Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy – czy spółki hutnicze utrzymają pozytywny sentyment?

Skomentuj artykuł
Źródło: cognorholding.eu

W ramach cotygodniowego przeglądu branżowego, tym razem Analityk techniczny – Tomasz Skolimowski, wziął na warsztat wykresy spółek z branży hutniczej, w tym Boryszew, Alumetal, Cognor oraz Kęty.

Boryszew

W ujęciu 20-letnim spółka porusza się w formacji przypominającej trójkąt zwyżkujący. Mianowicie opór na 12 zł stanowi jak na razie barierę nie do przejścia, od której notowania kilka razy już się odbijały. Kolejne fale spadkowe wyczerpują się natomiast coraz wcześniej, sukcesywnie tworząc wyższe dołki w ramach formacji. Od lutego ub. r., kiedy testowana była długoterminowa linia trendu wzrostowego (zielona przerywana), na walorze powstała dynamiczna tendencja zwyżkowa. W połowie kwietnia br. na podwyższonym wolumenie doszło do przełamania oporu przy 6.5 zł, jednak popyt utracił impet w okolicach 8 zł, tworząc tam pierwszy lokalny opór. Aktualnie na wykresie dziennym można zaobserwować falę korekcyjną w postaci ruchu horyzontalnego na granicy 7 zł. Aby podtrzymać wzrosty konieczne będzie utrzymanie wyceny powyżej najbliższego wsparcia na 6.5 zł, a następnie zapoczątkowanie kolejnej fali zwyżkowej. Do 6.5 zł zbliża się też zielona linia trendu, której ewentualne przebicie będzie zdecydowanie negatywnym sygnałem. W takim wariancie kolejne wsparcia są na 5.2 zł oraz 4.25 zł. Pokonanie oporu na 8 zł otworzy natomiast drogę do kolejnego ataku na główną strefę podażową przy 12 zł.

 

Boryszew – analiza wykresu, interwał dzienny

Boryszew – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Boryszew – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Boryszew – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Alumetal

Na walorze tym widzimy przeplatające się okresy zwyżkowe i zniżkowe, bez jednoznacznego trendu długoterminowego. Od dołka z marca 2020 r. spółka wspina się na coraz wyższe poziomy cenowe. Pod koniec lutego br. wybity został opór przy 77 zł, co umożliwiło rozwinięcie zwyżki i ustanowienie nowego ATH na 86.6 zł. Tam inicjatywę przejęła podaż, spychając wycenę w okolice najbliższego wsparcia na 77 zł. Dopóki notowania utrzymują się nad 77 zł, to zejście do wsparcia można rozpatrywać w charakterze naturalnej korekty. Obrona 77 zł będzie miała zatem kluczowe znaczenie do utrzymania obowiązującego nadal trendu wzrostowego. W tej strefie obronnej znajduje się też aktualnie zielona linia trendu, pokrywająca się ze średnią SMA200. Ewentualne przełamanie i zejście poniżej 77 zł może oznaczać negatywne konsekwencje w postaci zmiany sentymentu i przejęcie kontroli nad rynkiem przez niedźwiedzie. W takim przypadku kolejne wsparcia ulokowane są na 67.5 zł oraz 61 zł. Skuteczna obrona pozwoli natomiast na ponowny atak na opór przy ATH przy 86 zł i walkę o poprawienie rekordowej wyceny.

 

Alumetal – analiza wykresu, interwał dzienny

Alumetal – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Alumetal – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Alumetal – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Cognor

Od dołka przy 60 gr, z marca 2020 r. na spółce rozpoczęła się faza dynamicznych wzrostów. Pierwsza fala zwyżkowa przebiła poziom 2 zł będący górną krawędzią kanału konsolidacji. Następnie rozwinięcie tego ruchu doprowadziło do osiągnięcia 6.69 zł, po czym walor wszedł w ruch korekcyjny zakończony na wsparciu i zielonej linii trendu. Kolejna fala wzrostowa umożliwiła natomiast przebicie powyżej 6.69 zł i dalszą zwyżkę w celu ustanowienia nowego ATH. Cel udało się osiągnąć pod koniec marca br. przy 11.2 zł, tworząc przy tej wycenie główną strefę oporu. Przez ostatnie 2 miesiące jesteśmy świadkami korekty spadkowej, która zatrzymała się obecnie na pierwszej strefie obronnej przy 6.69 zł. Skuteczna obrona tego poziomu będzie miała istotne znaczenie dla utrzymania panującego nadal pozytywnego sentymentu. W przypadku odbicia w górę możliwy będzie kolejny test oporu na 11 zł. Jeśli natomiast niedźwiedzie doprowadzą do trwałego zejścia poniżej 6.69 zł to sytuacja na walorze się mocno skomplikuje. Umożliwi to bowiem rozwinięcie przeceny i zakończenie tendencji zwyżkowej. W takiej sytuacji wsparcia można wyznaczyć na 4.85 zł oraz 3.5 zł.

 

Cognor – analiza wykresu, interwał dzienny

Cognor – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Cognor – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Cognor – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Kęty

Długoterminowo na spółce cały czas obowiązuje trend wzrostowy. Notowania przemieszczają się wewnątrz kanału widocznego na wykresie tygodniowym. Pod koniec ub. r. wycena zeszła w okolice dolnej bandy kanału tworząc formację podwójnego dna. Takie połączenie stanowiło silną barierę przed spadkami i w efekcie doszło do odbicia. Jak się okazuje była to dobra okazja do zakupu, gdyż kurs wzrósł już o prawie 40%. Tym samym dynamika wzrostów znacząco przyspieszyła i notowania cały czas poruszają się nad zieloną linią trendu. Na ostatnich sesjach dotarły do oporu przy 625 zł gdzie widać już wyraźną presję ze strony podaży. W najbliższych dniach należy więc brać pod uwagę możliwość rozwinięcia korekty do pierwszego wsparcia na 580 zł. Zejście takie będzie neutralne dla obowiązującego sentymentu, a dopiero przebicie poniżej 580 zł pogorszy obraz spółki. Otworzy bowiem drogę w kierunku kolejnych stref obronnych zlokalizowanych na 525 zł i 490 zł. W przypadku utrzymania kursu powyżej linii trendu trudności mogą pojawić się przy 625 zł oraz w rejonach ATH tj. 715 zł.

 

Kęty – analiza wykresu, interwał dzienny

Kęty – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Kęty – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Kęty – analiza wykresu, interwał tygodniowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Tomasz Skolimowski, analityk techniczny Tomasz Skolimowski, analityk techniczny

Absolwent WAT w Warszawie. Zawodowo związany z branżą IT, gdzie pracował jako PM. Od ponad 10 lat pasjonat rynków kapitałowych oraz inwestor giełdowy. Zwolennik analizy technicznej z uwzględnieniem wyznaczania stref popytu oraz podaży. W swoich analizach często stosuje także formacje harmoniczne i strefy Fibonacciego. Aktywnie inwestuje na GPW zarówno krótko- jak i długoterminowo. Poza inwestycjami interesuje się sportem oraz nowymi technologiami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie