Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Zysk EBITDA Grupy PGE ponad 25% w dół

© peerawat444 - Fotolia.com

W opubikowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku, PGE S.A. wykazało spadki skonsolidowanych przychodów i zysku EBITDA. Spółce udało się jednak osiągnąć dodatni zysk netto i EBIT, wobec olbrzymich strat w roku ubiegłym.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł) I półrocze 2016 I półrocze 2015
Przychody ze sprzedaży 13 666 14 245
EBITDA 3 143 4 228
Amortyzacja i odpisy 2191 10 402
Zysk z działalności operacyjnej 952 -6 174
Zysk brutto 755 -6 235
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 546 -5 056

Źródło: Sprawozdanie finansowe PGE S.A.

 

Grupa PGE w pierwszym półroczu 2016 roku osiągnęła 13,67 mld zł przychodów, co jest wielkością mniejszą o 4% od 14,25 mld zł uzyskanych w roku ubiegłym, pomimo wzrostu zużycia energii elektrycznej w Polsce o 2,1% brutto. Spadek uzyskanych przychodów wynika głównie ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym oraz uzyskania niższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w segmencie energetyki konwencjonalnej, która w I półroczu 2016 roku ukształtowała się na poziomie 166 PLN/MWh, natomiast w I półroczu 2015 roku wyniosła 173 PLN/MWh. 

 

Przy omawianiu wyników PGE z ubiegłego roku, należy mieć na uwadze ogromne odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych jakie miały miejsce w I półroczu 2015 roku. Obciążyły one wynik finansowy z tamtego okresu aż o 8,89 mld zł, podczas gdy w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku odpisy te wyniosły 807 mln zł. Wpłynęło to na znaczne straty odnotowane przez spółkę na koniec czerwca ubiegłego roku. Wynik z działalności operacyjnej w tamtym okresie wyniósł -6,17 mld zł, wynik brutto -6,24 mld zł, a wynik netto -5,06 mld zł. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wyniki te były już na plusie i wyniosły odpowiednio 952 mln zł, 755 mln zł i 546 mln zł. Gdyby jednak dodać do tego dokonane odpisy i amortyzację, okazałoby się, że spółka odnotowała negatywną dynamikę na zyskach. Świadczy o tym ponad 25% spadek EBITDA, z poziomu 4,23 mld zł do 3,14 mld zł. Najbardziej dochodowym segmentem działalności PGE był segment energetyki konwencjonalnej, który przyniósł spółce 1,57 mld zł, czyli blisko 50% łącznego zysku EBITDA. Obejmuje on poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego oraz produkcję energii w elektrowniach i elektrociepłowniach. Drugim filarem, na którym PGE opiera działalność jest segment dystrybucji, czyli zarządzania lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi oraz przesyłania energii elektrycznej. Przyniósł on spółce 1,12 mld zł, a więc ponad 35% całkowitego zysku EBITDA.

 

Spadek zysku EBITDA, a także wzrost zadłużenia netto, między innymi z powodu zwiększenia posiadanych kredytów i pożyczek z 5,11 mld zł na koniec grudnia 2015 roku do 5,64 mld zł na ostatni dzień czerwca bieżącego roku spowodowały niemal dwukrotny wzrost wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA w tym okresie, z 0,32 do 0,62.

Wskaźnik płynności bieżącej spadł w tym czasie nieznacznie, z poziomu 1,54 do 1,46, natomiast wskaźnik płynności szybkiej spadł z 1,29 do 1,19. Marża EBITDA na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła 23%, co oznacza spadek o 7 p.p. w stosunku do 30% uzyskanych na koniec analogicznego okresu 2015 roku.

 

Kolejne półrocze z rzędu PGE notuje także ujemne przepływy pieniężne netto. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku spółka wydała 4,23 mld zł na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Całkowite przepływy netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -4,60 mld zł, wobec -4,07 mld zł w analogicznym okresie 2015 roku. Cashflow operacyjny był co prawda wyraźnie na plusie i wyniósł 2,86 mld zł, lecz był niższy niż 3,07 mld zł osiągnięte rok wcześniej. Całkowite przepływy pieniężne netto w I półroczu 2016 roku wyniosły -1,39 mld zł. Na koniec czerwca bieżącego roku spółka posiada 1,71 mld zł środków pieniężnych, podczas gdy jeszcze na koniec grudnia 2014 roku było to 6,18 mld zł.

 

Grupa PGE podała, że w I półroczu 2016 roku była w trakcie realizacji 51 projektów z zakresu badania i rozwoju. Jako dwa kluczowe projekty, spółka wymienia rozwój koncepcji "Power-to-Gas" polegającej na konwersji nadwyżek energii elektrycznej, głównie wyprodukowanej przez farmy wiatrowe, w wodór w procesie elektrolizy z możliwością jej późniejszego wykorzystania w różnych konfiguracjach technologicznych, a także współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie wykorzystania przez GK PGE funduszy publicznych dostępnych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

 

W ostatnich tygodniach kurs akcji PGE próbuje odbić się po bardzo silnych spadkach jakie miały miejsce w okresie maj 2015 - styczeń 2016, kiedy to cena walorów PGE spadła o ponad 40%. Obecnie notowania spółki starają się dobić i pokonać opór na 13 zł. Kolejną ważną barierą będzie linia trendu spadkowego. Najważniejsze wsparcie dla kursu spółki znajduje się obecnie w okolicy 12 zł.

 

PGE - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: PGE S.A.