Chat with us, powered by LiveChat

HubStyle notuje straty, pomimo zdecydowanego wzrostu przychodów

Skomentuj artykuł
© Leszek Czerwonka - Fotolia.com

HubStyle S.A. podało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku. Spółka nie uniknęła straty, pomimo zwiększenia przychodów ze sprzedaży o 73%. W zaraportowanym okresie miało także miejsce wprowadzenie na rynek dwóch nowych marek odzieżowych, dzięki czemu spółka ukończyła kompletowanie portfolio.

 

Wybrane pozycje wynikowe (w tys. zł) I półrocze 2016 roku I półrocze 2015 roku

Przychody ze sprzedaży netto

9 726 5 626
Zysk operacyjny -2 050 -7 172
EBITDA -1 757 -6 346
Zysk (strata) brutto -1 976 -7 279
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 921 -7 303

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe HubStyle S.A.

 

 Przychody ze sprzedaży grupy Hubstyle w I półroczu 2016 roku wyniosły 9,73 mln zł i zanotowały dynamiczny wzrost o 73% względem 5,63 mln zł osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak podano w komentarzu do wyników - "główną przyczyną wzrostu jest działalność prowadzona w segmencie odzieży, który pojawił się w strukturze grupy w II kwartale 2015 roku ". To właśnie segment odzieżowy był najbardziej dochodowym obszarem działalności spółki. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku przyniósł on 5,32 mln zł, co stanowi ponad 50% całości osiągniętych przychodów. W I półroczu poprzedniego roku segment ten przyniósł spółce jedynie 910 tys. zł. Drugim głównym filarem działalności HubStyle są usługi dla e-commerce, obejmujące między innymi udostępnianie oprogramowania oraz usługi porównywania cen. Segment ten w I półroczu tego roku uzyskał przychody na poziomie 4,93 mln zł, a więc 47,6% łącznej sumy przychodów, co jest jednak kwotą nieco niższą od 5,13 mln zł rok wcześniej. Trzecim obszarem, z którego spółka czerpie wpływy są inwestycje, jednak działalność ta przyniosła HubStyle jedynie 180 tys. zł, czyli około 2% całkowitych przychodów w I półroczu 2016 roku. W kolejnych okresach HubStyle liczy na dalsze zwiększenie osiąganych wyników między innymi dzięki uruchomionemu w marcu 2016 roku sklepowi internetowemu dla wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku marki Emente. Jak podano - "sklep ma umożliwić dotarcie do grona nowych odbiorców oraz silniej zaznaczyć obecność grupy HubStyle w odzieżowym segmencie premium". 

 

Pomimo tak znacznego powiększenia osiąganych przychodów, spółka nie uchroniła się od straty, która w zaraportowanym okresie wyniosła na poziomie operacyjnym 2,05 mln zł, a na wyniku netto 1,92 ml zł. Są to jednak straty znacznie niższe, niż te odnotowane w I półroczu ubiegłego roku, kiedy wyniosły one odpowiednio 7,17 mln zł oraz 7,3 mln zł. Najważniejszym powodem ujemnego wyniku finansowego były nakłady poniesione w związku z wprowadzeniem na rynek dwóch nowych marek - Kragelman (pierwsza męska marka w portfolio grupy) oraz Freakylicks (marka przeznaczona dla nastolatek). Dzięki temu spółka skompletowała swoje portfolio i zapowiedziała skoncentrowanie swojej działalności na dynamicznym wzroście skali biznesu działających już marek odzieżowych. Łączne koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2016 roku wyniosły 12,28 mln zł i były nieco niższe (o 4%) od 12,78 mln zł kosztów poniesionych w podobnym okresie roku ubiegłego. Zdecydowanie najwięcej kosztów spółka ponosi w związku z usługami obcymi (7,54 mln zł w I półroczu b.r.), które odpowiadały za 61% całkowitych kosztów poniesionych przez spółkę. 

 

HubStyle w dniu dzisiejszym, to jest 7 września 2016 roku, podał do wiadomości publicznej informacje sprzedażowe za ubiegły miesiąc. Przychody netto ze sprzedaży w sierpniu tego roku wyniosły około 1,82 mln zł i były wyższe o około 61% od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku. Przychody spadły jednak w ujęciu miesiąc do miesiąca o ponad 8% (w stosunku do lipca 2016 roku, kiedy wyniosły one 1,98 mln zł). Największe obroty generuje segment odzieżowy, który w sierpniu 2016 roku przyniósł spółce 1,1 mln zł przychodów (wzrost o około 206% rok do roku). Działalność związana z e-commerce przyniosła w tym okresie wpływy w wysokości 723 tys. zł (spadek o 7% rdr).

 

HubStyle zadebiutował na GPW jako Grupa Nokaut 14 marca 2012 roku po cenie emisyjnej 12 zł za akcję. Do czerwca 2015 roku spółka straciła ponad 95% wartości, a kurs akcji zjechał do historycznych minimów na poziomie 50 groszy. Od tamtego czasu, notowania HubStyle systematycznie odzyskują wartość, zyskując w ciągu roku ponad 600%. Obecnie kurs zatrzymał się pod linią oporu ustanowionej na 3,80 zł, testując ją dwukrotnie w ostatnich miesiącach. Dzisiaj (07.09.2016 r.) za jedną akcją HubStyle zapłacić należy około 3,60 zł.

 

HubStyle S.A. - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 Źródło: HubStyle S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie