Chat with us, powered by LiveChat

Kęty poprawiły zysk EBIT o 12,7% w III kw. 2016 roku

Skomentuj artykuł
© Vidady - Fotolia.com

Grupa Kęty opublikowała w raporcie kwartalnym wyniki finansowe za III kw. 2016 roku. Najważniejsze pozycje wynikowe uległy poprawie w porównaniu do ubiegłego roku. Główną przyczyną była dobra koniunktura na rynkach, na których emitent prowadzi działalność.

 

Pozycje wynikowe (w tys. zł) III kw. 2016 roku
III kw. 2015 roku
Przychody ze sprzedaży 633 919 547 030
Zysk operacyjny 90 724 80 497
Zysk brutto 87 501 77 040
Zysk netto 86 516 65 421

Źródło: Grupa Kęty S.A.

 

Przychody ze sprzedaży w III kw. 2016 roku wyniosły 633,9 mln zł, co stanowi wzrost o 15,9% rok do roku. Grupa wypracowała 90,7 mln zł zysku EBIT w porównaniu z 80,5 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 12,7% rdr). Zysk brutto wzrósł o 13,6% rok do roku przyjmując wartość 87,5 mln zł, zaś zysk netto został wypracowany na poziomie 86,5 mln zł, wzrastając o 32,2%.

 

Według emitenta przyczyną poprawy wyników była bardzo dobra koniunktura na rynku krajowym oraz rynkach eksportowych. Największe wzrosty w eksporcie osiągnięto na rynkach amerykańskim, węgierskim, holenderskim, rosyjskim, czeskim i duńskim. Jedynymi krajami, w których odnotowano spadek były Belgia i Ukraina.

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży uzyskały prawie wszystkie spółki grupy kapitałowej. Był to rezultat zwiększonego popytu, zaś wpływ czynników makroekonomicznych i cen surowców był niewielki. Ryzyko wahań cen aluminium jest minimalizowane dzięki zabezpieczaniu części pozycji kontraktami futures w perspektywie 6-12 miesięcy. Zarząd zaznacza jednak, że nagły wzrost cen surowca mógłby spowodować przejściowe pogorszenie rentowności.

 

Segment Wyrobów Wyciskanych zanotował 273,6 mln zł przychodów (wzrost o 20% rdr). Taki sam wzrost osiągnął Segment Opakowań Giętkich wypracowując 130,7 mln zł przychodów. Dla Segmentu Systemów Aluminiowych wynik ten wyniósł 293 mln i był lepszy o 11% niż w III kw. 2015 roku. Wszystkie trzy segmenty osiągnęły większe przychody w kraju niż za granicą. Spółka spodziewa się, że w każdym z wymienionych segmentów w kolejnym kwartale sprzedaż wzrośnie o około 10-15% rok do roku.

 

Na koniec III kw. 2016 roku Grupa posiadała 138 mln zł kredytów długoterminowych i 312 mln zł krótkoterminowych. Około 17% wartości kredytów jest utrzymywane w walutach obcych (13% w EUR i 4% w USD). W badanym okresie wycena kursów EUR i USD na wartość kredytu była ujemna i wyniosła 1,3 mln zł. Zarząd szacuje, że poziom zadłużenia w kolejnym kwartale wzrośnie o około 60-80 mln zł ze względu na realizowany program inwestycyjny.

 

W zeszłym miesiącu pisaliśmy też o podwyższeniu przez spółkę prognoz na 2016 rok ze względu na pozytywną koniunkturę. Prognoza EBITDA została podwyższona o 10% do 397 mln zł, a prognoza przychodów o 5% do 2,26 mld zł. Kęty podniosły też szacowania zysku netto o 14% do 279 mln zł, a prognozę zysku operacyjnego o 17% do 293 mln zł. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

 

Kurs akcji Grupy Kęty znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ciągu ostatniego roku cena za akcję wzrosła o ponad 52% tworząc coraz to nowsze historyczne maksima. Linia wsparcia została wyznaczona na poziomie 365 zł, zaś opór stanowi cena 405 zł.

 

Kęty - analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Grupa Kęty S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie