Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Raport specjalny SII: 109 spółek z NewConnect naruszyło przepisy prawa

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych sprawdziło, jak emitenci z alternatywnego systemu obrotu NewConnect poradzili sobie w tym roku z obowiązkami dotyczącymi publikacji raportu rocznego oraz zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Niestety, wnioski płynące z analizy ponownie nie są zbyt dobre.

Przedmiot analizy

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, tak jak w poprzednich latach, badało, czy emitenci z rynku NewConnect przestrzegają przepisów prawa i Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie obowiązujących terminów publikacji raportu rocznego i zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.


Dla uproszczenia weryfikacji podlegały tylko te spółki, które mają siedzibę w Polsce oraz których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia. Oznacza to, że zarówno publikacja raportów okresowych za 2015 rok, jak i tegoroczne obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia prześwietlanych emitentów powinny mieć miejsce najpóźniej 30 czerwca 2016 roku. Jednocześnie, aby walne zgromadzenie było zwołane prawidłowo, ogłoszenie o nim musiało być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ponadto obowiązkiem notowanych spółek jest przekazanie raportu rocznego najpóźniej w dniu ogłoszenia o zwołaniu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Wyniki weryfikacji

Jak się okazało, aż 109 spośród 392 emitentów poddanych analizie w mniejszym lub większym stopniu nieprawidłowo wypełniło obowiązki odnoszące się do terminów publikacji i zwoływania obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

Najczęstszym naruszeniem, dotyczącym 60 podmiotów, jest opublikowanie raportu rocznego w terminie późniejszym niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia.  W tym gronie 23 spółki przekazały (lub zamierzają przekazać) wymagany dokument na mniej niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, a 14 spółek na mniej niż 5 dni przed wyznaczonym dniem obrad. Są również tacy emitenci (dokładnie sześciu), którzy opublikowali lub opublikują roczny raport okresowy później niż w dniu, na który zwołano obrady ZWZ. W takich przypadkach akcjonariusze zmuszeni zostali do uchwalenia (zazwyczaj 3-4 tygodniowej) przerwy - tak, aby przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania na walnym mogli się z tym dokumentem zapoznać. Na szczególną uwagę zasługuje jednak spółka MVA Greeen Energy, której zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2015 rok, podczas gdy te dokumenty do tej pory nie zostały jeszcze przekazane do publicznej wiadomości! Na marginesie warto przy tym zaznaczyć, że dane finansowe zawarte w treści podjętych uchwał istotnie różniły się od tych, jakie przekazane zostały w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku, co świadczyć może o ujawnieniu w czasie obrad informacji poufnej.

 

Pobierz pełny raport SII
dotyczący naruszeń na NewConnect

 

Spora cześć spółek nie radzi sobie także z obowiązkiem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W tym roku takich spółek naliczono 50, a niemal połowa z nich do dnia przeprowadzenia analizy (14 lipca) nie opublikowała nawet ogłoszenia o zwołaniu obrad.

 

Ponadto 15 spółek, pomimo takiego obowiązku, nie opublikowało do końca czerwca rocznego raportu okresowego. Jedna spółka dokonała natomiast ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na 25 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia (zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinno być to co najmniej 26 dni).

Wnioski

Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy są bardzo niepokojące, choć trudno tutaj mówić o dużym zaskoczeniu. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych już rok temu zwracało uwagę na problem z przestrzeganiem terminów dotyczących publikacji raportów rocznych i zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń przez emitentów z rynku NewConnect. Wówczas spółek, które naruszyły obowiązujące regulacje, było nawet nieco więcej (137 wobec 109 w tym roku), co tylko w pewnym stopniu wytłumaczyć można efektem zmniejszenia liczby emitentów podlegających weryfikacji (404 rok wcześniej i 392 w tym roku) i decyzjami Zarządu GPW o wykluczeniu niektórych emitentów, którzy m.in. nie wywiązywali się z obowiązku terminowej publikacji raportów okresowych. Pozostaje mieć nadzieje, że z roku na rok sytuacja będzie się poprawiać, choć od niedawna, m.in. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MAR, wymagania stawiane emitentom są jeszcze wyższe. Od 3 lipca tego roku zmienił się także graniczny termin przekazania raportu rocznego na rynku NewConnect - obecnie jest to pięć miesięcy, a nie jak wcześniej sześć miesięcy, od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

 

Warto przy tym wspomnieć, że brak publikacji w wymaganym terminie raportu rocznego lub odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia to 2 spośród 16 obiektywnych kryteriów kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII, która ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.