Chat with us, powered by LiveChat

Rekordowa sprzedaż lokali Dom Development w III kwartale

Skomentuj artykuł
© marog-pixcells - Fotolia.com

Dom Development w najnowszym raporcie bieżącym (04.10.16) podał wstępne wyniki ze sprzedaży za III kw. 2016 roku. Na uwagę zasługuje rekordowa ilość sprzedaży lokali.

Sprzedaż netto w III kwartale wyniosła rekordowe 705 lokali (wzrost o 10% r/r). Najwięcej przyczyniły się do tego projekty Żoliborz Artystyczny, Saska oraz Wilno. Łączna sprzedaż trzech kwartałów tego roku wynosi 2021 lokali, co stanowi wzrost o 19% rok do roku.

W III kwartale zwiększyła się także liczba przekazań. Spółka w tym okresie przekazała 500 lokali (wzrost o 5% r/r). Na wynik finansowy wpływ mają głównie przekazania na projektach Saska (127 lokali), Wille Lazurowa (124) oraz Osiedle Przyjaciół (88).

Spółka wciąż ocenia sytuację na rynku mieszkaniowym jako korzystną. Po wyhamowaniu popytu w lipcu nastąpiło silne odbicie w sierpniu i wrześniu. Utrzymująca się równowaga popytu i podaży zapewniła stabilizację cen na dotychczasowym poziomie. Rynek był wspierany przed niskie stopy procentowe i rekordowy poziom oszczędności gospodarstw domowych.

Dom Development nie zaobserwował w III kwartale żadnych istotnych zmian na rynku kredytów hipotecznych, zaś wstrzymanie przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla młodych nie miało istotnego wpływu na wielkość sprzedaży. Spółka oczekuje jednak wzrostu sprzedaży lokali z segmentu popularnego w styczniu ze względu na możliwość uzyskania dopłat.

Zdaniem władz spółki Dom Development znajduje się w uprzywilejowanej pozycji ze względu na znaczne zasoby gotówki, czego potwierdzeniem ma być zakup projektu Marina Mokotów na około 750 lokali. Podobnie jak w II kwartale około 40% transakcji dewelopera zawieranych było za gotówkę. W transakcjach zakupu gruntów deweloperzy wydają się akceptować wyższy poziom ryzyka, szczególnie w odniesieniu do niewielkich działek będących celem małych i średnich deweloperów.

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy długoterminowy trend wzrostowy na notowaniach Dom Development. Od 2012 roku walory spółki wzrosły z około 20 zł do ponad 60 zł na dzień dzisiejszy. Istotne wybicie nastąpiło w ubiegłym tygodniu i od jego rozpoczęcia cena akcji wzrosła o około 5%.

Dom Development - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Dom Development S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie