Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek na historycznych szczytach

Skomentuj artykuł
© denisismagilov - Fotolia.com

W ostatnim czasie polska giełda nie rozpieszczała inwestorów, którzy z zazdrością mogli obserwować sytuację na niektórych rynkach zagranicznych, w tym pnące się w górę notowania i nowe rekordowe poziomy tamtejszych indeksów.

 

Rodzimy WIG stopniowo odrabia straty od dołka z lutego 2009 roku. Do poziomów sprzed wybuchu światowego kryzysu finansowego wciąż mu jednak daleko. W dodatku mniej więcej w połowie zeszłego roku popyt stracił na sile, a indeks szerokiego rynku cofnął się w ciągu kilku miesięcy o blisko 30 procent.


Niektórzy emitenci z warszawskiego parkietu nie poddali się jednak panującemu na nim marazmowi. Poniżej przedstawiamy pięć spółek, których ceny akcji w ostatnim czasie mocno drożały, a kursy notowań powędrowały na historyczne szczyty.

LiveChat Software

Akcje LiveChat Software notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od kwietnia 2014 roku. Od tego momentu ich cena wzrosła z poziomu 18,5 zł do około 49,5 zł. Oznacza to, że w nieco ponad dwa lata wartość walorów LiveChat Software powiększyła się o blisko 170 proc., a obecna kapitalizacja spółki wynosi już prawie 1,3 mld zł. Ponadto w międzyczasie emitent dzielił się swoim zyskiem z akcjonariuszami. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję za lata 2013, 2014 i 2015 wyniosła odpowiednio: 0,37 zł, 0,71 zł i 1,08 zł.

 

LiveChat Software - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Grupa Kapitałowa LiveChat Software to producent oraz dostawca oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu. Jej produkt – LiveChat – wykorzystywany jest przez ponad 13,7 tys. klientów z ponad 130 krajów, co daje temu emitentowi trzecią pozycję na globalnym rynku usług typu live chat.


Szybki wzrost kursu akcji LiveChat Software zawdzięcza dynamicznie rosnącej bazie klientów, a także będącej tego efektem systematycznej poprawie wyników finansowych. W roku obrotowym 2015/2016 skonsolidowane przychody ze sprzedaży tego emitenta wyniosły 53 mln zł wobec 33 mln zł rok wcześniej. W tym samym okresie zysk operacyjny był równy 35 mln zł, co oznacza poprawę rok do roku o 50,6 proc., z kolei zysk netto wzrósł o 57,4 proc. do poziomu 28 mln zł.


Zobacz też Raport analityczny SII:

LiveChat Software – czy dynamiczny wzrost wyników finansowych zostanie utrzymany?

Amica

Choć trudno może być w to uwierzyć, jeszcze na początku 2009 roku akcje Amiki kupić można było na warszawskiej giełdzie za nieco ponad 3 zł. Obecnie, po ponad siedmiu latach, kurs notowań ponownie zbliża się do okrągłego poziomu 200 zł (chwilowo był tam już w czerwcu tego roku, ustanawiając historyczne maksimum równe 201 zł). Ponadto w latach 2011 oraz 2013-2016 spółka dzieliła się swoim zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę rzędu 3-4,58 zł na jedną akcję.

 

Amica - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Amica to największy polski producent sprzętu AGD. Emitent obecny jest także na ponad 50 rynkach zagranicznych, gdzie generuje ponad 65 procent swoich przychodów. Największą popularnością cieszy się w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W portfolio marek Grupy Amica znajdują się również zagraniczne marki Gram, Hansa i CDA.

 

W 2015 roku Grupa Amica osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2,1 mld zł, co dało wzrost o 3 proc. w stosunku do 2014 roku. W tym samym okresie skonsolidowany zysk brutto zwiększył się o ponad 22 proc. do poziomu 123 mln zł. W 2016 roku Amica planuje wypracować 2,5-2,6 mld zł przychodów, a w 2018 roku 3,45 mld zł. Pomóc ma w tym dalsza ekspansja zagraniczna, w tym między innymi zrealizowane w poprzednim roku nabycie brytyjskiej spółki CDA Group.

Grupa Kęty

Notowania Grupy Kęty rosną od dołka z listopada 2008 roku. Wówczas za jedną akcję trzeba było płacić około 50 zł, a obecnie jest to już 365 zł. Ponadto, za wyjątkiem 2009 roku, emitent wypłacał co roku dywidendę. Początkowo wynosiła ona 4 zł na jedną akcję. Od 2012 roku jej kwota była jednak stopniowo zwiększana, w tym roku osiągając poziom 18 zł.

 

Grupa Kęty - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Emitent zajmuje się produkcją profili i komponentów aluminiowych, opakowań giętkich, a także systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych. Ponadto świadczy usługi budowlano-montażowe w zakresie fasad aluminiowych, a także prowadzi produkcję akcesoriów do montażu okien i drzwi. Odbiorcami jego produktów jest kilka tysięcy firm z 50 krajów świata.

 

W 2015 roku Grupa Kęty odnotowała rekordowe wyniki finansowe – wartość przychodów ze sprzedaży przekroczyła 2 mld zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 210 mln zł. Jak podała spółka, takie wyniki były możliwe do osiągnięcia m.in. dzięki dobrej sprzedaży na rynkach zagranicznych, która była znacznie lepsza od pierwotnie planowanej. Udana okazała się także pierwsza połowa bieżącego roku, w której Grupa Kęty wypracowała przychody na poziomie bliskim 1,1 mld zł, co oznacza poprawę o ok. 13 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 23 proc. do 141,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 55 proc. do 143,4 mln zł. Wszystko to jest zgodne z ambitną strategią spółki, przyjętą na lata 2015-2020.

Alumetal

W ramach oferty publicznej przeprowadzanej w lipcu 2014 roku akcje Alumetal wyceniono na 35 zł. Od tego momentu ich rynkowa cena wzrosła do 64,3 zł. Ponadto spółka wypłaciła w 2015 i 2016 roku dywidendę w kwocie odpowiednio 1,95 i 2,55 zł na jeden walor.

 

Alumetal - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Grupa Kapitałowa Alumetal to jeden z największych w Europie producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. W jej ofercie znaleźć można ponadto: stopy wstępne, topniki i sole oraz różnego rodzaju produkty uboczne działalności.


W 2015 roku wyniki emitenta okazały się rekordowe w jego historii. Dzięki bardzo dobrej sytuacji w branży motoryzacyjnej wolumen sprzedaży osiągnął poziom blisko 165 tys. ton, co oznacza pełne wykorzystanie zainstalowanych mocy produkcyjnych. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe wynik EBITDA był natomiast w 2015 roku wyższy o 34 proc. niż w 2014 roku, przekraczając poziom 118 mln zł.


Zobacz też Raport analityczny SII:

Grupa Alumetal rozbudowuje moce produkcyjne i liczy na rekordową sprzedaż

CDRL

Przygoda spółki CDRL z warszawskim parkietem rozpoczęła się pod koniec października 2014 roku. Cena emisyjna w ofercie publicznej ustanowiona została na poziomie 14,9 zł. Obecnie, po niecałych dwóch latach od giełdowego debiutu, za jeden walor zapłacić trzeba powyżej 32 zł, czyli ponad dwa razy tyle. Choć po ustanowieniu nowych maksimów na poziomie około 34 zł kurs nieco się cofnął, wydaje się, że strona popytowa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W międzyczasie spółka wypłacała także dywidendy: 0,85 zł na jedną akcję w 2016 roku i 0,75 zł na jedną akcję w 2015 roku.

 

CDRL - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Przedmiotem działalności Grupy CDRL jest projektowanie i sprzedaż odzieży oraz obuwia dla dzieci i młodzieży sprzedawanej pod własną marką Coccodrillo. Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku sieć sprzedaży emitenta liczyła 446 punktów, zlokalizowanych między innymi w: Polsce, innych krajach Unii Europejskiej oraz poza nią (m.in. Chiny, Arabia Saudyjska, Brazylia, Białoruś).


W całym ubiegłym roku przychody Grupy CDRL zwiększyły się o ponad 13 proc. do poziomu 179,5 mln zł, a zysk netto o 16,7 proc. do poziomu 13,3 mln zł. Wyniki bieżącego roku są równie obiecujące. Jak podaje ten emitent, w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 roku przychody ze sprzedaży towarów w sieci detalicznej w Polsce Grupy CDRL przekroczyły 75,9 mln zł wobec 67,1 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie przychody z kanału e-commerce niemal się podwoiły, wynosząc nieco ponad 6,1 mln zł.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie