Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

12 października ruszają zapisy na akcje Stelmet S.A.

Od środy do piątku (12-14 października) inwestorzy mogą zapisywać się na akcje Stelmetu – wiodącego producenta i dystrybutora drewnianej architektury ogrodowej w Polsce i Europie. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać od 50 do 60 mln zł. Pieniądze te zamierza przeznaczyć w pierwszej kolejności na przejęcia podmiotów z branży.

 

Kluczowe informacje o Grupie Stelmet:

 • Największy w Polsce i Europie, pod względem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowany producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej
 • Ponad 30 lat doświadczenia
 • Obecność na rynkach w ponad 25 krajach, z ponad 85% udziałem eksportu w przychodach w roku 2014/15
 • Silna pozycja na trzech największych pod względem wartości rynkach drewnianej architektury ogrodowej w Europie, tj. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji
 • Unikalna zdolność do realizacji zamówień w formule „na żądanie” w krótkich terminach oraz w dużych wolumenach
 • 100% wykorzystanie cennego surowca drzewnego – produkt uboczny przerabiany na ekologiczne paliwo (pellet) lub sprzedawany w postaci nieprzetworzonej
 • Cztery zautomatyzowane zakłady produkcyjne w Polsce, zlokalizowane w okolicach Zielonej Góry, wkrótce uruchomienie nowego zakładu w Grudziądzu, który zwiększy moce produkcyjne Grupy Stelmet z 250 tys. m3 do 400 tys. m3 w roku 2019/20
 • Zdrowe finanse: sukcesywny wzrost przychodów (do 573 mln zł w roku obrotowym 2014/15, z uwzględnieniem wyników brytyjskiej spółki Grange Fencing, przejętej pod koniec 2014 r.) w połączeniu z wysoką rentownością (EBITDA na poziomie 80 mln zł w roku 2014/15)

 

Pobierz:
Stelmet – Informacje o Spółce (Company Profile)

 

Stelmet – Informacje o Spółce (Company Profile)

 

 

Publiczna oferta akcji – najważniejsze informacje:

 • Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 5.872.843 akcje, w tym do 1.468.210 akcji nowej emisji (będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności) oraz do 4.404.633 akcje sprzedawane przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki.
 • Cena akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 12 października do godz. 9:00 wraz z informacją o ostatecznej liczbie oferowanych akcji.
 • Dla inwestorów indywidualnych przewidziano do 10% akcji oferowanych.
 • Zapisy na akcje będą przyjmowane od 12 do 14 października 2016 r.
 • Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w wybranych placówkach Domu Maklerskiego mBanku oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Pełna lista POK-ów przyjmujących zapisy dostępna jest m.in. na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com).

 

Pobierz:
Prezentacja Spółki i warunków publicznej oferty akcji

 

4

 

Planowane wykorzystanie wpływów z emisji akcji:

Z emisji nowych akcji Stelmet planuje pozyskać od 50 do 60 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na akwizycje innych firm, które mogłyby uzupełnić portfolio produktów Grupy Stelmet, rozszerzyć obszar jej działalności i bazę klientów. Obecnie Grupa Stelmet nie jest stroną wiążących zobowiązań co do przejęcia innych podmiotów.


Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia oferty publicznej Stelmet nie wyda środków pozyskanych z emisji na przejęcia, lub wyda je częściowo, pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu w Grudziądzu zaciągniętego przez spółkę zależną MrGarden. Priorytetowym celem wykorzystania środków z emisji akcji są jednak akwizycje innych podmiotów.


Publiczna oferta akcji wpisuje się w strategię Grupy Stelmet, zakładającej dalszy wzrost sprzedaży produktów, wspierany nowymi mocami produkcyjnymi, realizacją synergii związanych z akwizycją Grange Fencing i dalszą optymalizacją operacyjną w ramach Grupy. Strategia umocnienia pozycji w Europie obejmuje zarówno rozwój organiczny, jak i potencjalne akwizycje innych podmiotów.

 

Dowiedz się więcej:
Stelmet
www.stelmet.com
mBank Dom Maklerski PKO
www.mdm.pl www.dm.pkobp.pl

 

Źródło: Stelmet S.A.


MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIACH STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB KAŻDEGO INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM


Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane lub zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym materiale nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”), i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2016 r., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o spółce Stelmet S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com).


Rozpowszechnianie niniejszego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryki.


W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest skierowany wyłącznie do inwestorów profesjonalnych (investment professionals) w rozumieniu art. 19 ust. 5 angielskiego rozporządzenia z 2005 r. o działaniach promocyjnych w związku z ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, „Angielskie Rozporządzenie”) oraz do podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto, które uprawnione są do otrzymania niniejszego komunikatu na podstawie art. 49 ust. 2 Angielskiego Rozporządzenia (wszystkie te podmioty zwane są dalej „uprawnionymi podmiotami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy materiał, będą podejmowane lub zawierane wyłącznie z uprawnionymi podmiotami. Osoby niebędące uprawnionymi podmiotami nie powinny podejmować działań ani polegać na informacjach zawartych w niniejszym materiale. Oferta nie zostanie przeprowadzona w Wielkiej Brytanii jako oferta publiczna.


W państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Wielkiej Brytanii niniejszy materiał skierowany jest wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy Prospektowej („Inwestorzy Kwalifikowani”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje się, że Inwestorzy Kwalifikowani złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach Oferty w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani.


Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie