Chat with us, powered by LiveChat

Przecena w energetyce, umorzenie postępowania Komputronika, poprawa prognoz Grupy Kęty

Skomentuj artykuł
© tonefotografia - Fotolia.com

Miniony tydzień na rynku przyniósł kilka ciekawych wiadomości ze spółek. Energetyka przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi po wypowiedzi ministra Tchórzewskiego o możliwym podwyższeniu wartości nominalnej akcji spółek Skarbu Państwa. Kurs Komputronika wzrósł o 30% w skutek umorzenia postępowania wszczętego przeciwko spółce. Powody do radości mieli także właściciele akcji grupy Kęty – spółka podniosła prognozy wyników na 2016 rok.

Energetyka

Jednym z największych zaskoczeń ubiegłego tygodnia była wypowiedź ministra Tchórzewskiego na temat ewentualnego podwyższenia wartości nominalnej akcji spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa o około 50 mld zł w ciągu najbliższych lat. Taka procedura związana jest z obowiązkiem podatkowym, co może przyczynić się do odpływu gotówki ze spółek nawet o około 10 mld zł. Kursy akcji spółek, których dotyczyłby ów zabieg zareagowały znaczną przeceną. Kwestię tę i przegląd wykresów spółek energetycznych przedstawiliśmy w tym miejscu, a także w tym felietonie.

Wykres indeksu WIG-Energia pokazuje, że rynek nigdy nie wyceniał spółek energetycznych tak nisko jak obecnie. Od maja 2015 roku kurs indeksu spadł o około 47%.

 

WIG-Energia - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Komputronik

Z pewnością był to dobry tydzień dla Komputronika. W poniedziałek sąd arbitrażowy umorzył ciągnące się od kilku lat postępowanie przeciwko spółce co doprowadziło do wystrzelenia kursu w górę. Clean & Carbon Energy domagało się zwrotu 28,5 mln zł wierzytelności, podczas gdy Komputronik utrzymywał, że należność ta została już uregulowana. W opublikowanym 19 września raporcie bieżącym, Komputronik poinformował o zakończeniu 1 września 2016 roku procesu toczonego przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie postanowieniem o umorzeniu w całości prowadzonego postępowania. Więcej informacji o zakończeniu procesu można znaleźć w tym miejscu.

Ponadto Walne Zgromadzenie Komputronika zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015/2016. Spółka w ostatnich latach dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami. Przed rokiem wypłaciła 0,5 zł dywidendy na akcje, dwa lata temu 0,27 zł dywidendy na akcję, a przed trzema laty 0,11 zł na akcję.

Okres ostatniego roku nie był korzystny dla spółki.  Kurs akcji Komputronika od czasu szczytu na przełomie maja i czerwca 2015 roku zaliczył ponad 50% przecenę. Z poziomu 11 zł (który był najwyższym od 2010 roku) w nieco ponad rok cena akcji zjechała aż do bariery 5 zł. Informacja o zakończeniu procesu spowodowała wzrost cen walorów Komputronika o ponad 30% tworząc lukę wzrostową widoczną na wykresie. Jednocześnie nastąpiło przekroczenie linii trendu spadkowego oraz oporów wyznaczonych na poziomie 6,25 zł.

 

Komputronik - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Kęty

Kęty podniosły prognozy na 2016 rok w związku z dotychczasowym poziomem realizacji budżetu i spodziewanych dobrych wyników w IV kw. tego roku. Zaktualizowano też prognozowaną wartość wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem części projektów inwestycyjnych. Wyniesie ona 310 mln zł, nie zaś 359 mln jak wcześniej zakładano. Nowa prognoza przewiduje wartość przychodów na poziomie 2,26 mld zł, czyli o 5% więcej niż poprzednia, zaś zysk netto ma wynieść 310 mln zł (o 14% więcej od prognozy bazowej). Więcej na temat korekty prognozy można przeczytać w tym artykule.

Na informację o aktualizacji prognoz rynek zareagował pozytywnie i wartość akcji wzrosła na wejściu o 4,5% wyznaczając nowe historyczne maksimum na poziomie 405 zł. Spółka od kilku lat pozostaje w trendzie wzrostowym.

 

Kęty - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

AB

W poniedziałek AB opublikowało sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/16. Spółka wykazała 11,1% wzrostu przychodów oraz 11,4% wzrostu zysku brutto ze sprzedaży. Pozostałe kategorie dochodowe zanotowały jednak nieznaczne spadki. Dynamiczny wzrost obrotów był możliwy dzięki aktywnym działaniom podejmowanym przez spółki Grupy (takich jak dywersyfikacja oferty, wysoka jakość usług około sprzedażowych, zawieranie nowych umów dystrybucyjnych oraz wzrostu obrotu na dotychczasowych umowach, w tym prestiżowych kontraktach z Apple), jak również dzięki poszerzaniu asortymentu spoza IT – RTV/AGD. Ponadto spółka rozwijała także sieci franczyzowe w Polsce, Czechach i na Słowacji. W niemal identycznym tempie co przychody, rosły jednak koszty własne sprzedaży, które również wzrosły na przestrzeni analizowanych okresów o 11,1%, z 6,49 mld zł do 7,22 mld zł. AB planuje w dalszym ciągu realizować przyjętą strategię działania oraz powiększać swoją działalność, chociażby poprzez rozszerzenie oferty produktów RTV/AGD oraz zabawek. Z wynikami AB można zapoznać się dokładniej w tym miejscu.

Notowania AB w I połowie 2015 roku osiągnęły historyczne maksimum, a kurs akcji sięgnął niemal 44 zł (na wykresie zdyskontowanym o dywidendy). Od tego czasu notowania spółki znalazły się jednak w trendzie spadkowym, spadając poniżej 30 zł. Na opublikowane wyniki rynek zareagował pozytywnie doprowadzając do 7% wzrostu na walorach spółki. W kolejnych dwóch dniach cena dalej kontynuowała wzrosty zatrzymując się dopiero na poziomie 36,9 zł. Dodatkowo wzrastające po sobie kolejno dołki mogą sugerować rozpoczęcie trendu wzrostowego.

 

AB - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

Ursus

Konsorcjum Ursus BUS wygrało dwa przetargi na dostawę autobusów miejskich. Pojazdy Ursusa będą wozić pasażerów w Warszawie i Toruniu. To pierwsze tak duże kontrakty zdobyte przez firmę, kojarzoną do tej pory z produkcji ciągników. O kulisach przetargu napisał „Dziennik Toruński”. Według lokalnej gazety Ursus zawdzięcza zwycięstwo głównie niskiej cenie, która stanowiła 75% ceny ofert. W warszawskim przetargu wartość oferty wyniosła 25 mln zł i obejmuje 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich elektrycznych. Dostawy będą realizowane w terminie 245 dni od dnia udzielenia zamówienia. Zwycięski przetarg organizowany przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu zakłada w podstawowym zakresie dostarczenie 3 autobusów MAXI i 2 autobusów MIDI o wartości 4,7 mln zł. Z kolei w zakresie maksymalnym zamówienie obejmuje 8 autobusów MAXI i 2 autobusy MIDI o wartości 9,4 mln zł. Na temat przetargów pisaliśmy w tym miejscu.

Na wykresie notowań Ursusa można zauważyć techniczne sygnały popytowe – przekroczenie linii trendu spadkowego oraz zarysowanie się drugiego dołka na pozycji wyższej niż poprzedni. Potwierdzeniem trendu wzrostowego będzie przekroczenie oporu na poziomie 2,67 zł, którego testowanie we wrześniu zakończyło się niepowodzeniem.

 

Ursus - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Efekt i Helio

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. to spółka, której akcje przeżywają w ostatnich latach drugą młodość na GPW. Po zmianie profilu działalności i restrukturyzacji w 2012 roku Korporacja zaczęła z powrotem osiągać zyski, z roku na rok notując coraz lepsze wyniki. Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej "efekt" S.A. prowadzącą działalność gospodarczą w branży usługowo-handlowej. Od zmiany profilu działalności w 2012 roku Efekt notuje ciągłą poprawę wyników, co ma przełożenie na wycenę rynkową. Z analizą spółki można się zapoznać w tym miejscu.

 

Efekt - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Helio  jest czołowym importerem i dystrybutorem bakalii oraz liderem w segmencie mas makowych. Udział tych produktów w przychodach spółki przekracza 90%. Helio korzysta z trendów rynkowych i społecznych, takich jak moda na zdrowy tryb życia, co spowodowało istotną poprawę wyników w ostatnim roku obrotowym. Ponadto, spółka spodziewa się odnotować pierwszy raz w historii zysk w II i III kw. 2016 roku (odpowiednio IV kw. i I kw. roku obrotowego spółki). Jest o efektem miedzy innymi wstrzymania przez firmę konkurencyjną dostaw do Jeronimo Martins Polska S.A. – kluczowego odbiorcy Helio, i znacznego zwiększenia dynamiki sprzedaży. Dokładną analizę spółki można znaleźć w tym miejscu.

 

Helio - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie