Chat with us, powered by LiveChat

Robyg wciąż liderem pod względem sprzedaży mieszkań

Skomentuj artykuł
© fotomek - Fotolia.pl

Na polskim rynku nieruchomości można dalej obserwować wysoki poziom sprzedaży mieszkań. Po wyhamowaniu popytu w lipcu nastąpiło silne odbicie w sierpniu i wrześniu. Rynek był wspierany przez niskie stopy procentowe i rekordowy poziom oszczędności gospodarstw domowych. Robyg wciąż utrzymuje pozycję lidera sprzedaży, Dom Development jest tuż za nim.

 

Spółka III kw. 2016 III kw. 2015 zmiana I-III kw. 2016 I-III kw. 2015 zmiana
Robyg 736 638 15,4% 2 111 1 769 19,3%
Dom Development 705 640 10,1% 2 021 1 705 18,5%
JW Construction 438 466 -6% 1 171 1 189 -1,5%
Archicom 267 178 50% 705 458 53,9%
Polnord 236 269 -12,3% 782 792 -1,3%
Echo Investment 194 139 39,6% 502 343 46,4%
Ronson 183 248 -35,5% 545 658 -17,2%
Vantage Development 172 112 53,6% 602 447 34,7%
Lokum Developer 113 141 -24,8% 421 355 18,6%

Źródło: emitenci

 

Ze spółek, które podały już swoje wyniki ze sprzedaży za III kwartał pierwsze miejsce w rankingu pod względem liczby sprzedanych lokali zajął ponownie Robyg. Spółka we wspomnianym okresie zakontraktowała 736 lokali, czyli o 15,4% więcej niż przed rokiem. Przyjęty przez Zarząd ROBYG plan, który zakłada sprzedaż 2 600 lokali w roku 2016 – przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki ogólnoekonomicznej grupa uważa za realny do wykonania dzięki trafnemu dopasowaniu inwestycji do rynkowych oczekiwań. Prognozy spółki zakładają planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł.

 

Robyg sprzedaż
Źródło: Robyg SA

 

Drugie miejsce w rankingu zajął Dom Development dzięki rekordowo wysokiej sprzedaży 705 mieszkań (wzrost o 10,1% rdr). W tym samym okresie deweloper przekazał klientom klucze do 500 lokali poprawiając o 5% wynik z zeszłego roku. Łączna sprzedaż trzech kwartałów tego roku wynosi 2021 lokali, co stanowi wzrost o 19% rok do roku. Najwięcej przyczyniły się do tego projekty Żoliborz Artystyczny, Saska oraz Wilno. Na temat wstępnych wyników ze sprzedaży dewelopera pisaliśmy w tym miejscu.

 

Kolejne miejsce zajęło JW Construction. Według wstępnych informacji liczba zawartych w III kw. 2016 roku przez grupę umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji przez wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła 438 sztuk. Dla porównania  w III kw. 2015 roku liczba ta wyniosła 466 sztuki.


Sprzedaż mieszkań Archicom wyniosła 267 lokale, czyli o 50% więcej niż rok temu. Spółka poinformowała, że tegoroczna sprzedaż może oscylować wokół 900 mieszkań.  Narastająco w tym roku deweloper sprzedał 705 nieruchomości. Roczna cena docelowa oszacowana przez Vantage DM wynosi dla Archicomu 22,5 zł za akcję.

Echo Investment w III kwartale zakontraktowało 194 lokale wobec 139 mieszkań sprzedanych w III kw. 2015 roku. Plan grupy zakłada sprzedaż 825 mieszkań w całym 2016 roku. Narastająco od początku roku sprzedało umowami przedwstępnymi 502 mieszkania (wobec 343 mieszkań sprzedanych od I do III kw. 2015 roku). Od stycznia do września Echo Investment przekazało klientom klucze do 386 mieszkań, co oznacza 60% wzrost rok do roku. Echo Investment ma ambicję szybkiego dołączenia do grona deweloperów sprzedających największą liczbę mieszkań na rynku. Pomóc mają w tym budowa do końca roku inwestycji w Poznaniu, Łodzi i Warszawie, które powiększą ofertę o kolejne 500 mieszkań, zaprojektowanych według aktualnych preferencji kupujących. Deweloper ma przygotowane do startu w przyszłym roku 16 projektów, z których 1 300 mieszkań będzie przeznaczone do tradycyjnej sprzedaży, a około 1 700 mieszkań - do platformy mieszkań na wynajem Resi for Rent (R4R) tworzonej m.in. przez Griffin Real Estate. Myśląc o dalszej przyszłości, deweloper prowadzi rozmowy w sprawie nabycia ponad 20 działek pod kolejne inwestycje, z których większość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

 

Spadek z 248 lokali w III kwartale zeszłego roku do 183 w obecnym zanotował Ronson. Łącznie w ciągu trzech kwartałów tego roku Ronson sprzedał 545 mieszkań wobec 658 lokali sprzedanych w analogicznym okresie 2015 roku, co oznacza spadek o 17 proc. rok do roku. Deweloper zwiększył jednak liczbę przekazań do 239 w III kw. 2016 roku (wzrost o 32% rdr). W całym 2016 roku spółka planuje przekazać ponad 900 lokali i sprzedać około 800. Oryginalny plan zakładał, że liczba przekazań w całym roku wyniesie ponad 1 000 lokali wobec blisko 700 lokali w roku 2015, jednak spółka musiała skorygować wyliczenia. Narastająco od początku roku do końca września Ronson przekazał klientom klucze do 515 mieszkań, w porównaniu z 451 przekazanymi mieszkaniami w ciągu trzech kwartałów 2015 roku.


Grupa Vantage Development osiągnęła w III kw. 2016 roku sprzedaż na poziomie 172 lokali, a narastająco w okresie trzech kwartałów 2016 roku 602 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali w stosunku do trzeciego kwartału 2015 roku wzrosła o 54%. Jednocześnie Vantage informuje, że w trzecim kwartale zostało wydanych 126 lokali, a w całym okresie zostało wydanych 246 lokali. We wrześniu Dom Maklerski Vestor podniósł cenę docelową do 4,3 zł.

 

Źródło: emitenci, PAP

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie