Chat with us, powered by LiveChat

Szał zakupowy na akcje Petrolinvestu. Od dziś ponownie są w obrocie

Skomentuj artykuł
© Ded Pixto – fotolia.pl

Petrolinvest poinformował akcjonariuszy o zakończeniu operacji scalania akcji w skutek czego ich liczba zmalała z 241,9 mln do nieco ponad 15,1 mln. Dzięki zakończeniu procedury spółka powraca do obrotu na polskiej giełdzie.


Zarząd Petrolinvest podał do informacji, że w dniu 25 października 2016 roku nastąpiło scalenie około 241,9 mln akcji Spółki, zgodnie z przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku parytetem wymiany 16:1. Po przeprowadzeniu operacji wymiany w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w obrocie jest około 15,1 mln akcji Spółki o wartości nominalnej 160 złotych każda.

W związku z zakończeniem procedury scalenia akcji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 25 października 2016 roku wydała Komunikat, w którym poinformowała, że dzień później nastąpi wznowienie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki. Jednocześnie akcje Spółki przestają być kwalifikowane do listy alertów oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych.


Przypominamy, że sprawa scalenia akcji ciągnęła się od ponad roku. Spadki wartości spółki poniżej 50 groszy, liczne problemy finansowe i niedotrzymywanie przez spółkę obowiązków informacyjnych spowodowały, że trafiała ona wielokrotnie na listę giełdowych alertów, a w pewnym momencie groziło jej nawet całkowite usunięcie z giełdy.

 

Na skutek trwającej od wielu lat przeceny walory spółki spadły z 745 zł w 2007 roku do nawet 12 groszy w roku obecnym. Po scaleniu akcji w stosunku 16 do 1 dzisiejszy handel jeszcze się nie rozpoczął ze względu na bardzo duży popyt na akcję. Teoretyczny kurs otwarcia jest o prawie 67% powyżej ceny z ostatniego dnia notowań.

 

Petrolinvest - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Petrolinvest S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie