Chat with us, powered by LiveChat

Kęty ponownie zaskakują i zwiększają prognozę na 2016 rok

Skomentuj artykuł
© Vidady - Fotolia.com

Grupa Kęty zwiększyła prognozy na 2016 rok w związku z dotychczasowym poziomem realizacji budżetu 2016 roku oraz optymistycznymi prognozami na IV kw. tego roku. Ponadto w związku z przesunięciem części projektów inwestycyjnych oraz płatności na 2017 rok zaktualizowano prognozowaną wartość wydatków inwestycyjnych.

 

Poniższa tabela przedstawia zaktualizowane prognozy wyników z odniesieniem do bazowej prognozy. Spółka odnotowała solidne wyniki już w I półroczu 2016 roku, które opisywaliśmy w tym miejscu, jednak wtedy nie zdecydowała się jeszcze na podniesienie prognoz.

 

(mln zł)

Nowa prognoza

Bazowa prognoza

Zmiana

Przychody

2 255

2 145

+5%

EBIT

293

250

+17%

EBITDA

397

360

+10%

Zysk netto

279

245

+14%

Inwestycje

310

359

-14%

Źródło: Grupa Kęty S.A.

 

Kęty poinformowały również o wstępnych wynikach za III kw. 2016 roku. Spółka podała w komunikacie, że w tym kwartale dalej utrzymywała się dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zgodnie z wstępnymi szacunkami przychody w III kw. 2016 roku wyniosą około 630 mln zł, czyli będą wyższe o 16% niż rok wcześniej. Zysk operacyjny ma wynieść około 95 mln zł (+18% rok do roku), EBITDA około 121 mln zł (+16% rdr), a zysk netto około 78 mln zł (+19% rdr). Spółka uwzględni w wyniku aktywa na podatek odroczony z tytułu projektu realizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej w kwocie 5 mln zł, który powiększy zysk netto. Z kolei saldo działalności finansowej było ujemne i wyniosło 3 mln zł wobec 3,5 mln zł rok wcześniej. Dług netto Kęt na koniec kwartału osiągnie wartość około 370 mln zł.

 

Rynek zareagował pozytywnie na opublikowane przez spółkę informacje. Na początku dzisiejszej sesji, to jest 22 września 2016 roku, kurs zwyżkuje o około 4,5%, wyznaczając nowe historyczne maksimum powyżej 400 zł. Kurs akcji pozostaje w trendzie wzrostowym, trwającym od 2009 roku.

 

Grupa Kęty - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Grupa Kęty S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie