Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Alumetal rozbudowuje moce produkcyjne i liczy na rekordową sprzedaż

Skomentuj artykuł
© Arsel - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Alumetal przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

 

 

Grupa Alumetal

 

1. Profil działalności

Alumetal to jeden z największych w Europie producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Jako samodzielny podmiot funkcjonuje od 1999 roku, kiedy to zostały podjęte działania zmierzające do wydzielenia Zakładu Odlewni z dotychczasowych struktur Grupy Kęty i przekształcenia go w spółkę. Debiut Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce w lipcu 2014 roku.

 

Obecne moce produkcyjne Grupy Alumetal to 165.000 ton wyrobów rocznie. Produkcja odbywa się w trzech zakładach: Nowej Soli, Kętach i Gorczycach. Emitent jest również w trakcie budowy zakładu produkcyjnego na Węgrzech o zdolnościach produkcyjnych ok. 60 tys. ton, którego uruchomienie zaplanowano na czwarty kwartał 2016 roku.

 

Poza aluminiowymi stopami odlewniczymi w ofercie Grupy Alumetal znajdują się stopy wstępne (zaprawy), topniki oraz sole, a także różnego rodzaju odpady, w tym złomy, frakcje drobne wiórów czy żużle poprodukcyjne. Zdecydowanie największym odbiorcą produktów Grupy Alumetal jest branża motoryzacyjna, która odpowiada za ponad 90 proc. sprzedaży. Emitent współpracuje przy tym z największymi koncernami motoryzacyjnymi, w tym z Grupą VW, Grupą Nemak i Grupą Federal Mogul. Klienci krajowi odpowiadają za ok. 38 proc. sprzedaży Grupy Alumetal, natomiast wśród największych rynków zagranicznych wymienić można: Niemcy (25 proc.), Czechy (7 proc.), Węgry (6 proc.) i Holandię (4 proc.).

 

Grupę Kapitałową Alumetal tworzy jednostka dominująca Alumetal S.A., a także jednostki zależne: Alumetal Poland sp. z o.o., T+S sp. z o.o., Alumetal Kęty sp. z o.o. oraz Alumetal Group Hungary Kft. Alumetal S.A. jest spółką holdingową, natomiast produkcja prowadzona jest przede wszystkim przez spółkę Alumetal Poland sp. z o.o.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących i okresowych Emtienta.

 

Dominującym akcjonariuszem Spółki Alumetal jest Grzegorz Stulgis, który na dzień 31 grudnia 2015 roku miał akcje stanowiące 39,6 proc. udział w kapitale zakładowym (bezpośrednio i pośrednio poprzez Ipopema 30 FIZAN). Powyżej pięcioprocentowego progu w akcjonariacie Emitenta znajdują się także fundusze Aviva OFE Aviva BZ WBK i ING OFE. Pozostali inwestorzy mają natomiast na swoich rachunkach akcje odpowiadające udziałowi w kapitale zakładowym na poziomie około 43 proc.

 

2. Analiza finansowa

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2015 r.

2014 r.

Przychody ze sprzedaży

1 441 886

1 235 308

Zysk EBITDA

106 609

78 338

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

86 429

58 974

Zysk netto

77 654

58 902

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

70 053

58 509

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

(47 892)

(9 668)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

(29 854)

(29 258)

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta.


Działalność Grupy Kapitałowej Alumetal i jej wyniki finansowe w dużym stopniu uzależnione są od sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym. Udział w strukturze sprzedaży klientów działających w tym obszarze wynosi bowiem ponad 90 proc., a jednocześnie zamówienia od trzech strategicznych kontrahentów – Grupy Volkswagen, Grupy Nemak i Grupy Mogul – odpowiadają za ok. 45 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Alumetal.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie