procent. Wartość skonsolidowanych przychodów wyniosła w tym okresie 8877,2 mln zł, wobec 6731,3 mln zł rok wcześniej. Mimo tak dużego wzrostu zysków, spółka nie zamierza w tym roku wypłacać dywidendy. Jak czytamy w jej komunikacie, ze względu na porozumienie z obligatariuszami oraz konieczność odbudowania kapitału zapasowego, zarząd JSW nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

 

 JSW - wykres kursu akcji
wykres jsw
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Znaczna poprawa kondycji spółki to zasługa sytuacji na rynku węgla, którego ceny w 2017 roku podskoczyły z 90 do 200 dolarów z tonę. O 65 procent wzrosła również średnia cena węgla koksowego. Wyższym cenom na rynku towarzyszył wzrost kosztów wydobycia, który w 2017 roku w kopalniach JSW wyniósł 312 zł za tonę. Jest to wynik o prawie 25 procent wyższy niż w 2016 roku.

CCC

Dystrybutor i producent obuwia w 2017 roku odnotował 286,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jest to o 466 procent więcej w ujęciu rocznym.

 

Przychody spółki w ubiegłym roku sięgnęły 4,194 mld zł, wobec 3,185 mld zł rok wcześniej. Marża brutto na sprzedaży odnotowana w Polsce, która jest największym rynkiem zbytu dla spółki (48 procent przychodów grupy w 2017 roku), wyniosła 51,5 procent, a na pozostałych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej 58,7 procent. Działalność CCC w Europie Zachodniej pozwoliła wygenerować marżę brutto na sprzedaży na poziomie 59,1 procent. W przypadku sprzedaży e-commerce wyniosła ona 41,2 procent.

 

 CCC - wykres kursu akcji
 wykres CCC
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Mimo wzrostu łącznej powierzchni sklepów o 8,9 procent rok do roku, CCC udało się wypracować wyższą o 6,37 procent sprzedaż detaliczną w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni handlowej (6,84 tys. zł na metr kwadratowy).

 

Na wyniki spółki duży wpływ mają czynniki meteorologiczne. Jego efekty były zauważalne w lutym, gdy CCC odnotowała spadek sprzedaży o 4,9 procent w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, przy rosnącej powierzchni handlowej oraz przy wzroście sprzedaży internetowej (+41 procent rok do roku).

Energa

Energetyczna spółka zarobiła w 2017 roku 773 mln zł, wobec 151 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej rok wcześniej. Daje to wzrost na poziomie niespełna 412 procent, co plasuje Energę na trzecim miejscu wśród spółek, które najmocniej poprawiły wyniki w minionym roku. W tym samym czasie przychody firmy wzrosły o 3,43 procent.

 

Energa - wykres kursu akcji
 wykres energa
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W 2017 roku Energa może się pochwalić wysokim poziomem inwestycji, które wyniosły w sumie 1,4 mld zł. Większa część tej kwoty (1,25 mld zł) przypadła segmentowi “dystrybucja”. W ubiegłym roku spółka przyłączyła 52 tys. nowych klientów. Zmodernizowała także 3718 km linii energetycznych.

Tauron

Na czwartym miejscu zestawienia znalazł się kolejny dystrybutor energii, którego głównym właścicielem jest Skarb Państwa. W 2017 roku Tauron zarobił 1,38 mld zł, czyli o ponad 275 procent więcej rok do roku. Wysoki wzrost zysku jest efektem m.in. słabego wyniku za 2016 rok. Wówczas zysk netto został mocno obciążony odpisami aktualizującymi majątek spółki. Wartość odpisów niefinansowych aktywów trwałych w 2016 roku wyniosła 832 mln złotych.

 

 Tauron - wykres kursu akcji
 wykres tauron
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Dobry wynik nie jest poparty wzrostem przychodów, które w ujęciu rocznym były niższe o 1,3 procent. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są mniejsze przychody ze sprzedaż energii elektrycznej, które zmalały z 9,522 mld zł w 2016 roku do poziomu 8,795 mld zł w 2017 roku.

LPP

Gigant branży odzieżowej odnotował 440 mln zł skonsolidowanego zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, co daje wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 152 procent. Przychody całej grupy kapitałowej w tym okresie wyniosły 7,03 mld zł (+16,8 procent rok do roku). Spółka jest właścicielem sieci sklepów takich marek jak Reserved, Cropp Mohito, Sinsay i House. Jak czytamy w raporcie, największy wzrost sprzedaży w 2017 roku odnotowała sieć Sinsay (+32,4 procent) i Reserved (+17,3 procent).

 

 LPP - wykres kursu akcji
 wykres LPP
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Sklepy marek należących do LPP znajdują się obecnie w 20 krajach Europy i Bliskiego Wschodu. W ubiegłym roku spółka rozpoczęła działalność na dwóch nowych rynkach: Białorusi i Serbii. Zgodnie z planem ekspansji, w tym roku planowane jest wejście do Kazachstanu i Izraela. W przypadku tego ostatniego kraju w grę wchodził system franczyzowy.

 

Na tegoroczne wyniki spółki może mieć wpływ funkcjonujący od marca zakaz handlu w niektóre niedziele. O ewentualnym wpływie i opinii firmy na jego temat pisaliśmy w osobnym tekście.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie