Chat with us, powered by LiveChat

Ranking deweloperów – nowy lider sprzedaży w III kwartale

Skomentuj artykuł
© Vojtech Herout - Fotolia.com

Po dobrym 2014 roku, kiedy deweloperzy znacznie zwiększyli sprzedaż lokali, 2015 rok zapowiada się równie dobrze, co jest zgodne z oczekiwaniami zarządów spółek czy też analityków.

 

Poniżej prezentujemy zestawienie sprzedażowe deweloperów na podstawie raportów bieżących spółek i doniesień PAP.

 

Spółka

Sprzedaż lokali netto  III kw. 2015 / III kw. 2014

Sprzedaż lokali netto I-III kw. 2015 / I-III kw. 2014

Dom Development

640 / 495

1 705 / 1 358

Robyg

638 / 513

1 769 / 1569

LC Corp

503 / 257

1 329 / 875

J.W. Construction

466 / 311

1 189 / 807

Atal

399 / 216

1 205 / 786

Budimex Nieruchomości

358 / 478

1 437 / 1 031

Polnord

357 / 298

1 191 / 928

Ronson

248 / 149

658 /565

Inpro

168 / 107

405 / 323

Marvipol

168 / 155

430 / 538

Vantage Development

112 / 51

447 / 148

Źródło: raporty bieżące i strony spółek, PAP

 

W III kw. 2015 roku najwięcej mieszkań sprzedał Dom Development i tym samym zdetronizował dotychczasowego lidera Robyg o dwa lokale. Dom Development sprzedał 640 lokali netto podczas gdy jego największy konkurent 638. Patrząc na dane za trzy kwartały 2015 roku liderem pozostaje Robyg, który sprzedał 1 769 mieszkań od początku roku. Z kolei przyglądając się wynikom kolejnych spółek można zauważyć, że zwiększają one sprzedaż znacznie szybciej niż liderzy.

 

Warto też wspomnieć, że niestety nie wszyscy deweloperzy raportują wyniki sprzedażowe i nie wszyscy posługują się przy tym raportami bieżącymi. Na stronach internetowych Atalu czy J.W. Construction nie znaleźliśmy informacji o sprzedaży ani w raportach bieżących ani w aktualnościach czy informacjach prasowych.

Ranking TOP3 deweloperów

Spółka Dynamika sprzedaży mieszkań w III kw. 2015 roku Dynamika sprzedaży mieszkań w okresie I-III kw. 2015 roku
Vantage Development 119,6% 202%
LC Corp 95,7% 51,9%
Atal 84,7% 53,3%

 

Największą dynamikę wzrostu sprzedaży, zarówno w III kw. jak i od początku 2015 roku, odnotował Vantage Development. W minionym kwartale sprzedał on 112 mieszkań (+119,6% rok do roku), a od początku roku 447 (+202% rdr). Dodać jeszcze można, że całoroczny plan spółki zakładał sprzedaż na poziomie około 450 mieszkań, a więc został on już wykonany. Tak znaczny wzrost sprzedaży i przekroczenie rocznego celu sprzedaży może mieć pozytywne efekty na raportowane w przyszłości wyniki i ich dynamikę.

 

Kolejną spółką, która odnotowała w III kw. bieżącego roku najwyższe dynamiki wzrostu sprzedaży lokali jest LC Corp. 

Spółka sprzedała w III kw. niemal dwa razy więcej mieszkań niż przed rokiem – 503. Deweloperowi mocno urosła także sprzedaż od początku roku bo aż o ponad 50%, do 1 329 sprzedanych lokali. Spółka poinformowała, że taki poziom sprzedaży może się utrzymać w ciągu najbliższych lat.

 

„Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mieszkaniowym, perspektywy makroekonomiczne dla Polski, zakładając stabilną sytuację na rynkach finansowych w obszarze kredytów hipotecznych (utrzymanie odpowiedniego poziomu akcji kredytowej przez banki, niskie stopy procentowe) Zarząd uważa, iż w oparciu o posiadany bank ziemi Grupa LC Corp jest w stanie utrzymać aktualny poziom sprzedaży (w zakresie zarówno wolumenu sprzedaży jak i marży) w perspektywie kolejnych kilku lat” – napisano w raporcie bieżącym LC Corp z dnia 7.10.2015 na temat sprzedaży w III kw. 2015 roku.

 

Wśród deweloperów wyróżnia się także niedawny debiutant. Atal sprzedał w III kw. br. 399 mieszkań (+84,7% rdr), a od początku roku 1 205 (+53,3%). W przypadku tej spółki warto przypomnieć, że jej docelowym produktem są mieszkania w standardzie Premium, a inwestycje są przeprowadzane tylko w takie grunty, które które zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu marż. Ponadto Atal realizuje sprzedaż mieszkań za pośrednictwem własnych biur sprzedaży, zlokalizowanych przy prowadzonych inwestycjach, a w ostatnich latach dołączyła do swojej oferty możliwość wykończenia sprzedawanych mieszkań. Czynniki te w połączeniu z dynamicznym wzrostem sprzedaży mieszkań mogą mieć przełożenie na raportowane w przyszłości wyniki. 

Otoczenie branżowe

Plany sprzedażowe największych spółek na 2015 rok to około 2 200 sprzedanych mieszkań dla Robyg i ponad 2 000 dla Dom Development. Przedstawiciele Robyg podtrzymują cel sprzedażowy na ten rok, nie wydaje się także, aby Dom Development miał nie zrealizować swoich planów, patrząc na wyniki po III kw. br. Pozytywnie rysują się także perspektywy przed branżą. Stopy procentowe utrzymują się na bardzo niskim poziomie i nie wydaje się, aby miały one zostać podniesione w najbliższej przyszłości. Z kolei nowelizację programu Mieszkanie dla młodych umożliwiającą między innymi nabycie mieszkania na rynku wtórnym czy od spółdzielni mieszkaniowych, która weszła w życie wraz z 1 września 2015 roku, pozytywnie ocenił Wiceprezes Zarządu Robyg, Artur Ceglarz, w wywiadzie dla kanału Inwestorzy.tv (materiał wideo poniżej). Należy przy tym pamiętać, że od 2016 roku wymagany wkład własny kredytobiorców przy zaciąganiu kredytu hipotecznego wzrośnie do 15%, a od 2017 roku do 20%. W dalszej perspektywie nie można też wykluczyć wprowadzenia podatku katastralnego, o którym coraz więcej się mówi.

 

 

W ostatnim czasie pojawiło się także sporo pozytywnych rekomendacji dla dewleoperów. Dom maklerski mBanku w rekomendacji z dnia 3.09.2015 zalecał kupowanie akcji Dom Development z cena docelową 57,90 zł (obecnie około 51,40 zł). Z kolei analitycy Raiffeisen w raporcie z dnia 28.09.2015 wycenili akcje Atalu na 26,50 zł (obecnie około 21,30 zł).  Akcje Vantage Development zostały wycenione na 3,68 zł (obecnie około 2,45 zł) przez Vestor Dom maklerski w raporcie z dnia 04.09.2015.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie